Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paula Piechna"

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Młodzi dla Inżynierii Środowiska" DOI:

Czytaj za darmo! »

Politechnika Warszawska, 8-9 czerwca 2017 r.W dniach 8 i 9 czerwca 2017 roku na Politechnice Warszawskiej odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Młodzi dla Inżynierii Środowiska"- w skrócie "MIŚ" zorganizowana przez Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Pierwsza edycja Konferencji odbyła się w nowoczesnej przestrzeni Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej współorganizatora Konferencji, a jej sponsorem zostało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna. Tematyka Konferencji obejmowała zagadnienia związane z systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, problematyką oczy[...]

 Strona 1