Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MAREK MIROSZ"

Prawne, organizacyjne i ekonomiczne aspekty wykorzystania biopaliw stałych w ciepłownictwie

Czytaj za darmo! »

Biopaliwa stałe produkowane z biomasy należą do grupy najważniejszych źródeł energii. Energetyczne użytkowanie biopaliw stałych umożliwia Polsce osiągnięcie celów, jakimi są zwiększenie udziału odnawialnych źródeł w produkcji energii, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w tym CO2, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz utworzenie wolnego rynku paliw i energii. Podejmowanie działań z[...]

 Strona 1