Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Antoni Tajduś"

Z AGH na sce...

Czytaj za darmo! »

Mistrzu, Szanowna Pani Krystyno, Państwo Dziekani, Wysoki Senacie, Panie i Panowie - Dostojni Goście, Otwieram Uroczyste Posiedzenie Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, na którym zostanie nadany tytuł doktora honoris causa AGH Wiesławowi Ochmanowi - wybitnej postaci świata kultury, promotorowi Polski w świecie, wspaniałemu człowiekowi, wielkiemu prz[...]

 Strona 1