Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"E. Kurjata-Pfitzner"

Projekt specjalizowanego układu scalonego przeznaczonego do pomiaru stopnia nasycenia krwi tlenem DOI:10.15199/13.2016.8.8


  W artykule zaprezentowano układ scalony pozwalający na bezinwazyjny pomiar nasycenia krwi tlenem, oparty na zjawisku różnego stopnia absorbcji światła w zależności od długości fali świetlnej oraz stopnia natlenienia krwi (oksymetria optyczna). Powstał on jako część systemu monitorowania podstawowych parametrów życiowych człowieka. Zawiera analogowe bloki nadajnika i odbiornika oraz cyfrowy blok odpowiedzialny za kontrolę pracy układu, wstępną obróbkę sygnału oraz komunikacje z innymi elementami systemu za pośrednictwem interfejsu SPI. Układ został wyprodukowany w technologii UMC 130 nm. Słowa kluczowe: oksymetria, nasycenie tlenem, SPO2, nadajnik, odbiornik, LED, UMC 130 nm.Możliwość nieinwazyjnego monitorowania podstawowych funkcji życiowych człowieka stała się w ostatnim czasie standardem w praktyce klinicznej. Rozwój technologii pozwala na badanie wielu parametrów życiowych w sposób nie utrudniający pacjentowi wykonywania normalnych czynności. Jest to bardzo korzystne, ponieważ daje możliwość stałego monitorowania stanu zdrowia człowieka. Może to być szczególnie istotne w przypadku osób starszych, chorych lub narażonych na szczególny wysiłek lub zagrożenia, jak np. sportowcy lub żołnierze. Jednym z bardzo ważnych parametrów, niezwykle istotnym z punktu widzenia diagnostyki, jest poziom utlenienia krwi tętniczej pacjenta [1]. Na jego nieinwazyjny pomiar pozwala tzw. oksymetria optyczna [2], metoda wykorzystująca zjawisko różnego stopnia absorbcji światła w zależności od długości fali oraz od stopnia saturacji hemoglobiny (rys. 1). W wyniku pomiaru stosunku absorbcji światła dla dwóch różnych długości fali można wyznaczyć stopień nasycenia krwi tlenem. Zasadę pomiaru oksymetrycznego ilustruje rys. 2. Wykorzystywane są dwa źródła światła, o dwóch różnych długościach fali (powszechnie stosuje się światło podczerwone i światło czerwone). Źródła te świecą naprzemiennie - światło przechodzi przez tkankę ludzką (zwykle palec lub m[...]

 Strona 1