Wyniki 1-10 spośród 443 dla zapytania: ozon

Wpływ ozonu na jakość produktów spożywczych i napojów

Czytaj za darmo! »

Woda wykorzystywana przy produkcji napojów i wód mineralnych musi spełniać najwyższe normy jakościowe. Także woda płucząca warzywa i owoce powinna być wolna od bakterii oraz zapewnić skuteczne odkażenie produktów. Idealnym środkiem używanym do tego celu jest ozon. Powietrze wzbogacone w ozon stosowane jest w procesach technologicznych jako zaawansowany utleniacz przyspieszający wszystkie reakcj[...]

Ozon w przemyśle mięsnym

Czytaj za darmo! »

Technologią skoncentrowaną głównie na bezpieczeństwo żywności w przemyśle spożywczym w tym mięsnym, jest ozonowanie. Ozon utlenia wszystkie materie organiczne, z którymi ma kontakt, niszczy także bakterie chorobotwórcze w żywności, takie jak drożdże, pleśnie, wirusy oraz pierwotniaki.H 12 06/2008 Gospodarka istoria ozonu i jego właściwości Ozon jest silnym środkiem utleniającym o szybkim cz[...]

Wykorzystanie ozonu do niszczenia mikroorganizmów DOI:10.15199/65.2015.6.3


  W artykule przedstawiono charakterystykę ozonu, jego właściwości przeciwdrobnoustrojowe oraz możliwości wykorzystania go do dezynfekcji i utrwalania środków spożywczych. Ozon jest obecnie uznawany za jeden z najsilniejszych środków dezynfekujących. W postaci stałej i płynnej jest bardzo wybuchowy, w postaci gazowej ma tendencję do szybkiego rozpadu, nie pozostawiając po sobie szkodliwych produktów. W formie płynnej i gazowej może być z powodzeniem stosowany do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością, wody technologicznej i niektórych surowców oraz produktów spożywczych. Analizując wykorzystanie ozonu w procesie technologicznym należy rozpatrzeć potencjalne ryzyko niekorzystnego wpływu na cechy sensoryczne i fizykochemiczne produktów żywnościowych. Mimo zalet i możliwości zastosowań ozonu, nie wykorzystuje się całego jego potencjału na skalę przemysłową w branży spożywczej.W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania ozonem i jego zastosowaniem w przemyśle żywnościowym. Jest to odpowiedź na oczekiwania konsumentów dotyczące żywności minimalnie przetworzonej oraz naturalnych dodatków do żywności. Akceptacja wykorzystania ozonu w produkcji i przetwórstwie żywności wydana przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) również spowodowała wzrost zainteresowania badaczy potencjalnym jego zastosowaniem. Wielofunkcyjność ozonu sprawia, że jest on substancją interesującą dla producentów żywności. Łatwo jest go wyprodukować, po użyciu zaś w żywności nie pozostają szkodliwe produkty jego rozkładu. Ozon stosuje się do uzdatniania i dezynfekcji wody, dezynfekcji maszyn i urządzeń produkcyjnych, a nawet usuwania zapachów. Ozon (O3), tritlen, jest niestabilną, alotropową odmianą tlenu zbudowaną z trzech atomów tlenu w cząsteczce. Jest bezbarwnym gazem o ostrym, słodkawym zapachu, jego nazwa wywodzi się z języka starogreckiego i oznacza pachnący. W przyrodzie tworzenie cząsteczek ozonu odbywa się pr[...]

Ozonem w warzywa.Wywiad z Robertem Muszańskim, właścicielem firmy WOFIL Ozone Technology

Czytaj za darmo! »

Ozon stosowany jest w instalacjach do produkcji soków i napojów, dezynfekcji półtuszy wieprzowych, płukania opakowań oraz do wydłużania świeżości owoców i warzyw Redakcja: Firma Wofil jest obecnie najbardziej rozpoznawalną firmą ozonową na rynku polskim, a Wasze instalacje zdominowały zakłady przemysłu spożywczego. Kiedy firma postawiła na technologię ozonowania? Robert Muszański: Od początku swojego istnienia firma nasza zawęziła profil działalności do produkcji instalacji ozonowych i prowadziła liczne badania nad zastosowaniem ozonu w różnych dziedzinach przemysłu. Od 2005 roku zaczęliśmy produkować instalacje do dezynfekcji i mycia warzyw i owoców dla przemysłu owocowowarzywnego. Możemy pochwalić się także działalnością na arenie międzynarodowej. W 2011 r. wraz z Politechniką Lubelską przystąpiliśmy do europejskiej organizacji COST jako reprezentant Polski skupiający się na badaniach nad wykorzystaniem ozonu w ekologicznej produkcji warzyw i owoców. - Na czym będą polegały te badania? - Chcemy skupić się przede wszystkim na wykorzystaniu wo[...]

