Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Kamil Świętochowski"

Lokalizacja wycieku w przewodach wodociągowych wykonanych z tworzyw sztucznych DOI:10.15199/17.2017.6.2


  Metoda korelacji szumu wycieku została zapoczątkowana w latach siedemdziesiątych XX wieku [4]. Do dnia dzisiejszego urządzenia bazujące na metodzie korelacji szumu są wciąż rozwijane i ulepszane. Zmieniają się wymiary urządzeń, sposoby transferu informacji z czujnika do jednostki analizującej itd. lecz idea metody pozostała ta sama. Idea korelacji szumu wycieku (rys. 1) polega na dokonaniu pomiaru dźwięku w dwóch punktach na odcinku przewodu o znanej długości, średnicy i materiale przewodu, a następnie na porównaniu czasu dotarcia dźwięków do każdego z czujników, częstotliwości fali dźwiękowej i wysokości dźwięku [3]. Zapisane przez czujniki informacje są przekazywane przez nadajniki do jednostki analizującej wyposażonej w odpowiednie algorytmy, która porównuje zebrane informacje o dźwięku oraz informacje podane przez operatora. Po dokonaniu analizy wprowadzonych danych urządzenie wskazuje na lokalizację miejsca, z którego dotarł szum o najwyższym dźwięku w odpowiedniej częstotliwości [2]. Bardzo ważne jest wprowadzenie poprawnych danych o odległości pomiędzy czujnikami i szybkości rozchodzenia się fali dźwiękowej w przewodzie (defi niuje to materiał i średnica przewodu). Przewody wykonane ze stali i żeliwa charakteryzują się najlepszą propagacją fali dźwiękowej wynoszącą ok. 1200-1350 m/s. Natomiast przewody wykonane z tworzyw sztucznych takich jak PVC bądź PE charakteryzują się bardzo słabą propagacją fali dźwiękow[...]

 Strona 1