Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: OPAKOWANIA AKTYWNE

Trendy na rynku opakowań do żywności.Opakowania aktywne i inteligentne


  Opakowania aktywne i inteligentne stanowią nową grupę opakowań, które swoimi właściwościami i możliwościami zastosowań w coraz to szerszym stopniu znajdują miejsce w przemyśle mięsnym. Są nowością na rynku światowym i przyszłością dla wielu producentów mięsa i wędlin, również na rynku rodzimym. W Polsce ta generacja opakowań jest jeszcze mało znana, ale obserwuje się wzrost zainteresowania ze strony producentów żywności.Zmiany w sprzedaży detalicznej, globalizacja rynków i dystrybucja towarów na duże odległości spowodowały istotne zmiany na rynku opakowań. Zwrócono przede wszystkim uwagę na wydłużenie czasu przydatności do spożycia, przy równoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości pakowanej żywności. Nie bez znaczenia pozostaje też wygoda konsumenta. Rozwiązania te określane są jako aktywne technologie i/lub systemy pakowania. Opakowania aktywne określa się jako systemy, które aktywnie powodują zmiany w zapakowanej żywności i powodują przedłużenie okresu trwałości (przydatności do spożycia), gwarantują lub znacząco polepszają bezpieczeństwo mikrobiologiczne i/lub sensoryczne. Opakowania aktywne i inteligentne stanowią specyficzne rozwiązanie w zakresie nowoczesnych systemów pakowania. Do niedawna uznawano, że pomiędzy opakowaniem a zapakowanym w nim produktem mięsnym nie może być żadnego wzajemnego oddziaływania lub jeśli takie występuje, to powinno być ono zminimalizowane. Opakowania aktywne określane są mianem opakowań interaktywnych, czyli takich, w których produkt, opakowanie i otoczenie wzajemnie na siebie oddziałują. Właściwości, jakie mają ukierunkowane są z myślą o produkcie i jego najwyższej jakości, a także przedłużeniu czasu trwałości i przydatności do spożycia. W odróżnieniu od tradycyjnych wyrobów, opakowania interaktywne mogą kontrolować zmiany zachodzące w swym wnętrzu i reagować na nie bezpośrednio. Szczególną grupę wśród opakowań interaktywnych stanowią opakowania inteligentne, które mają zdolność[...]

Opakowania aktywne i inteligentne


  Opakowania stanowią całość środków opakowaniowych i pomocniczych spełniających funkcje: - ochrony pakowanego produktu przed zmniejszeniem jego wartości użytkowej, - ułatwienia manipulacji produktem przy składowaniu, transporcie, sprzedaży i użytkowaniu, - nośnika informacji o właściwościach produktu i sposobie jego użycia, - promowania produktu. Na rynku znajdują się opakowania tradycyjne, aktywne i inteligentne. Samodzielne wytwory papierowe znajdują zastosowanie jedynie w opakowaniach tradycyjnych. W opakowaniach aktywnych i inteligentnych stanowić mogą składnik tworzyw kombinowanych z tworzywami sztucznymi i folią aluminiową. Firma NanoMarkets przewiduje, że globalny rynek opakowań inteligentnych osiągnie w 2011 r. wartość 4,8 mld USD, a w 2012 r. przekroczy 14 mld USD. Aktywne i inteligentne opakowania są przeznaczone do pakowania żywności i środków farmaceutycznych, toteż w świetle wymagań przepisów prawnych Unii Europejskiej (rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 oraz (WE) nr 450/2009) muszą być produkowane zgodnie z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej, obowiązuje je system traceability i składanie deklaracji zgodności. Opakowania tradycyjne Opakowania tradycyjne zachowują kształt, kolor i smak produktu, ochraniają produkt przed dostaniem się do niego zanieczyszczeń mechanicznych, mikrobiologicznych, fizycznych i chemicznych, zapobiegają utracie przez produkt składników lub dostawaniu się do produktu ni[...]

Opakowania aktywne i inteligentne - w badaniach i w praktyce przemysłu spożywczego

Czytaj za darmo! »

Terminem "opakowania aktywne" (czasem nazywane też funkcjonalnymi), określa się opakowania, które oprócz tradycyjnej funkcji izolowania produktu spożywczego od środowiska zewnętrznego, dodatkowo aktywnie oddziałują z produktem lub atmosferą wewnątrz opakowania, wpływając na poprawę jakości lub przedłużając czas bezpiecznego przechowywania. Natomiast opakowania inteligentne są defi niowane jako [...]

