Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Marchwiński"

Aspekt termiczny wykorzystania modułów fotowoltaicznych w architekturze


  Moduły fotowoltaiczne (PV) umożliwiają przemianę energii słonecznej w energię elektryczną. Mniej znaną stronę wykorzystaniamodułów PV stanowi ich aspekt termiczny. Ze względu na istotę działaniamodułów PV często jest on pomijany lub niedoceniany, tymczasem energia termiczna powstaje przy konwersji fotowoltaicznej jako jej efekt uboczny. W artykule opisano sposoby wykorzystania energii cieplnej w budynkach z systemami fotowoltaicznymi. W aspekt termiczny wpisuje się również zastosowanie modułów PV jako elementów ochrony przeciwsłonecznej, zapobiegających przegrzewaniu pomieszczeń. Moduły hybrydowe Aspekt termiczny wykorzystaniamodułów PV jest ściśle związany i najpowszechniej kojarzony z tzw. modułami hybrydowymi nazywanymi modułami PV/T (photovoltaic-thermal). Ich działanie polega na konwersji fotowoltaicznej i fototermicznej, tzn. poza wytwarzaniem energii elektrycznej, urządzenia umożliwiają generowanie energii cieplnej. Moc cieplna uzyskiwana przezmoduły PV/T jest średnio ok. 5-krotnie większa od mocy elektrycznej. Ze względu na czynnik grzewczy wyróżnia się, podobnie jak w przypadku tradycyjnych kolektorów termicznych, moduły powietrzne i cieczowe. W modułach racjonalne jest stosowanie ogniw PV z krzemu amorficznego ze względu na dodatni współczynnik zmiany sprawności ogniwa PV wraz z przyrostem temperatury (jest to wyjątkowa cecha tych ogniw, gdyż sprawność pozostałych, w tym najliczniej produkowanych i stosowanych w budownictwie ogniw z krzemu krystalicznego, maleje wraz ze wzrostem ich temperatury). Ogniwa z krzemu amorficznego charakteryzują się jednak relatywnie małą sprawnością i niestabilnością parametrów elektrycznych w czasie, co prowadzi do zmniejszenia sprawności całego systemu PV [1]. Moduły hybrydowe ze względu na swoją budowę cechują się małą adaptacyjnością w przypadku możliwości integracji z architekturą budynku. W związku z tym zazwyczaj są montowane na dachu ze względu na korzy[...]

Konflikty architektoniczno-energetyczne w projektowaniu miejskich budynków wielorodzinnych


  W artykule omówiono konflikty, które wynikają z rozbieżności priorytetów architektoniczno-energetycznych w procesie projektowania miejskich budynków wielorodzinnych. Skupiono się na pasywnych rozwiązaniach energooszczędnych. Analizy konfliktów dokonano na przykładzie projektu budynku wielorodzinnego w Warszawie. W wyniku analizy określono bariery wprowadzania pasywnych rozwiązań energooszczędnych wyrażonych sformułowaniem obszarów, w których te bariery występują. Następnie określono sposoby eliminacji lub złagodzenia przedmiotowych konfliktów, wskazując na potrzebę zmiany metodyczno-organizacyjnej sfery procesu projektowego.1. Wstęp Istotnym wyzwaniem współczesnego budownictwa jest redukcja zużycia energii, tj. konsumowanej w fazie użytkowania obiektu. Problematyka energooszczędności wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju, co skutkuje licznymi badaniami z obszaru wielu dziedzin, w tym budownictwa i architektury. Można zauważyć, że problematyka ta coraz bardziej przenika z obszaru budynków małych na grunt obiektów wielkoprzestrzennych. Proces ten skłania do przyjrzenia się zagadnieniom wprowadzania rozwiązań energooszczędnych w budynkach wielorodzinnych. Szczególnie interesujący jest problem wpływu rozwiązań energetycznych, ingerujących w koncepcję przestrzenną budowlano-materiałową budynku, osadzonego w silnie zurbanizowanym obszarze miejskim. Problem ten stanowi temat niniejszego artykułu. Artykuł jest rezultatem przemyśleń autora powstałych w wyniku udziału w projekcie badawczym pt. "Miejski Budynek Jutra 2030" ), który ma na celu wypracowanie ) Projekt celowy Miejski Budynek Jutra 2030, współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr 6 ZR6 2009 C/07319) realizowany przez Mostostal-Warszawa standardów ekologicznych na potrzeby miejskiego budownictwa wielorodzinnego, i w którym aspekt oszczędności energetycznej odegrał znaczącą rolę. Zawarta w artykule analiza odnosi się do projektu budynku m[...]

 Strona 1