Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ALLA SELIVANOVA"

Modelowanie inteligentnego systemu sterowania uniwersalną instalacją chłodniczą


  W artykule została opisana problematyka tworzenia uniwersalnego inteligentnego modelu sterowania instalacjami chłodniczymi różnych typów, który może być zastosowany w komputerowym symulatorze wykorzystywanym do nauczania operatorów urządzeń chłodniczych. Przedstawione zostały wyniki symulacji komputerowych i perspektywy dalszych badań. Modeling of intelligent control system for generalized refrigeration unit The article describes the problem of creating a generalized intelligent control model for different types of cooling systems that can be used in a computer simulation used for education of refrigeration equipment operators. The results of computer simulations and research prospect are presented.[...]

 Strona 1