Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Gałamon"

Adaptacja osadu czynnego do ścieków zawierających wybrane mikrozanieczyszczenia DOI:10.15199/17.2017.8.5


  Mikrozanieczyszczenia to substancje występujące w ściekach w niewielkiej ilości rzędu mikro- lub nawet nanogramów w litrze. W ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków komunalnych ich stężenie mieści się zazwyczaj w szerokich granicach 1-100 mg/l [10]. Istotną grupę mikrozanieczyszczeń stanowią farmaceutyki, którym w głównej mierze poświęcona został niniejszy artykuł. Farmaceutyki to grupa aktywnych biologicznie związków chemicznych o zróżnicowanej budowie, do której należą m.in. niesteroidowe leki przeciwzapalne (naproksen, kwas acetylosalicylowy, diklofenak, ibuprofen), antybiotyki (erytromycyna, trimetoprim, sulfametoxazol), środki hormonalne (estron (E1), estradiol (E2), 17α-etynyloestradiol (EE2)), leki regulujące przemianę lipidową (kwas klofi browy, bezafi brat), leki przeciwpadaczkowe (karbamazepina, fl uoksetyna) oraz β-blokery (metoprolol, atenolol, propanolol) [15]. Z uwagi na ich wciąż wzrastające spożycie wzrasta również ich obecność w środowisku, liczne badania potwierdzają powszechność występowania farmaceutyków oraz ich metabolitów w dopływie i odpływie z oczyszczalni ścieków, w wodach powierzchniowych, wodzie podziemnej, wodzie pitnej, a nawet morskiej [3, 5, 10, 13]. Stanowią one niebezpieczne zanieczyszczenie dla środowiska, ponieważ nie tylko przechodzą do niego w formie prawie niezmienionej, ale również ulegają procesowi rozkładu (na ogół częściowemu), w wyniku którego mogą powstawać niepożądane metabolity. Ich usuwanie w procesie oczyszczania ścieków komunalnych wciąż jest na niezadowalającym poziomie [3, 4]. W przypadku estrogenów zauważono również, że pomimo ich przekształcania w procesach biotransformacji w formy nieaktywne hormonalnie, ale o większej rozpuszczalności w wodzie, procesy mikrobiologiczne zachodzące w oczyszczalniach ścieków przywracają im aktywną pierwotną formę [1, 4]. Skuteczność usuwania farmaceutyków w konwencjonalnych oczyszczalniach ścieków zależy w głównej mierze o[...]

 Strona 1