Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Maciej KULIG"

Zdarzenia operacyjne w ciągłym doskonaleniu procesu biznesowego wyzwania i bariery, teoria i praktyka (cz. I) DOI:


  FILOZOFIA CIĄGŁEGO DOSKONALENIA Niepowodzenia i błędy zdarzają się nawet w perfekcyjnie zaprojektowanych, starannie wykonanych i zainstalowanych oraz prawidłowo eksploatowanych obiektach, dobrze zarządzanych systemach czy procesach. Problemy wpływające negatywnie na uzyskiwane efekty realizowanego procesu produkcyjnego lub usługowego są praktycznie biorąc nieuniknione - urządzenia i narzędzia są zawodne, człowiek popełnia błędy, oddziaływania zewnętrzne utrudniają pomyślną realizację celów działalności. Umiejętność skutecznego rozwiązywania pojawiających się problemów, w taki sposób, aby nie powtórzyły się więcej w przyszłości, jest jednym z ważnych czynników, które mogą zadecydować o powodzeniu prowadzonej działalności. Należy podkreślić, że różnorodne problemy czy trudności zaobserwowane w trakcie realizacji procesu biznesowego stanowią równocześnie źródło cennych informacji, które umożliwiają systematyczne poprawianie tego procesu, ułatwiając wprowadzenie pozytywnych zmian, zarówno w środowisku, w którym działamy, jak i w sposobie naszego działania. Stwierdzenie to jest istotą filozofii ciągłego doskonalenia (ang. continuous improvement). W podejściu takim każde niepożądane zdarzenie lub problem operacyjny jest uznany za sposobność do ulepszeń, do poprawienia procesu/systemu. Sposobnością taką może być każde spostrzeżenie, które pozwoli wyeliminować potencjalne zagrożenie lub szkodę. Wśród specjalistów zajmujących się inżynierią i zarządzaniem systemów [2] istnieje zgodna opinia, że metoda stopniowego poprawiania systemu/procesu w oparciu o obserwacje operacyjne powinna być podstawowym narzędziem stosowanym w programie doskonalenia firmy. W.E. Deming, znany inżynier i filozof amerykański, uważany za klasyka w dziedzinie zarządzania i inżynierii systemów, podkreślał zawsze praktyczne znaczenie tego podejścia. W jego opinii "poprawa o 1% w 100 rzeczach jest bardziej skuteczna, mniej zaburzająca i trwalsza, niż poprawa o [...]

 Strona 1