Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bronisław Puczel"

Jubileusz 65-lecia Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie oraz 50-lecia Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych DOI:

Czytaj za darmo! »

W listopadzie 2016 roku obchodziliśmy 50-lecie istnienia Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej oraz 65 lecie działalności Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian. Powołane przed 65 laty Wydziały Oceny Odmian w Departamencie Nasiennictwa, a następnie w Departamencie Produkcji Roślinnej i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa, pozwoliło utworzyć podstawy organizacji nasiennictwa w tym doświadczalnictwa odmianowego i zapoczątkowało funkcjonowanie centralnie koordynowanej oceny odmian w Polsce. Rozpoczął się okres powoływania Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian (SDOO) oraz realizacji programu badań odmianowych. Zwiększający się zakres badań odmianowych oraz pojawiające się nowe wy[...]

 Strona 1