Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław Kawecki"

ŁĄCZE RADIOWE W TEKSTRONICZNYM SYSTEMIE UMOŻLIWIAJĄCYM LOKALIZACJĘ LUDZI W POMIESZCZENIACH Z UŻYCIEM CZUJNIKÓW INERCYJNYCH DOI:10.15199/59.2017.6.68


  Systemy umożliwiające lokalizację osób we wnętrzach budynków są obecnie bardzo intensywnie rozwijane. Dzięki postępującej miniaturyzacji akcelerometrów i żyroskopów oraz rosnącej dokładności czujników tego rodzaju istnieje możliwość wykorzystania ich do śledzenia przemieszczania się ludzi w pomieszczeniach. Systemy tego typu nie wymagają instalowania dodatkowych nadajników radiowych, oraz zbierania danych charakteryzujących istniejące źródła sygnału radiowego, jak to jest w przypadku systemów wykorzystujących tzw. "Beecony" lub sieci bezprzewodowe WiFi [1-3]. Mimo ich ograniczonej dokładności, w pewnych zastosowaniach, takich jak działania ratownicze w nieznanym obiekcie, systemy inercyjne mogą okazać się łatwiejsze w wykorzystaniu. Przedstawiony w artykule system wykorzystuje miniaturowe czujniki inercyjne oraz moduł transmisyjny Zigbee, które zostały zintegrowane z odzieżą (jest to tzw. system tekstroniczny). Umożliwiają one pomiar przyspieszeń liniowych i kątowych oraz transmisje danych pomiarowych do smartfona w celu obliczenia przemieszczenia użytkownika oraz prezentacji jego położenia. Ze względu na to, że konieczne było zastosowanie miniaturowych źródeł zasilania oraz ograniczenie poboru prądu przeprowadzono analizę tłumienności łącza pomiędzy modułem radiowym umieszczonym na koszulce i smartfonem. 2. TEKSTRONICZNY SYSTEM LOKALIZUJĄCY LUDZI Opracowany system lokalizacyjny, zaprezentowany na rysunku 1, składa się z koszulki tekstylnej z naszytymi modułami elektronicznymi oraz smartfona. Koszulka zawiera moduł z akcelerometrami i żyroskopami, procesor do akwizycji danych oraz moduł Bluetooth Low Energy i baterię. Ponieważ moduły są bezpośrednio naszyte na koszulkę to zdecydowano się na zastosowanie miniaturowej baterii zasilającej, która w minimalnym stopniu ogranicza swobodę ruchów użytkownika. Z tego powodu konieczne było wykorzystanie możliwie jak najmniej złożonego obliczeniowo algorytmu w celu uzyskania oszc[...]

ZASTOSOWANIE ALGORYTMU FILTRACJI CZĄSTECZKOWEJ DO WYZNACZANIA LOKALIZACJI WE WNĘTRZACH BUDYNKÓW DOI:10.15199/59.2017.6.62


  Wewnątrzbudynkowe radiowe systemy lokalizacyjne cieszą się w ostatnich latach ogromnym zainteresowaniem, także w kontekście Internetu Rzeczy. Rozwój niedrogich rozwiązań przeznaczonych do wykorzystania z popularnymi urządzeniami mobilnymi pozwolił na opracowanie licznych aplikacji wykorzystujących informację o położeniu terminala (LBS, z ang. Location Based Services). Systemy takie wykorzystywane są na przykład w celu dostarczania użytkownikowi informacji marketingowych, czy poprawy jego bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Systemy realizujące powyższe funkcje we wnętrzach budynków, ze względu na brak dostępności dostatecznej jakości sygnału z nadajników satelitarnych, do wyznaczania położenia terminala najczęściej wykorzystują informacje o parametrach lokalnie odbieranych sygnałów radiowych nadawanych przez punkty dostępowe sieci Wi-Fi lub znaczniki (ang. beacon) pracujące w standardzie Bluetooth Low Energy [3]. Ze względu na łatwość wykonania pomiaru, jednym z najczęściej wykorzystywanych w systemach lokalizacyjnych parametrów sygnałów jest poziom mocy odebranej (RSS, ang. Received Signal Strength). Wskaźnik mocy odebranej RSSI (ang. Received Signal Strength Indicator) jest implementowany praktycznie we wszystkich dostępnych na rynku układach radiowych. Dostępne są rozwiązania wykorzystujące pomiar czasu propagacji sygnału, które są znacząco dokładniejsze niż te wykorzystujące RSS, ale są one znacznie droższe i wymagają dedykowanej infrastruktury [1]. Znając rozkład natężenia pola elektromagnetycznego w obszarze, po którym porusza się użytkownik terminala mobilnego [7], można wykorzystać różne metody [1][4][6] wyznaczenia estymaty jego położenia. Do najczęściej stosowanych, należą metody korelacyjne, których wynik działania uzależniony jest od podobieństwa parametrów sygnałów rejestrowanych przez terminal użytkownika z wzorcowymi wartościami przechowywanymi w bazie referencyjnej. Wykorzystanie tej klasy metod wiąż[...]

 Strona 1