Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Teresa Sosnowska"

Normalizacja w sieci DOI:


  Trudno dzisiaj sobie wyobrazić funkcjonowanie bez internetu. Przez internet możemy porozumieć się ze znajomymi, opłacić rachunki, zrobić zakupy, przeczytać gazetę czy posłuchać radia. Również firmy i instytucje wykorzystują internet jako środek ułatwiający dialog z odbiorcą. Polski Komitet Normalizacyjny także korzysta z tego narzędzia. Na stronie www.pkn.pl można znaleźć informacje związane z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi normalizacji.Ze strony www.pkn.pl można się m.in. dowiedzieć, jakie Organy Techniczne działają przy PKN, kto jest ich członkiem, z kim współpracują i jaki jest ich zakres działania. Dostępne są szczegółowe programy prac. Ponadto możliwe jest zapoznanie się z treścią projektów Polskich Norm (PN), do których można zgłosić uwagi. Nie ma przeszkód w uzyskaniu informacji o nowo opublikowanych Normach Międzynarodowych i Europejskich, a przeszukując stronę dokładniej, dotrzemy do informacji związanych z interpretacją postanowień PN, jak również komunikatów Prezesa PKN zawierających wykaz PN wycofanych dopuszczonych do stosowania w ocenie zgodności. Nie sposób też się nie pochwalić, że ze strony internetowej PKN można uzyskać dostęp do bazy terminologicznej DIN-TERM. ORGANY TECHNICZNE (OT) Są to ciała kole[...]

 Strona 1