Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MAGDALENA NEMŚ"

Słoneczne systemy ogrzewania powietrza – przegląd współczesnych technologii


  Opisano zarys technologicznego rozwoju słonecznych instalacji powietrznych poczynając od suszarni płodów rolnych, przez ogrzewanie pomieszczeń, kuchenki słoneczne, aż do wysokotemperaturowych kolektorów skupiających, wykorzystywanych w elektrowniach słonecznych. Zaprezentowano koncepcję samowystarczalnego energetycznie domu jednorodzinnego opierającego swój system ogrzewczy, chłodniczy i produkcji energii elektrycznej na współpracy powietrznego kolektora skupiającego z kamiennym złożem akumulacyjnym w warunkach klimatycznych Polski. Keywords: solar air dryers is described, agricultural products, energy self-sufficient single-family house, a stone cumulative deposit Abstract The outline of the technological development of solar air dryers is described, ranging from agricultural products, space heating, solar cookers, to high-temperature concentrating collectors used in solar power stations. The concept of energy self-sufficient single-family house is presented with its heating, cooling and electricity production systems based on co-operation of the air concentrating collector with a stone cumulative deposit under conditions of the Polish climate. © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Mgr inż. Magdalena Nemś - Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Politechnika Wrocławska; e-mail: magdalena.nems@pwr.wroc.p Słoneczne systemy ogrzewania powietrza - przegląd współczesnych technologii Solar Air Heating Systems - Review of Modern Technology MAGDALENA NEMŚ*) Ciepłownictwo , Ogrzewnictwo , Wentylacja 41/5 (2010) 173÷177 www.cieplowent.pl W CIĄGU ostatnich 15 lat można zaobserwować ogromny postęp technologii, w tym także na rynku słonecznych instalacji powietrznych. Poszukiwane są wciąż nowe rozwiązania konstrukcyjne, jak również badany jest wpływ różnych czynników na poprawienie parametrów pracy istniejących układów słonecznych. Suszenie słoneczne Sus[...]

Słoneczne systemy chłodzenia absorpcyjnego i strumienicowego


  W artykule opisano urządzenia chłodnicze zasilane energią promieniowania słonecznego. Przegląd ograniczono do systemów absorpcyjnych i strumienicowych, którym, wg dostępnej literatury, poświęca się ostatnio najwięcej badań. Opisano możliwości zastosowania konkretnych rodzajów kolektorów w danym układzie chłodniczym, przytoczono ich charakterystyki. Dokonano teoretycznego opisu systemów absorpcyjnych jak i strumienicowych podając dodatkowo parametry pracy kilkunastu wybranych instalacji. Abs orpti on and eject or cooling systems powered by solar energ y The article describes refrigeration systems powered by solar energy. Review was limited to absorption and ejector systems, which seems to have actually the greatest number of research devoted. The possibilities of application the various types of collectors in the cooling system were given. Their characteristics were also presented. Theoretical descriptions of the absorption and ejector systems, with additional parameters, of several selected installations were included. Klimatyzacja 1. Wstęp W obecnych latach coraz większą uwagę poświęca się wykorzystywaniu energii promieniowania słonecznego do celów klimatyzacji bytowej. Solarne systemy chłodnicze mają tę zaletę w porównaniu z innymi urządzeniami, że wykorzystują "zieloną" energię oraz mogą pracować na całkowicie nieszkodliwych płynach (np. wodzie). Możliwa jest ich samodzielna praca jak i skojarzenie z innymi systemami (np. systemem sprężarkowym, kotłem gazowym czy elektrycznym). Efektywność pracy solarnego systemu chłodniczego zależy silnie od sprawności kolektorów słonecznych, dlatego też ważnym jest zapewnienie odpowiedniej wartości promieniowania słonecznego, a także lokalizacja systemu w dogodnych warunkach klimatycznych i geograficznych. W pracy przedstawiono dwie grupy solarnych systemów chłodniczych: strumienicowe i absorpcyjne oraz ich współpracę z kolektorami słonecznymi różnych typów. 2. Napęd solarny Wybór ko[...]

 Strona 1