Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"A. Tatarek"

Badania kinetyki początkowego stadium powstawania zanurzeniowych powłok cynkowych na stopach żelaza z różną zawartością krzemu

Czytaj za darmo! »

W pracy opisano przebieg kinetyki rozpuszczania modelowych stopów żelaza z dodatkiem krzemu w ciekłym cynku odzwierciedlające niekorzystne zjawiska podwyższonej reaktywności w układzie żelazo-cynk. Eksperymenty wygrzewania w temperaturze 440ºC (713K) przeprowadzono w taki sposób, aby wyeliminować mechaniczne i konwekcyjne mieszanie kąpieli cynkowej, co pozwoliło na analizę zjawisk rozpus[...]

Przyczyny powstawania wad powierzchniowych powłoki cynkowej na rurach stalowych

Czytaj za darmo! »

w artykule przedstawiono wyniki badań nad określeniem przyczyn występowania nadmiernej chropowatości powłok cynkowych na rurach stalowych. Przeprowadzono badania składu chemicznego cynkowanej stali. ujawniono strukturę powłok otrzymanych na badanych rurach. określono skład chemiczny poszczególnych składników strukturalnych powłok. stwierdzono, że przyczyną powstawania chropowatości powierzchni [...]

WPŁYW DODATKU Ni, Bi, Sn DO KĄPIELI CYNKOWEJ NA KINETYKĘ WZROSTU I STRUKTURĘ POWŁOK OTRZYMANYCH NA STALACH O ZAWARTOŚCI KRZEMU PONIŻEJ 0,035 %

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu dodatków spowych Ni, NiBi, NiBiSn do ktoąpieli cynkowej na strukturę i kinetykę wzrostu powłok na podłożu stali o zawartości krzemu poniżej zakresu Sandelina. Powłoki otrzymane w tych kąpielach porównano z powłokami otrzymanymi w tradycyjnej kąpieli cynkowej z dodatkiem Al. Stwierdzono, że wpływ badanych dodatków na kinetykę wzrostu i strukturę powło[...]

Odporność korozyjna powłok otrzymanych w kapieli Zn-NiBiSn na stalach o zróżnicowanej zawartości krzemu

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej powłok cynkowych otrzymanych w kąpieli z dodatkiem NiBiSn na stalach z różną zawartością krzemu. W trakcie badań określono kinetykę wzrostu powłok podczas zanurzania w kąpieli Zn-NiBiSn, Zn-Ni oraz Zn-Al. Ujawniono także strukturę powłok na stalach o różnej zawartości krzemu. W celu określenia odporności korozyjnej przeprowadzono badani[...]

Rola zjawisk rozpuszczania w procesie cynkowania zanurzeniowego

Czytaj za darmo! »

Rozpuszczanie powierzchni stali podczas cynkowania zanurzeniowego jest procesem złożonym a najistotniejszą rolę odgrywają w nim procesy cząstkowe: transport masy na drodze dyfuzji, konwekcji naturalnej i wymuszonej oraz zachodząca reakcja na granicy ciało stałe - ciecz. W pracy przedstawiono wyniki badań zjawisk rozpuszczania stopów żelazo-krzem w kąpieli cynkowej uzyskane w skrajnych warunka[...]

Porównawcze badania odporności korozyjnej powłok cynkowych otrzymywanych różnymi metodami

Czytaj za darmo! »

Wzrastająca agresywność korozyjna środowiska wymaga zastosowania zabezpieczeń o coraz lepszych właściwościach. Wymaganie te spełniają powłoki cynkowe, które chronią protektorowo podłoże stopów żelaza dzięki niższej wartości potencjału elektrochemicznego i umożliwiają nawet kilkudziesięcioletnią ochronę powierzchni wyrobów. Praca stanowi próbę porównania właściwości antykorozyjnych powłok cynk[...]

Korozja wybranych stopów Fe w ciekłych kąpielach Al i Zn

Czytaj za darmo! »

Proces korozji tworzyw konstrukcyjnych w ciekłych metalach zachodzi intensywnie. Oddziaływanie ciekłych metali z fazą stałą prowadzi najczęściej do zmiany ich składu chemicznego i struktury: Istnieje, więc problem doboru materiałów na urządzenia pracujące w kontakcie z kąpielami metalowymi. Ulegają one intensywnej korozji w środowisku pracy. Ogólnie wiadomo, że najbardziej odpornymi materiała[...]

 Strona 1  Następna strona »