Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Zapałowska"

Wstępne wyniki zastosowania magnetytu w oczyszczaniu ścieków z przemysłu kosmetycznego DOI:10.15199/17.2017.8.4


  Wprowadzenie Charakterystyka ścieków kosmetycznych Kosmetyk jest to substancja chemiczna lub mieszanina substancji, która przeznaczona jest do zewnętrznego kontaktu z ciałem człowieka. Podstawowym celem stosowania kosmetyków jest utrzymanie czystości ciała, pielęgnacja, ochrona, zmiana czy poprawa estetyki ciała [14]. Przemysł kosmetyczny, aby zaspokoić stale rosnący wśród społeczeństwa popyt na produkty kosmetyczne, rozwija masową i różnorodną produkcję. Coraz większa grupa związków chemicznych o bardzo zróżnicowanych właściwościach stosowana jest przy produkcji kosmetyków, przy czym profi l produkcji uzależniony jest głównie od pory roku. Produkcja kosmetyków prowadzona jest z wyprzedzeniem czasowym, kosmetyki na sezon wiosenno - letni produkowane są już w sezonie zimowym [15]. Z produkcją kosmetyków nieodłącznie związana jest produkcja ścieków. Im większy jest zakład i im bardziej zmienny jest profi l produkcji, tym skład ścieków jest bardziej różnorodny [15]. Ścieki kosmetyczne powstają w wyniku mycia palet i elementów linii produkcyjnych i tak jak kosmetyki, zawierają w swoim składzie zarówno związki organiczne jak i nieorganiczne. Substancje organiczne znajdujące się w ściekach kosmetycznych to między innymi aldehydy, alkohole, amidy, estry, fenole, ketony, kwasy karboksylowe, witaminy i wiele innych. Związki te pełnią rolę konserwantów, emulgatorów, barwników, przeciwutleniaczy, środków zapachowych, odżywczych oraz fi ltrów UV. Natomiast przykładami związków nieorganicznych są między innymi: kwas ortoborowy, siarczyn sodu czy jodan sodu. W przemyśle kosmetycznym wykorzystywane są między innymi jako barwniki, substancje zapachowe czy konserwanty. Ustawa o kosmetykach [4] defi niuje maksymalne zawartości środków potencjalnie toksycznych, które mogą się znaleźć w kosmetykach - m.in. konserwantów i antyseptyków. Największe zagrożenie ze względu oddziaływanie na środowisko naturalne stanowią piżma policykliczne, do który[...]

 Strona 1