Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Szkibiel"

Badania wstępne pompy ciepła zasilanej ciepłem przejścia fazowego wody


  W artykule przedstawiono badania wstępnej wodnej pompy ciepła zasilanej ciepłem przejścia fazowego wody w okresie zimowym według zgłoszenia patentowego P 387938. Przedstawiono schemat budowy stanowiska modelowego wodnej pompy ciepła i wstępne wyniki obserwacji ruchowej i energetycznej proponowane w zgłoszeniu patentowym organizacji pracy urządzenia. Oszacowano wstępnie kształtowanie się współczynnika efektywności energetycznej COP (Coefficient Of Performance) nowego rozwiązania. PRELIMINARY STUDIES OF HEAT PUMP POWERED BY HEAT OF PHASE TRANSITION OF WATER In this paper is presented a preliminary study of water-source heat pump which use latent heat of water freezing in the winter according a patent application P 387938. The schema of the construction of the position of water-source heat pump model and preliminary results of observation of movement and energy in the patent application of the proposed organization of work equipment. Initially estimated formation energy efficiency ratio COP of the new solution. Wstęp Za ojca pomp ciepła powszechnie uznaje się Wiliama Thomsona (Lord Kelvin). On jako pierwszy przedstawił podstawy teoretyczne pomp ciepła. W 1852 r. opisał wyposażony w sprężarkę otwarty obieg powietrzny łączący dwa zbiorniki wody pełniące rolę górnego i dolnego źródła ciepła. Rozwój tych urządzeń zaowocował powstaniem w 1928 roku pierwszej pompy ciepła służącej do ogrzewania domu. Była to instalacja bazująca na amoniakalnym urządzeniu sprężarkowym, którą skonstruował T.G. Haldane [1]. W czasie II wojny światowej pompy ciepła znalazły zastosowanie na łodziach podwodnych. Pełniły tam rolę nagrzewnic i osuszaczy powietrza. Największy rozwój ilościowy tych urządzeń nastąpił po wielkim kryzysie energetycznym w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Szacuje się, że w tym okresie w Stanach Zjednoczonych 25-30% nowo budowanych domków wyposażonych zostało w indywidualne systemy grzewcze oparte na pompach ciepła. Po[...]

Oziębiacze powietrza - dolne źródło w pompach ciepła


  W artykule przedstawiono rozwiązania ożebrowanych oziębiaczy powietrza powszechnie stosowanych w powietrznych pompach ciepła. Rozszerzenie zakresu zastosowań pomp ciepła i przystosowanie do pracy w warunkach szronienia i odszraniania zewnętrznego wymiennika ciepła powoduje szereg specyficznych zmian w ich budowie. Zwrócono uwagę na intensywność wzrostu szronu na powierzchni oziębiacza o małej podziałce żeber i związaną z tym bardzo wysoką częstość odszraniania. A solutions for finned air coolers used commonly in air heat pumps are presented in the article. A widening of range of air heat pumps’ possible usage and adaptation to operate in the outdoor exchanger’s frosting and defrosting condition, implicates a series of particular changes in their construction. The frost’s increase on the low fin pitch cooler surface and connected high defrosting frequency were given attention. Instalacje i urządzenia Oznaczenia QG - wydajność grzejna [kW], t - podziałka żeber [mm], tz.min. - minimalna temperatura powietrza zewnętrznego [oC], tz - temperatura powietrza zewnętrznego [oC], Vp.z - strumień objętościowy powietrza [m3/h], τ - czas [min], [s], [h], τ1 - czas szronienia [s],[min], [h], τ2 - czas odszraniania [s],[min], δsz - grubość warstwy szronu [mm], δ˙ sz - intensywność szronienia [mm/h]. Wstęp Zadanie oziębiaczy powietrza stosowanych w systemach chłodniczych i systemach (powietrznych) pomp ciepła polega na odbieraniu ciepła z przestrzeni chłodzonej, którą w przypadku systemu chłodniczego stanowi komora (względnie pomieszczenie bytowe w przypadku klimatyzacji), natomiast w przypadku pompy ciepła otoczenie zewnętrzne (powietrze). Pozyskane ciepło przekazywane jest do wrzącego czynnika roboczego. Podczas przenikania ciepła z powietrza do wrzącego czynnika, szybkość wnikania ciepła w obu ośrodkach nie jest współmierna. Współczynnik wnikania ciepła od powietrza do ścianki wymiennika[...]

 Strona 1