Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"TADEUSZ MRÓZ"

Mikrofalowe układy ferrytowe w PIT SA - stan obecny i perspektywy rozwoju

Czytaj za darmo! »

W 2000 roku w czasie obrad XV. Międzynarodowej Konferencji Ferrytów Mikrofalowych (ICMF’2000), która odbyła się w Rydzynie koło Poznania, prezentowano wyniki prac prowadzonych w PIT nad mikrofalowymi materiałami ferrytowymi oraz opracowanymi z ich wykorzystaniem podzespołami [1]. Po ośmiu latach można stwierdzić, że zapotrzebowanie na mikrofalowe układy ferrytowe wciąż istnieje, przy c[...]

Dwupasmowy cyrkulator falowodowy

Czytaj za darmo! »

W technice radarowej zastosowanie znajdują sygnały sondujące o znacznie różniących się od siebie częstotliwościach, np. z pasm C i X. Użycie takich sygnałów daje możliwość lepszego poznania cech obiektu oświetlanego. Technika ta jest stosowana w radarach pogodowych [1, 2]. Umożliwia ona precyzyjne określenie właściwości chmur, zawartości wody, wielkości drobin gradu lub śniegu. We wspomnian[...]

 Strona 1