Albo przy ziemi, albo w stratosferze

Czytaj za darmo! »

Choćby ze mnie był i kiep, O tym gazie wszystko wiem, Skoro nigdy go nie ma, Gdzie go wielce potrzeba, Policjanta zwyczaj ma, Ozon, wspaniały ozon ten. Niełatwo w to uwierzyć, że twórca wiktoriańskich komedii muzycznych William S. Gilbert, napisał ten wiersz pod tytułem "Ozon" w roku 1865, kiedy to pojęcie dziury ozonowej nie było, tak jak dziś, znane. Ów wiersz i inne źródła wskazują,[...]

Neutralizacja czynników szkodliwych oraz uciążliwych dla mieszkańców powstałych w pomieszczeniach mieszkalnych w wyniku pożaru


  Wartykule przedstawiono skuteczność działania atmosfery wzbogaconej w ozon neutralizującej czynniki szkodliwe oraz uciążliwe powstałe w wyniku pożaru. Uwalniane w środowisku pożaru produkty spalania i rozkładu termicznego tworzą mieszaninę gazów i zawieszonych cząstek stałych, stwarzających poważne zagrożenie dlamieszkańców, a także dla strażaków. Substancje takie jak tlenki siarki, fosforu, azotu, pary chlorowodoru i siarkowodoru wnikają przez układ oddechowy do organizmu człowieka wywołując zatrucia, a przy większym stężeniu w powietrzu nawet prowadzą do śmierci. Badania zostały przeprowadzone w Przeciwpożarowej Bazie Leśnej w Zamczysku Nowym w październiku 2013 r. Określanie składu atmosfery w pomieszczeniu bezpośrednio po pożarze, jak i po dezynfekcji ozonemzostałowykonane za pomocą przenośnego analizatora gazówGASMETDX- -4000. Ponadto przeprowadzonoweryfikację organoleptyczną, zarówno w warunkach bezpośrednio po pożarze, jak i po zastosowaniu ozonu, która potwierdziła jego neutralizujące działanie. Słowa kluczowe: ozon, neutralizacja, pożar, czynniki szkodliwe.Pożary mieszkań stanowią bardzo duże zagrożenie życia i zdrowia ludzi. Szczególnie niebezpieczne są dymy i toksyczne gazy uwalniane podczas pożaru. Przyczyniają się one do ograniczenia widoczności i powodują zatrucia, które są przyczyną ok. 75% zgonów. Jak wynika z danych statystycznych, w pożarach w Polsce ginie rocznie ok. 1,41 osoby na 100 tys. mieszkańców [1]. Analizując środowisko pożaru, można wyróżnić następujące czynniki zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców i strażaków w warunkach pożaru: podwyższona temperatura, promieniowanie cieplne, toksyczne produkty spalania, zadymienie, niedobór tlenu oraz uszkodzenie ciała spowodowane obniżeniem parametrów konstrukcyjnych obiektów mieszkalnych. Produkty toksyczne wydzielające się w warunkach pożaru można podzielić na dwa rodzaje. Pierwsza grupa (np. dwutlenek węgla, tlenek węgla, cyjanowodór itp.) ma dzi[...]

Zastosowanie ozonu w przemyśle spożywczym

Czytaj za darmo! »

Ozon został odkryty przez C. F. Schönbeina w 1839 r. [8]. Niemieckie Cesarskie Ministerstwo Zdrowia w 1917 r. przeprowadziło badania nad oddziaływaniem ozonu na mikroorganizmy (w stężeniu 3 ppm, co 3-4 h, skutecznie niszczył ponad 95% zarodników znajdujących się na powierzchni pożywek hodowlanych) i dopuściło stosowanie go w chłodniach do przechowywania mięsa [7]. Obecnie jest powszechnie s[...]

