Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Antoni Tajduś"

Z AGH na sce...

Czytaj za darmo! »

Mistrzu, Szanowna Pani Krystyno, Państwo Dziekani, Wysoki Senacie, Panie i Panowie - Dostojni Goście, Otwieram Uroczyste Posiedzenie Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, na którym zostanie nadany tytuł doktora honoris causa AGH Wiesławowi Ochmanowi - wybitnej postaci świata kultury, promotorowi Polski w świecie, wspaniałemu człowiekowi, wielkiemu prz[...]

Legnicki węgiel brunatny to skarb czy przekleństwo dla tej Ziemi? cz.I DOI: