Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Anna i Marek Bielscy"

Polska gmina na biogazie?

Czytaj za darmo! »

Biogazownie dają możliwość przetworzenia szkodliwych odpadów na nawozy lub energię elektryczną i gaz - stwierdził Waldemar Pawlak, wicepremier i minister gospodarki, podczas niedawnej konferencji "Innowacyjna energetyka. Rolnictwo energetyczne", która odbyła się w Sejmie.Niektórzy specjaliści mówią, że dzięki biomasie można zwiększyć w Polsce produkcję energii o 30% (sic!). Gdyby nawet optymizm tzw. agroenergetyków był zbyt duży, to biomasa pomogłaby nam w znacznej mierze poprawić bezpieczeństwo energetyczne. W tym celu jednak powinny masowo powstawać biogazownie. Na początek nawet te nieduże, o mocy do1 MW. Jedną z zalet takich obiektów jest ich lokalny charakter. Ponadto należy pamiętać, że przy korzystaniu z tego rodzaju pozyskiwania energii nie ponosi się kosztów [...]

Tradycja, teraźniejszość, przyszłość

Czytaj za darmo! »

Pod takim hasłem obradował w Politechnice Warszawskiej I Kongres Elektryki Polskiej (2-4 września br.). Jego organizatorem było Stowarzyszenie Elektryków Polskich obchodzące w tym roku 90-lecie swego istnienia.Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest największym stowarzyszeniem (24 tys. członków) w NOT. Dokładnie 90 lat temu formalnie powołano ogólnopolską organizację inżynierów i techników elektryków. Data zwołania Kongresu nie była więc przypadkowa. Szeroka reprezentacja W obradach plenarnych wzięło udział ok. 400 reprezentantów elektryki, dziedziny techniki stanowiącej podstawę naszej cywilizacji. Na kongresie, który odbywał się pod patronatem wicepremiera, ministra gospodarki, Waldemara Pawlaka byli specjaliści: z energetyki, w tym energetyki konwencjonalnej, odnawi[...]

Interes za bilion dolarów


  Tę astronomiczną kwotę ma wydać świat w ciągu najbliższych dwóch dziesięcioleci na inwestycje związane z... energetyką jądrową. Przesadne szacunki? Przyjrzyjmy się faktom.Mnogość elektrowni jądrowych, których budowę rozpoczęto w 2009 r., wyraża się liczbą dwucyfrową - przodują Chiny i Rosja. Planowane przez rząd chiński osiągnięcie do 2020 r. 60 GW mocy zainstalowanej w elektrowniach jądrowych wydaje się realne. Pod koniec 2009 r. w budowie było 18 reaktorów. Narodowy plan energetyczny w Chinach przewiduje zainwestowanie niemal 40 mld USD w rozbudowę energetyki jądrowej w ciągu najbliższych 15 lat. W ub.r. na Tajwanie oddano do użytku 1 reaktor w elektrowni jądrowej Dragon Gate, a w tym roku do Interes za bilion dolarów eksploatacji trafi drugi. Są to jednostki typu [...]

Polscy zdobywcy Andów

Czytaj za darmo! »

Jeszcze w latach trzydziestych XX stulecia pozostawało niezdobytych wiele szczytów w Andach, najrozleglejszym systemie górskim świata (długość ponad 8 tys. km i szerokość od 180 do 900 km). A wielu nie naniesiono nawet na … mapy., bo nie były jeszcze odkryte. Taki stan rzeczy mocno pobudzał wyobraźnię polskich taterników.Dziesięć lat później - pomimo nieprzychylnego stosunku prasy do pomysłu wyruszenia na podbój Andów, podkreślającej "bezcelowość wysiłku, rzekomo ogromny koszt przedsięwzięcia, ryzyko i niebezpieczeństwa" - dzięki wsparciu Polskiej Ligi Kolonialnej i Polskiego Towarzystwo Tatrzańskiego oraz prywatnych sponsorów, udało się zorganizować pierwszą polską wyprawę w Andy. Celem wyprawy w Andy były góry na pograniczu Argentyny i Chile. Chciano powtórzy[...]

Pisankowe misteria

Czytaj za darmo! »

Jajko, symbol życia - będące tradycyjną potrawą na wielkanocnym stole - ma właśnie w postaci barwnej i zdobionej różnymi technikami pisanki, ciekawą historię. Persja zapłodniła folklor Europy - dała ornament na pisanki, podobnie jak na kilimy - pisała ongiś Zofia Kossak ("Rok polski - obyczaj i wiara"). Na terenie starożytnej Mezopotamii archeologowie znaleźli pisanki sprzed 5 tysięcy lat. Niewiele mniej liczą sobie pisanki starożytnych ludów Egiptu, Rzymu czy Chin. Jednak szczególną rolę pełniły i nadal pełnią w Europie Środkowo-Wschodniej (odnaleziona na Ostrówku w Opolu p[...]

Latarni ciepły blask

Czytaj za darmo! »

Powiedzenie, że "najciemniej jest pod latarnią" ukute zostało za sprawą nieudolnej techniki konstrukcji pierwszych lamp ulicznych. Pierwsze modele rzucały snop światła do góry, zatem wokół samej latarni pozostawał nieoświetlony obszar.Pierwsze uliczne latarnie gazowe zaczęto instalować w Londynie począwszy od 1807 r., a w 1819 r. pojawiły się one w Paryżu. W 1847 r. ma je Wrocław. W drugiej połowie XIX w. gazowe latarnie uliczne zapłonęły już w większości dużych miast europejskich. Sporą popularnością cieszyły się także w Ameryce Południowej, natomiast w Ameryce Północnej gazowe oświetlenie miast zostało szybko wyparte - za sprawą wynalazku Edisona, czyli żarówki święcącej światłem elektrycznym. [...]

Willa Decjusza DOI:


  Nieopodal Kopca Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie i rezerwatu Przyrody Panieńskie Skały, na zachód od Wawelu, leży Wola Justowska. Ongiś miejscowość podkrakowska, dziś już w granicach miasta. Nazwę wzięła od właściciela, Justusa Decjusza. Wybudowany w latach 30. XVI w. pałacyk słusznie uchodzi za jedną z najpiękniejszych budowli renesansowo-manierystycznych w Polsce. Piętrowy obiekt z architektonicznymi nawiązaniami do gotyku (portale w piwnicach), zgodnie z wolą Justusa Decjusza, miał urzeczywistnić nowożytną ideę wilii podmiejskiej (villa suburbia). KRAKOWSKI RENESANS Historyk architektury i urbanistyki, badacz dziejów wilii Decjusza, prof. Zbigniew Beiersdorf podkreśla, iż nowy wzorzec[...]

 Strona 1