Ozon w przetwórstwie mięsnym


  Utrzymanie bezpieczeństwa żywności w branży przetwórstwa mięsnego rozpoczyna się już w rzeźni i trwa do etapu końcowego pakowania produktu. Na każdym stopniu procesu produkcyjnego ozon może być wykorzystany efektywnie i zredukować ilość mikroorganizmów, które zagrażają jakości i trwałości wyrobów oraz bezpieczeństwu konsumentów. Ozon niszczy wszystkie znane patogeny, w tym E. coli, Listeria, Salmonella, Campylobacter, Bacillus i norowirusy.Efektywność ozonu w temperaturze otoczenia jest tak duża, jak skuteczność bardzo gorącej wody, zatem może on zastąpić zarówno gorącą wodę, jak i środki chemiczne stosowane w procesach dezynfekcji linii produkcyjnych i stanowisk pracy. Woda z dodatkiem ozonu może być stosowana do płukania pojemników i opakowań, mycia i dezynfekcji mięsa oraz do usuwania nieprzyjemnych zapachów. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, technologia ozonowania uznana jest za bezpieczny i przyjazny środowisku sposób dezynfekcji, ponieważ czyści i odkaża, jednak nie wytwarza przy tym produktów ubocznych, często wywołujących choroby nowotworowe, jak to jest w przypadku chloru. Mycie i dezynfekcja mięsa Zapach mięsa zmienia się wraz z okresem przechowywania. Ten fakt był dawniej dla ludzi jedynym kryterium rozstrzygającym, czy mięso jest jeszcze jadalne. Z apach mięsa był decydujący zarówno dla zdrowia człowieka, jak i jego życia, ponieważ konsumpcja zepsutego mięsa mogła być przyczyną zachorowań bakteryjnych (np. Salmonella [...]

Możliwości wykorzystania ozonu w przechowalnictwie owoców DOI:10.15199/64.2016.7-8.3


  Ozone is an agent with a strong oxidative impact. In connection with this valuable attribute, it can be widely applied in extending a commercial value of fruits, including the assurance of microbiological security as well as a high chemical score of stored products. Moreover, ozone does not leave any harmful side products in comparison with other disinfectants. In the article the current level of knowledge on advantages of implementing the ozonization method in fruits storage was presented, including strong the disinfectant and preserving impact as well as an influence on particular fruit quality charactieristics.Wstęp Powszechnie wiadomo, że właściwie zaprojektowana dieta, dostarczająca odpowiednio duże porcje owoców i warzyw, jest istotnym sposobem zapobiegania występowaniu wielu chorób cywilizacyjnych. Szczególnie owoce charakteryzują się szerokim spektrum substancji o udokumentowanym działaniu prozdrowotnym, tj. witamin, flawonoidów, kwasów fenolowych, soli mineralnych i błonnika. Ważne jest więc spożywanie owoców w stanie świeżym lub minimalnie przetworzonym, ponieważ wiele silnych procesów przetwórczych powoduje znaczącą degradację związków bioaktywnych. Owoce po zbiorze nadal są organizmami żywymi. Zachodzi w nich wiele procesów, które w miarę upływu czasu powodują niekorzystne zmiany w wyróżnikach jakościowych, w tym obniżenie jakości sensorycznej, wartości odżywczej i rozwój mikroorganizmów, skracając okres przydatności do spożycia. W świetle tych informacji, należy zastosować takie technologie, które będą spowalniać tempo zachodzących zmian. Wprowadzenie ozonu jako innowacyjnej technologii w przechowalnictwie daje szansę przedłużenia dostępności owoców i zachowania w nich wielu cennych związków bioaktywnych. Mając na uwadze właściwości dezynfekujące ozonu istnieją trzy możliwości jego zastosowania w przechowalnictwie owoców. Pierwsza - wykorzystanie gazu albo wody ozonowanej do dezynfekcji pomieszczeń przechowalniczych, [...]

Ocena porównawcza właściwości energetycznych warstwy wierzchniej stopu tytanu

Czytaj za darmo! »

Swobodną energię powierzchniową materiałów konstrukcyjnych najczęściej określa się metodą pośrednią przez pomiar kąta zwilżania. Istotę oddziaływania pomiędzy ciałem stałym i cieczą opisuje charakterystyczne równanie Younga (rys. 1) [1, 10, 11]. (1) gdzie: σSV- napięcie powierzchniowe na granicy faz ciało stałe-gaz, σSL ‒ napięcie powierzchniowe na granicy faz ciało stałe-ciecz, σLV ‒ napięcie powierzchniowe na granicy faz ciecz-gaz, ΘV- równowagowy kąt zwilżania. Z bilansu energetycznego dla punktu równowagi trzech faz równanie to jest zapisane w postaci: (2) gdzie: symbol γ oznacza swobodną energię powierzchniową, a pozostałe symbole zachowują znaczenie jak w równaniu (1). Miarą swobodnej energii powierzchniowej jest mJ/m2. Metoda Owens[...]

 Strona 1  Następna strona »