Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"WIESŁAW KOŹLAK"

Badania porównawcze dotyczące tworzenia się koloidalnych krzemianów manganu i żelaza w aspekcie antykorozyjnego działania szkieł wodnych sodowych

Czytaj za darmo! »

Metodą turbidymetryczną opartą na otrzymywaniu rozpuszczalnych koloidalnych krzemianów manganu i żelaza badano układy zawierające różnomodułowe szkła wodne sodowe produkcji szwedzkiej oraz wybrane sole manganu i żelaza. Z przebiegu krzywych zmętnienia wynika, że koloidalne krzemiany manganu praktycznie nie powstają a tworzenie się krzemianu żelaza zachodzi już w początkowym okresie pomiaru (t[...]

Co wiemy o szkle wodnym?

Czytaj za darmo! »

Krzem jest pierwiastkiem chemicznym, który w układzie okresowym leży w IV grupie - pod węglem. Chemia związków węgla, szczególnie organicznych, jest bardzo obszerna, a ich właściwości, otrzymywanie, zastosowanie itp. opisane są w ogromnej liczbie publikacji i podręczników. Inaczej wygląda zagadnienie związków krzemu. Ukazało się sporo publikacji dotyczących związków organicznych i metalo[...]

Poznanie chemii roztworów szkieł wodnych sodowych wyzwaniem dla ekologów i chemików


  W artykule "Co wiemy o szkle wodnym" (AURA 7/2007) przedstawiłem możliwości stosowania szkieł wodnych m.in. w uzdatnianiu wód, ochronie antykorozyjnej obiegów wód przemysłowych i komunalnych, a także w otrzymywaniu mas formierskich. W literaturze problemu istnieje zgodny pogląd, że szkła wodne są przyjazne środowisku i to upoważnia - niezależnie od nieznajomości mechanizmów ich działania - do wszechstronnego stosowania krzemianów metali alkalicznych w różnych dziedzinach gospodarki. Zastosowanie krzemianów sodowych przedstawiono we wcześniejszych pracach [1, 2] sygnalizując jednocześnie, że poznanie składu molekularnego, tj. chemii roztworów wodnych szkieł sodowych, może wskazać na rozszerzenie ich możliwości aplikacyjnych. Szczegółowa analiza danych literaturowych, od[...]

Strażnik miejski ekopartnerem

Czytaj za darmo! »

Czy straż miejska jest potrzebna? To pytanie z różną częstotliwością pojawia się w mediach. Ludzie, którzy mieli kontakt ze strażnikami, zakończony często mandatem karnym, odpowiadają, że nie. Jednak czy osoby wchodzące w konfl ikt z prawem, jeśli nawet jest to najczęściej prawo o wykroczeniach, mogą być obiektywne? Działania funkcjonariuszy nie są kaprysem czy złośliwością, ale wyłącznie egzekwowaniem prawa. W dobie coraz mniejszego poczucia bezpieczeństwa dobrze zorganizowana i zarządzana umundurowana samorządowa formacja, czyli straż miejska, ma do spełnienia ważne zadanie nałożone przez ustawodawcę na samorząd terytorialny - ochronę bezpieczeństwa zamieszkałej na j[...]

 Strona 1