Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"BOGUSŁAW ŻUKOWSKI"

Wapnowanie gleb i plonowanie zbóż w Polsce

Czytaj za darmo! »

Niekorzystne działanie kwasowości gleby na wzrost i plonowanie roślin uprawnych jest dobrze znany. Dotyczy to również rozwoju mikroorganizmów i fauny glebowej, stanowiących (łącznie z korzeniami roślin) o agroekologicznej jakości środowiska glebowego. Przodujące rolnictwo neutralizuje szkodliwą kwasowość gleby oraz zapobiega jej w drodze wapnowania począwszy od XVI wieku. Rolnictwo polskie jest zapóźnione pod tym względem. Nawet obecnie nie docenia się ekologicznej i produkcyjnej roli wapnowania gleb kwaśnych, mimo że geologiczne i klimatyczne czynniki stanowią o istniejącej i potencjalnej kwasowości środowiska glebowego. Według danych statystycznych zużycie wapna nawozowego (w przeliczeniu na CaO) w kraju wyniosło średnio 6,2 kg/ha w roku 1949/1950. Wzrosło do 12,4 kg/[...]

 Strona 1