Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka ZIERNICKA-WOJTASZEK"

Rewolucja przemysłowa 4.0 a ekologia i meteorologia - inspiracje i perspektywy DOI:


  Współczesna ekologia i meteorologia jest ofiarą i owocem czterech rewolucji przemysłowych Przyczyny współczesnych zmian klimatu można podzielić generalnie na dwie grupy - te, wywołane czynnikami naturalnymi, oraz wywołane działalnością człowieka, która powoduje intensyfikację efektu szklarniowego. W przeszłości zmiany klimatu były wywołane wyłącznie czynnikami naturalnymi. Jest niezwykle prawdopodobne, że wpływ człowieka na obserwowane od połowy XX w. ocieplenie jest dominujący (WMO Report 2013). "Niezwykle prawdopodobne" oznacza prawdopodobieństwo powyżej 95%. Wyraźny wzrost zawartości dwutlenku węgla, emitowanego przede wszystkim w wyniku spalania paliw kopalnych, najważniejszego gazu szklarniowego, od poziomu 280 ppm rozpoczął się wraz z początkiem epoki przemysłowej ok. 1750 r. Ta tendencja wzrostowa utrzymuje się do dziś. Całkowite stężenie gazów szklarniowych w atmosferze w przeliczeniu na dwutlenek węgla wynosi dziś 455 ppm, w tym dwutlenku węgla ok. 400 ppm. Tempo wzrostu temperatury globalnej jest coraz szybsze. Wg danych sprzed 10 lat, przez ostatnie 150 lat średnie tempo globalnego ocieplenia oceniać można było na wartość 0,045°C na dekadę, w ostatnich 100 latach na 0,074, w ostatnich 50 latach było jeszcze wyższe - 1,128°C na dekadę, a w ciągu ostatnich 25 lat 0,177°C na dekadę (Trenberth i in. 2007). Wg danych publikowan[...]

 Strona 1