Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Murzynowski"

Monitorowanie stanu technicznego urządzeń cieplno-mechanicznych bloków energetycznych przy wykorzystaniu platformy informatycznej LM System PRO+®


  W elektrowniach zainstalowano bardzo dużo różnych systemów informatycznych, baz i hurtowni danych. O ile w obszarze szeroko rozumianego zarządzania elektrownią systemy ERP w znacznym stopniu integrują informację i generują wiedzę, o tyle w obszarze techniki, a zwłaszcza utrzymania stanu technicznego urządzeń produkcyjnych często trudno zrozumieć w jakim celu działa system, komu jest on potrzebny i jaką przynosi korzyść. M.in. z tych powodów trudno je zintegrować, co oznacza, że zamiast generować określony rodzaj, dedykowanej wiedzy tworzy się kolejne hurtownie, bazy danych, raporty etc. Kilka przyczyn składa się na taki stan rzeczy, może najważniej- Jerzy Trzeszczy ński , Wojciech Murzynowski Pro Novum Sp. z o.o. Sławomir Bia łek Netinfo Sp. z o.o. Monitorowanie stanu technicznego urządzeń cieplno-mechanicznych bloków energetycznych przy wykorzystaniu platformy informatycznej LM System PRO+® sze to: ciągle niezakończony proces zmian organizacyjnych w grupach elektrowni oraz to, że programy inżynierskie piszą na ogół …. informatycy. Co monitorować? Monitorować, teoretycznie, można każdy proces. Monitorowaniem można nazwać rejestrację i archiwizację kilku parametrów dowolnego procesu. Monitorowaniu zawsze towarzyszy przetwarzanie i rejestracja informacji, rzadziej udostępnianie wiedzy. Podstawowe znaczenie GŁÓWNY POZIOM MENEDŻERSKI POWER PORTAL LAN ERP Program Inżynierski Bazy Danych Moduły Systemu Intranet Internet Aplikacja Zarządzająca Hurtownia Danych Serwer Systemu POZIOM SPECJALISTÓW DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM Serwer Systemu Rys. 1. Optymalna lokalizacja systemu wspomagania zarządzania majątkiem produkcyjnym elektrowni w informatycznym systemie wspomagania zarządzania elektrownią (organizacją energetyczną) DOZÓR TECHNICZNY 5/2011 __________________________________________________________________________________103 ma jakość danych podlegających analizie i rejestracji; poza DCS-ami róż[...]

Analiza ryzyka jako wsparcie utrzymania stanu technicznego urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni


  1. Wstęp Analiza ryzyka to podejście do utrzymania stanu technicznego (diagnostyki i remontów) integrujące zagadnienia techniczne, ekonomiczne i bezpieczeństwa, które pojawiło się w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku a opisane zostało po raz pierwszy, w formie wytycznych, kilka lat później przez American Society of Mechanical Engineers [1, 2]. Dokument ten był następnie uzupełniany [3] oraz zainspirował inne znaczące w środowisku inżynierskim instytucje, m.in. API, EPRI, VGB do opracowania rekomendacji [4÷6] nie różniących się istotnie, co do podstawowych założeń. Pomimo prawie 30-to letniej historii podejście RBM (Risk Based Maintenance) do utrzymania stanu technicznego urządzeń znalazło szersze zastosowanie tylko w energetyce jądrowej oraz w instalacjach petrochemicznych. Analizę ryzyka, w bardzo szerokim zakresie, wdrożono także w sektorze bankowym. Ogromne - w ostatnim czasie - kłopoty sektora bankowego nie świadczą jednak negatywnie o samej metodzie, raczej są kolejnym przykładem na to, że wśród najbardziej wyrafinowanych reguł nie można rezygnować z tych odnoszących się do zdrowego rozsądku. Trudno winić kodeksy drogowe za to, że zdarzają się wypadki a nawet giną ludzie. 2. Ocena ryzyka - wady i zalety W sektorze wytwórczym krajowej elektroenergetyki, utrzymanie stanu technicznego na podstawie analizy ryzyka nie zostało dotychczas wdrożone w znaczącym stopniu. Pojawienie się inwestorów zagranicznych także nie zmieniło sytuacji. Nie udało się wdrożyć także innych, mniej zaawansowanych strategii np. opartych na analizie bieżącego stanu technicznego (CBM) oraz niezawodności (RCM). Powszechnie stosuje się strategię TBM (Time Based Maintenance) z małymi, modyfikacjami, które sprowadzają się do wydłużania okresów międzyremontowych oraz redukcji zakresów remontów i diagnostyki. Takie podejście ma swoje źródło w: ●-jest częścią remontów a nie utrzyman[...]

Doswiadczenia i zamierzenia Pro Novum zwiazane z przystosowaniem długo eksploatowanego majatku produkcyjnego elektrowni w Polsce do pracy w perspektywie do 2030 r. DOI:


  Program modernizacji bloków 200 MW rozpoczety w 2010 r. zakłada, oprócz spełnienia wymagan prawnych, zwłaszcza w zakresie limitów emisji pyłów, SOx i NOx, zapewnienie bezpiecznej eksploatacji urzadzen cieplno-mechanicznych, w horyzoncie ok. 350 tys. godzin. Dotyczy to zwłaszcza elementów krytycznych, które przekroczyły trwałosc projektowa. Aby sprostac temu wyzwaniu, Pro Novum wraz ze specjalistami ze wszystkich elektrowni w Polsce wyposazonych w bloki 200 MW przy współpracy z Urzedem Dozoru Technicznego opracowało "Wytyczne przedłuzania eksploatacji elementów urzadzen cieplno-mechanicznych bloków 200 MW". Zasady opisane w dokumencie wykorzystano w róznym stopniu podczas modernizacji wiekszosci bloków 200 MW. Dokument bedzie aktualizowany w zwiazku z przewidywana zmiana warunków pracy nie tylko bloków 200 MW. Uzytkownicy zmodernizowanych bloków - z uwagi na bezpieczenstwo KSE - powinni współpracowac ze soba w sposób pozwalajacy na wymiane informacji dotyczacych zapewnienia bezpieczenstwa i oczekiwanej przez operatora dyspozycyjnosci jednostek o statusie Jednostek Wytwórczych Centralnie Dysponowanych (JWCD). Summary Pro Novum experiences and intensions connected with adapting long time operated assets of national power system to work in a perspective up to year 2030 Despite fulfilment of legal requirements, especially in scope of emission limits for dusts, SOx and NOx, the program of modernization of 200 MW commenced in 2010 implies assuring safe operation of thermos- -mechanical power equipment in a perspective of about 350.000 hours. This refers especially to critical elements operated beyond designed lifetime. To rise this challenge Pro Novum together with experts from all power plants in Poland equipped with 200 MW units and in cooperation with the Office of Technical Inspection elaborated‚ Guidelines for qualification of elements of thermo-mechanical equipment of 200 MW power units to life extension up to 3[...]

 Strona 1