Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Józef Michali"

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - skuteczność i pewność działania DOI:10.15199/17.2017.8.6


  1. Wstęp Ministerstwo Środowiska szacuje, że w Polsce, ok. 6 mln mieszkańców objętych zostanie systemem gospodarki ściekowej, opartym o przydomowe oczyszczalnie ścieków. Z oceny Ministerstwa Środowiska wynika, że w perspektywie najbliższych kilkunastu lat zamontowanych zostanie w Polsce docelowo ok. 500 tyś. takich obiektów. Zadaniem naukowców oraz producentów jest przygotowanie takich oczyszczalni ścieków które oprócz skutecznego systemu działania, pracować będą wydajnie nawet wtedy, gdy ich użytkownik nie zawsze przestrzega przekazanej mu Instrukcji Eksploatacji. Oznacza to rezygnację korzystania z systemów wrażliwych, o rozbudowanej konstrukcji czy "oszczędnych" w konieczne dla bezpiecznej pracy objętości komór oczyszczalni. Trzeba postawić na oczyszczalnie o sprawdzonej, skutecznej ale także prostej technologii. To umożliwi właścicielom posesji łatwiejszą eksploatację urządzeń. Stosowanie w Polsce przydomowych oczyszczalni ścieków składających się z osadnika gnilnego oraz drenażu rozsączającego jako stopnia biologicznego, nie jest zabronione. Prawidłowo dobrana i zamontowana oczyszczalnia drenażowa, posadowiona we właściwym gruncie spełnia swoje zadanie, posiada nawet pewne zalety. Niemniej jednak oczekiwania i wymagania stawiane przydomowym oczyszczalniom ścieków przez Ministerstwo Środowiska są jednoznaczne. Widać je w realizowanych w ostatnim okresie czasu programach wspierających budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Tak np. powstał program "Dofi nansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego", stworzony przez NFOŚiGW i realizowany do roku 2015. W ramach tego programu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 300 mln złotych. Trzeba podkreślić, że nie każda przydomowa oczyszczalnia ścieków spełniała warunki programu. Dotacje zostały przeznaczone wyłączni[...]

 Strona 1