Wyniki 1-10 spośród 74 dla zapytania: authorDesc:"A. Wnuk"

Wpływ warunków dygestii i środka klarującego na oznaczanie zawartości azotu -aminokwasowego w burakach

Czytaj za darmo! »

Wartości oznaczeń azotu α-aminokwasowego w burakach metodą Kubadinowa i Wieningera, określane na podstawie analizy roztworów po zimnej dygestii miazgi klarowanej siarczanem glinu, były średnio istotnie większe (test Wilcoxona) niż wartości oznaczeń azotu α-aminokwasowego w tych burakach, określane na podstawie analizy roztworów po zimnej lub gorącej dygestii miazgi[...]

50 lat istnienia Koła STC przy Politechnice Łódzkiej

Czytaj za darmo! »

Koło STC zostało założone jesienią 1957 r. Inicjatorem i organizatorem Koła był prof. Stanisław Zagrodzki. Członkami Koła byli pracownicy ówczesnej Katedry Cukrownictwa Wydziału Chemii Spożywczej. W 1963 r. Koło STC weszło w skład kół Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) jako Koło STC przy Politechnice Łódzkiej.W 1963 r. uzyskano zezwolenie od Zarządu Głównego STC na założenie Młodzieżowego[...]

Składniki melasotwórcze w burakach oznaczane na podstawie analizy dygeratów miazgi klarowanej siarczanem glinu i porównawczo zasadowym octanem ołowiu

Czytaj za darmo! »

Rodzaj środka klarującego miazgę (siarczan glinu lub zasadowy octan ołowiu) oraz warunki dygestii miazgi (zimna i gorąca dygestia) nie miały istotnego wpływu (test Wilcoxona) na wyniki oznaczeń sodu i potasu w burakach, obliczanych na podstawie analizy roztworów po dygestii. Uzyskane równania prostych regresji oraz wysokie wartości współczynników korelacji liniowej, bliskie jedności, pozwalają [...]

Wpływ rodzaju środka klarującego miazgę na wyniki obliczeń przewidywanej zawartości cukru w melasie

Czytaj za darmo! »

Rodzaj środka klarującego miazgę (siarczan glinu i zasadowy octan ołowiu) jak również warunki dygestii miazgi (zimna i gorąca dygestia) miały wpływ na wyniki obliczeń przewidywanej zawartości cukru w melasie (standardowych strat cukru w melasie). Przewidywane zawartości cukru w melasie, obliczane na podstawie analizy roztworów po zimnej dygestii miazgi klarowanej siarczanem glinu, były zawsze w[...]

Trzecie mistrzostwo naszych studentów w turnieju siatkówki VolleyPap

Czytaj za darmo! »

W nocy 3 grudnia pełni nadziei na kolejne zwycięstwo w turnieju VolleyPap wsiedliśmy do samochodów, udając się do Darmstadtu, gdzie czekała nas wizyta w tamtejszym instytucie papiernictwa, a potem "gra o puchar". Pierwszym etapem naszej podróży była Leuna, w której zwiedziliśmy małą papiernię Kartogroup Deutschland GmbH, produkującą papiery higieniczne. Dla kilku z nas był to pierwszy kontak[...]

Wyznaczanie strat propagacji w obszarach zurbanizowanych

Czytaj za darmo! »

W pierwszej dekadzie XXI wieku daje się obserwować gwałtowny rozwój systemów osobistej komunikacji bezprzewodowej. Powoduje to wzrost wymagań dotyczących dostarczania sygnałów przy jak najmniejszej mocy wyjściowej i informacji o wysokiej jakości. Technika XXI w. powinna umożliwiać nawiązanie połączeń telefonicznych z osobami będącymi w ruchu, niezależnie od ich miejsca pobytu. Wymagania te realizowane są przez zastosowanie znanej już od dawna telefonii bezprzewodowej (ang. cordless telephony). Pod pojęciem telefonii bezprzewodowej rozumiemy klasę rozwiązań, w których zapewniana jest dupleksowa łączność telefoniczna o wysokiej jakości w niewielkiej odległości od stacji bazowej, typowo rzędu kilkuset metrów. Systemy telefonii bezprzewodowej projektowane są najczęściej do działan[...]

Wpływ warunków dygestii miazgi na wyniki obliczeń przewidywanej wydajności cukru z buraków

Czytaj za darmo! »

Na wyniki obliczeń przewidywanej wydajności cukru z buraków miały wpływ w większym stopniu warunki dygestii (zimna lub gorąca), niż rodzaj środka klarującego miazgę (siarczan glinu lub zasadowy octan ołowiu). Wartości przewidywanej wydajności cukru z buraków, określanej na podstawie analizy roztworów po zimnej dygestii miazgi klarowanej siarczanem glinu były w większości prób (w 27 z 30 prób) mniejsze, niż wartości przewidywanej wydajności cukru z buraków, określanej na podstawie analizy roztworów po gorącej dygestii miazgi klarowanej zasadowym octanem ołowiu. Różnice wynosiły od -0,12 do -2,11% nb. The results of the predicted sugar yield from beet have been impacted in the higher rate by the digestion conditions (cold or hot) than by the kind of brei clarifying agent (aluminium su[...]

 Strona 1  Następna strona »