Opakowania

Czytaj za darmo! »

Trudno wyobrazić sobie dziś produkt spożywczy w obrocie rynkowym, który nie miałby jakiegoś opakowania. Przez "opakowania" rozumie się szeroką gamę wyrobów wykonanych z najrozmaitszych materiałów, które przeznaczone są do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji wszelkich towarów przetworzonych - jak mówi ustawa o opakowaniach i materiałach opakowaniowych. Wśród tych w[...]

Opakowania aktywne i inteligentne - nowe spojrzenie w przyszłość

Czytaj za darmo! »

Opakowania aktywne i inteligentne stanowią nową grupę opakowań, które swoimi właściwościami i wykorzystaniem zdobywają w coraz szerszym stopniu przemysł mięsny.Są nowością na rynku światowym i przyszłością dla wielu producentów mięsa i wędlin, również na rynku rodzimym.Opakowania aktywne i inteligentne stanowią specyficzne rozwiązanie w zakresie nowoczesnych systemów pakowania. Do niedawna uz[...]

Aktywne i inteligentne materiały w nowoczesnych opakowaniach żywności


  Nowe trendy na rynku opakowań żywności, wynikające m.in. z wymagań stawianych przez konsumentów, zmierzają do stosowania opakowań funkcjonalnych, takich jak opakowania aktywne i inteligentne, które mogą w przyszłości zastępować tradycyjne materiały opakowaniowe. Opakowania aktywne mają za zadanie już nie tylko ochronę produktu przed czynnikami zewnętrznymi, ale przede wszystkim oddziaływanie z przechowywanym środkiem spożywczym w taki sposób, aby wydłużyć jego okres przydatności do spożycia, czy też poprawić zalety smakowe lub wygląd. Inteligentne materiały mają na celu monitorowanie warunków przechowywania zapakowanej żywności lub jej otoczenia. Nie wszystkie jednak opakowania wpływające na przechowywaną w nich żywność można uznać za aktywne. Należy rozróżnić materiały, które mają naturalne właściwości do absorbowania substancji np. celuloza lub też ich uwalniania np. drewno od tych, które zostały celowo zaprojektowane w taki sposób, aby ich składniki oddziaływały z kontaktującą się z nimi żywnością. Podstawową funkcją tradycyjnych opakowań żywności jest zabezpieczenie mechaniczne i ochrona środków spożywczych przed zewnętrznymi zanieczyszczeniami oraz czynnikami środowiska, takimi jak światło, ciepło, obecność tlenu, wilgoć, enzymy, mikroorganizmy, owady, kurz, emisja gazów itp. Wszystkie te czynniki mogą powodować pogorszenie cech organoleptycznych produktów spożywczych, jak również wpływać niekorzystnie na ich trwałość. Opakowania powinny zapewniać bezpieczeństwo przechowywanej w nich żywności, utrzymanie jakości oraz trwałości przez cały okres jej przechowywania. Wydłużenie okresu przydatności środka spożywczego do spożycia jest możliwe w przypadku zredukowania liczby mikroorganizmów oraz zmniejszenia ilości reakcji biochemicznych i enzymatycznych zachodzących w przechowywanej żywności. W tym celu wskazane jest monitorowanie przebiegających reakcji za pomocą np. kontroli wilgotności oraz temperatury środowiska otacz[...]

