Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MAREK SKOWRON"

Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do sterowania okresowego z ograniczeniami energetycznymi

Czytaj za darmo! »

Wydajność niektórych ciągłych, autonomicznych procesów produkcyjnych może ulec poprawie w wyniku zastosowania okresowego sposobu prowadzenia procesu [1]. W literaturze można znaleźć wiele metod (np. gradientowe metody poprawy, metoda drugiej wariacji, zasada maksimum, metoda funkcji bazowych) umożliwiających wyznaczenie optymalnego rozwiązania problemu okresowego. Niestety, większość tych me[...]

 Strona 1