Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dawid Szpak"

Analiza zmian produkcji oraz zużycia wody w miastach powiatowych południowo-wschodniej Polski DOI:10.15199/17.2017.4.16


  Tematem publikacji jest analiza oraz ocena zmian produkcji oraz zużycia wody w wybranych miastach powiatowych południowo- wschodniej Polski. W pracy wykorzystano dane eksploatacyjne uzyskane z pięciu przedsiębiorstw wodociągowo- -kanalizacyjnych. Badania obejmowały okres od 2010 do 2014 roku. Pobór oraz zużycie wody w badanym okresie pokrywa się z obserwowaną tendencją spadkową poboru oraz zużycia wody w polskich miastach.1. Wprowadzenie Właściwe prognozowanie zużycia wody jest podstawą wymiarowania, modernizacji oraz eksploatacji systemów wodociągowych. W praktyce bardzo często urządzenia oraz przewody wodociągowe są przewymiarowane. Dotychczas prowadzone w kraju badania wskazują na stały spadek produkcji oraz zużycia wody przez odbiorców, co jest związane przede wszystkim z wprowadzeniem opomiarowania zużycia wody, rosnących stawek opłat za wodę, wzrostem świadomości ekologicznej mieszkańców oraz stosowaniem tzw. "wodooszczędnych" urządzeń czerpalnych [1-6]. Obniżenie natężenia przepływu wody w podsystemie dystrybucji wody powoduje szereg problemów eksploatacyjnych, do których należy spadek prędkości przepływu wody oraz wzrost czasu przebywania wody w sieci wodociągowej, a co za tym idzie wzrost ryzyka wtórnego zanieczyszczenia wody [5, 6]. Głównym celem pracy jest analiza oraz ocena zmian produkcji oraz zużycia wody w wybranych miastach powiatowych południowo- wschodniej Polski. Wyniki pracy uzupełnią dotychczas prowadzone badania w tym zakresie oraz zobrazują rzeczywistą produkcję i zu[...]

 Strona 1