Opakowania do żywności tendencje we wzornictwie


  Wzornictwo opakowań jednostkowych produktów spożywczych zmienia się wraz ze zmieniającymi się uwarunkowaniami otoczenia rynkowego. Najważniejsze, bezpośrednio wpływające na rozwój i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze opakowań, są uwarunkowania techniczne i technologiczne, prawne, społeczno-kulturowe, ekonomiczne oraz ekologiczne. W branży spożywczej można wyodrębnić kilka tendencji we wzornictwie opakowań: innowacyjność materiałową, innowacyjne technologie pakowania, innowacje w znakowaniu opakowań oraz konstrukcyjno- graficzne. Niewątpliwie najważniejsze, bezpośrednio wpływające na rozwój i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze opakowań, są uwarunkowania techniczne i technologiczne, społeczno- -kulturowe, ekonomiczne oraz ekologiczne. bardzo ważne są też uwarunkowania prawne, bowiem obowiązujące w Polsce (oraz w krajach Unii Europejskiej) ustawodawstwo dotyczące ogólnie pojętego bezpieczeństwa produktów wprowadzanych na rynek obliguje do takich działań w zakresie zarządzania opakowaniami. Główne czynniki wpływające na wdrażanie nowych rozwiązań we wzornictwie opakowań sektora spożywczego są następujące [2]: ??czynniki makroekonomiczne: uwarunkowania prawne, społeczno-kulturowe, techniczne i technologiczne, ekonomiczne, tendencje ekologiczne, ??czynniki związane z ryzykiem biznesowym: możliwości produkcyjne (zgodność z dotychczasową technologią), koszty inwestycji oraz alternatywnego zaangażowania kapitału, okres zwrotu kapitału, rentowność (potencjalny poziom zysków), zakres niezbędnych informacji rynkowych; ??czynniki związane z konkurencją: postrzegana wyższość innowacji opakowaniowej nad rozwiązaniami konkurencyjnymi oraz wyższość funkcjonalności nad rozwiązaniami konkurencyjnymi, porównanie ceny nowego opakowania z cenami produktów konkurencyjnych, intensywność działań konkurencji, zagrożenia pojawieniem się nowych konkurentów, możliwości ochrony własności intelektualnej; ??czynniki związane z a[...]

Aktywny i inteligentny jak... opakowanie


  Opakowania w ostatnich latach przestały pełnić wyłącznie funkcje ochronne oraz marketingowe (poprzez rodzaj zastosowanych grafik, zdobień, kształtów itp.). Coraz częściej słyszymy w ich kontekście określenia "inteligentne" oraz "aktywne". Oto garść podstawowych faktów, które pozwolą lepiej zrozumieć, czym są i gdzie znajdują zastosowanie takie opakowania.CZY OKREŚLENIA: OPAKOWANIE "AKTYWNE" I "INTELIGENTNE" MOŻNA TRAKTOWAĆ ZAMIENNIE? JAKIE SĄ CECHY CHARAKTERYSTYCZNE OBU RODZAJÓW OPAKOWAŃ? Aktywne materiały i wyroby do kontaktu z żywnością, mówiąc najprościej, są to materiały i wyroby, których zadaniem jest przedłużenie okresu przydatności produktu spożywczego do spożycia, a tym samym do sprzedaży. Główną zasadą działania opakowań aktywnych jest ich współdziałanie z zapakowanym produktem. Koncepcja opakowań aktywnych opiera się na zmianie warunków wewnątrz opakowania, dzięki czemu umieszczona wewnątrz żywność może pozostać świeża przez dłuższy czas. W opakowaniach aktywnych występują składniki, które mogą uwalniać substancje do pakowanej żywności lub jej otoczenia bądź absorbować substancje z żywności lub jej otoczenia, co oznacza np., że usuwają wodę podczas rozmrażania albo zapobiegają rozwojowi pleśni i bakterii w produktach o wysokiej aktywności wodnej, m.in. w mięsie, drobiu czy rybach. Reasumując: o aktywności opakowania mówimy wówczas, gdy sammateriał opakowaniowy zawiera odpowiednią substancję - np. enzymy - lub też wewnątrz opakowania zostaje umieszczona substancja, która pochłaniając tlen hamuje rozwój mikroflory. Środki "Ageless" wprowadzone na rynek przez firmę Mitsubishi Co. są stosowane do zapobiegania procesom utleniania tłuszczów, np. saszetki z tym środkiem wprowadzane do opako- OPAKOWANIE 3/2013 24 PRODUKCJA OPAKOWAŃ EKONOMIA I TECHNOLOGIE Aktywny i inteligentny jak... opakowanie EWA OSTROWSKA Opakowania inteligentne to materiały i wyroby, które monitorują stan opakowanej żywności lub jej otoczen[...]

WSTĘP DOI:

Czytaj za darmo! »

Opakowania aktywne, czyli systemy, które w interaktywny sposób wpływają na zapakowaną żywność i powodują przedłużenie okresu jej trwałości oraz opakowania inteligentne, które często wykorzystują podzespoły elektroniczne m.in. w celu zapobiegania fałszerstwom i zapewnienia stałej kontroli produktu na etapie transportu i magazynowania, są stosunkowo nowym trendem na rynku opakowaniowym. Jednak z uwagi na ich zarówno praktyczny, jak i marketingowy potenc[...]

 Strona 1  Następna strona »