Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Zofia Miszewska"

Uroczysta inauguracja Roku prof. Alfonsa Hoffmanna DOI:

Czytaj za darmo! »

Stowarzyszenie Elektryków Polskich ustanowiło rok 2015 Rokiem prof. Alfonsa Hoffmanna - wybitnego polskiego elektryka, założyciela i dyrektora Pomorskiej Elektrowni Krajowej "Gródek" oraz współtwórcy polskiego systemu elektroenergetycznego na Pomorzu. Z tej okazji Oddział Bydgoski Stowarzyszenia Elektryków Polskich przygotował wiele uroczystości upamiętniających postać Profesora. Uroczystą inauguracją obchodów Roku prof. Alfonsa Hoffmanna było seminarium "Rok 2015 - rokiem prof. Alfonsa Hoffmanna", które odbyło się 19 marca br[...]

Zakończenie XVII edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA DOI:


  Stowarzyszenie Elektryków Polskich po raz 17. zorganizowało Olimpiadę Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROE LEK TRA. Ze względu na tematykę Olimpiady biorą w niej udział głównie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, kształcących się w zawodach o profilu: elektrycznym, elektronicznym i teleinformatycznym. Za przygotowanie i przeprowadzenie Olimpiady odpowiedzialny był Komitet Główny Olimpiady z siedzibą w Bydgoszczy, powołany przez prezesa SEP - Piotra Szymczaka, na wniosek prezesa Oddziału Bydgoskiego SEP - Sławomira Cieślika, który jest jednocześnie przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady. Komitet Główny Olimpiady tworzą: nauczyciele akademiccy, przedstawiciele firm branżowych oraz nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych. Większość z nich to członkowie Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Głównym współorganizatorem Olimpiady jest Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytetu T[...]

Uroczyste ogłoszenie wyników Olimpiady EUROELEKTRA DOI:


  Na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy 13 kwietnia 2016 r. odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XVIII edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA. Na uroczystość przyjechali laureaci i finaliści wraz z nauczycielami, którzy przygotowali ich do Olimpiady. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - dr Kazimierz Mikulski, przedstawiciele Akademii Morskiej w Gdyni - dziekan Wydziału Elektrycznego AM dr inż. Bolesław Dudojć i dr inż. Piotr Jankowski oraz przedstaw[...]

 Strona 1