Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Wiesław Paluszyński"

Technologie Wolności

Czytaj za darmo! »

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego, który wypada w tym roku 17 maja, to ważne wydarzenie dla wszystkich obserwujących w ostatnich latach wpływ, jaki wywierają technologie informacyjne i telekomunikacyjne na nasz świat realny. Dynamika tego procesu jest ogromna i dawno przekroczyła ramy technologiczne czy inżynierskie. Bezsprzecznie jednak to udostępnione powszechnie i stosunkow[...]

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

Czytaj za darmo! »

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło 27 marca 2006 r. rezolucję ustanawiającą 17 maja Światowym Dniem Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI). Rezolucja ta nawiązuje do Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego obradującego w Genewie w 2003 r. i Tunisie w 2005 r. oraz do mających wieloletnią tradycję obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji (ŚDT). Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego[...]

 Strona 1