Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Lucjan Sobkowiak"

Sto lat we Francji DOI:


  Cofnijmy się o 100 lat i uprzytomnijmy sobie wydarzenia i atmosferę tamtych czasów :Legiony Polskie “Bajończyków" okryły się chwałą(bitwa pod La Targette 1915).W Polsce powstają Legiony Piłsudskiego, na wszystkich frontach I Wojny Światowej żołnierz polski walczy bohatersko zdobywając uznanie w oczach całego świata. Rok 1917-rewolucja w Rosji zwalnia mocarstwa zachodnie z wcześniejszych zobowiązań polityczno-dyplomatycznych. Zaczyna się rysować wizja Polski Niepodległej. I oto w maju 1917 r., na dorocznej pielgrzymce w Montmorency, znany powieściopisarz, Wacław Gąsiorowski (redaktor tygodnika “Polonia" w Paryżu) płomienny propagator idei niepodległości Polski, ogłosił uzgodnioną decyzję utworzenia niezależnej Polskiej Armii pod egidą Francji. W tych warunkach, grupa inżynierów i techników, obecnych w Montmorency, z inicjatywy Józefa Lipkowskiego, postanowiła zrealizować już dawno kiełkującą myśl zgrupowania się w Stowarzyszenie. Chcieli, by nie brakło skoordynowanego wysiłku rozproszonych po świecie polskich techników w twórczej pracy odrodzenia i odbudowy Polski.Tak powstało Stowarzyszenie Techników Polskich we Francji, które w późniejszych czasach przyjęło obecną nazwę Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji. Zmobilizować emigrantów Bardzo szybko Stowarzyszenie ogłasza Odezwę do Polaków, żyjących we Francji, zapraszając wszystkich Technikvw do wstępowania w jego szeregi. Pierwsza Odezwa naszych Kolegów, cudem uratowana z powodzi zniszczenia archiwów Stowarzyszenia przez okupanta niemieckiego, w takie między innymi ujmuje to słowa: “Wprawdzie nas tu stosunkowo niewielu, ale za to mamy szczęście stać często u źródła nowoczesnej wiedzy, u źródła nowych metod pracy i wreszcie u źródła nowej szkoły energii i twórczości. Trzeba więc zmobilizować polskie siły techniczne na Zachodzie, zorganizować ich wspólną pracę, przygotować i ułatwić jednym powrót do Polski, a zespolić dr[...]

 Strona 1