Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta Bombik"

Obrót mięsem zwierząt łownych - Punkty Skupu Dziczyzny DOI:


  Współczesny polski konsument coraz częściej poszukuje mięsa oraz produktów odzwierzęcych pochodzących od tzw. szczęśliwych zwierząt, mimo to dziczyzna nie jest popularna. Przeciętny mieszkaniec naszego kraju spożywa rocznie zaledwie 0,08 kg dziczyzny [2].Nieduży popyt na ten rodzaj mięsa wynika z jego wysokiej ceny ostatecznej, która uwarunkowana jest m.in. cenami skupu, marżami pośredników oraz kosztami przetworzenia. Te właśnie czynniki sprawiają, że dziczyzna postrzegana jest jako towar ekskluzywny.Większość pozyskanych przez myśliwych tusz dzików, saren, eleni oraz danieli, koła łowieckie przekazują do specjalistycznych firm zajmujących się obrotem mięsem zwierząt łownych - Punktów Skupu Dziczyzny (PSD). Według Głównej Inspekcji Weterynaryjnej w Polsce w 2016 roku zarejestrowane było 1447 Punktów Skupu Dziczyzny [1]. Ilość oraz wartość skupu dziczyzny w Polsce Rynek dziczyzny, ze względu na ustalone okresy polowań na poszczególne gatunki oraz płeć i wiek zwierząt charakteryzuje się sezonowością. Oprócz tego jest on uwarunkowany liczną grupą czynników, do których należą m.in. sytuacja na rynkach europejskich, wahania kursu euro, okresowość dostępności surowca oraz jego cena [3]. Około 3/4 z pozyskanych przez myśliwych tusz, koła łowieckie przekazują do specjalistycznych firm zajmujących się obrotem mięsem zwierząt łownych, głównie saren, jeleni oraz dzików [4]. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, Leśnictwo 2016, w Polsce w 2015 roku do Punktów Skupu Dziczyzny (PSD) dostarczono 12 615 ton dziczyzny (dzik, jeleń, sarna), której wartość wynosiła 97 593,6 tys. zł (tab. 1) [5]. W latach 2012-2015 największy udział wśród dziczyzny dostarczanej do punktów skupu stanowiły tusze jelenia, u których wykazano tendencję wzrostową skupu od 4097 ton w 2012 r. do[...]

 Strona 1