Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Robert Bocianowski"

Analiza wybranych proekologicznych rozwiązań możliwych do zastosowania w procesie wydobycia gazu z łupków DOI:10.15199/17.2017.8.1

Czytaj za darmo! »

I. Wstęp Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja nowoczesnych trendów technologicznych o proekologicznym potencjale związanych z poszukiwaniami, wydobyciem i eksploatacją złóż gazu z łupków oraz stworzenie hipotetycznego pełnego cyklu LCA (Life Cycle Assessment) kopalni gazu łupkowego, optymalnego pod względem minimalnego wpływu na otoczenie wraz ze wskazaniem rozwiązań dla danych etapów - zgodnie z założeniami zawartymi w punkcie II niniejszego artykułu. Analizę możliwych rozwiązań oparto na źródłach naukowych, konsultacjach eksperckich1) oraz wynikach badań, specjalistycznych opiniach uzyskanych z ośrodków badawczych lub też od producentów danych rozwiązań. Górnictwo otworowe niekonwencjonalnych złóż węglowodorów jest 1) Autor artykułu pragnie wyrazić serdeczne podziękowania Panu Rafałowi Kudrewiczowi Kierownikowi Centralnego Archiwum Geologicznego i Magazynu Rdzeni, Oddział Geologii i Eksploatacji, PGNiG SA oraz Panu Michałowi Kowalskiemu Geologowi Wojewódzkiemu woj. Pomorskiego za udzielone wsparcie merytoryczne, wskazanie właściwych trendów oraz konstruktywne krytyczne uwagi. GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ SIERPIEŃ 2017 315 gałęzią przemysłu wydobywczego, będącego znacznym obciążeniem dla środowiska naturalnego. Logicznym następstwem ww. jest poszukiwanie takich rozwiązań i technologii które przyczyniają się lub będą przyczyniać się do łagodzenia wpływu na środowisko. Gaz ziemny, jako jedyne paliwo kopalne, jest postrzegany jako "pomost" [52] do energetyki opartej w przyszłości o Odnawialne Źródła Energii (OZE), ze względu na najniższą emisyjność podczas wytwarzania energii z paliwa gazowego [6, 19]. Kolejny argument to synergia z systemami energetycznymi opartymi o OZE [14], które stabilizują w dość krótkim czasie gazowe agregaty prądotwórcze (porównanie do innych opartych chociażby na węglu systemów produkcji energii elektrycznej [7]) w czasie gdy energia produkowana przez np. turbiny wiatrowe, ze wzglę[...]

 Strona 1