Wyniki 1-10 spośród 1496 dla zapytania: CHŁODNICTWO

Chłodniczy awans rektorski

Czytaj za darmo! »

Z wielką przyjemnością informujemy Czytelników, że członek Rady Programowej miesięcznika "Chłodnictwo" - prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal pełni obecnie funkcję Rektora Politechniki Koszalińskiej w Koszalinie. W kwietniu br. roku został wybrany na to stanowisko i właśnie z dniem 1.09.2012 r. jest J.M. Rektorem na kadencję 2012÷2016. Profesor jest absolwentem Politechniki Koszalińskiej (dawniej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie). Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego, pełniąc jednocześnie funkcję Kierownika Katedry Techniki Cie[...]

Nowe propozycje Komisji Europejskiej w sprawie f-gazów


  W Polsce jak do tej pory nie pojawiły się żadne regulacje prawne dotyczące f-gazów. Tymczasem Komisja Europejska zamierza jeszcze w 2013 roku zaostrzyć prawo dotyczące wykorzystywania czynników chłodniczych z grupy f-gazów. Z tego powodu prace nad polską ustawą o f-gazach wydają się w tym momencie bezcelowe. W artykule zawarte są informacje o rynku f-gazów w Europie w latach 2007-2011 oraz o propozycjach zmian, jakie szykuje Komisja Europejska.Regulacje dotyczące niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (potocznie nazywanych f-gazami) Komisja Europejska wprowadziła rozporządzeniem nr 842/2006 wraz z dziesięcioma aktami wykonawczymi. Regulacje miały na celu kontrolę obrotu f-gazami oraz służyć certyfikowaniu osób i firm w celu minimalizacji wycieków czynników z tej grupy do atmosfery. 1. Rynek f-gazów w Europie Rynek f-gazów na terenie Unii Europejskiej od 2007 roku jest dokładne monitorowany, co powoduje, że rok rocznie można przedstawić informacje jak on rzeczywiście wygląda. Do chwili obecnej opublikowane zostały dane za lata od 2007 do 2011. Jeśli chodzi o import, to w chwili obecnej nie da się określić tendencji. W 2008 roku zanotowano ogromny wzrost importu. Spowodowane to było zmniejszeniem produkcji tych czynników na terenie Unii przy mniej więcej takim samym ich zużyciu. Natomiast w roku 2009 z kolei nastąpił dość znaczny spadek importu. W latach 2010 oraz 2011 import był zdecydowanie wyższy, niż w bazowym roku 2007, jednocześnie rosła też produkcja. wartość eksportu wróciła do punktu wyjściowego. Podsumowując, trudno zauważyć stałą tendencję w eksporcie, imporcie, czy produkcji. Z punktu widzenia celów Unii Europejskiej istotniejsze jest spojrzenie na f-gazy w formie ekwiwalentu CO2. Na wykresach (rys. 4 do 6) zostały zaprezentowane dane o f-gazach właśnie w tym ujęciu. 58037 41647 35123 46459 44030 0 20000 40000[...]

Wspomnienie pośmiertne - Wiesław Pronobis (1931-2009)

Czytaj za darmo! »

3 sierpnia 2009 roku zmarł po długiej i ciężkiej chorobie nasz Kolega i Przyjaciel Wiesław Pronobis. Urodził się 2 marca 1931 roku w Skarżysku-Kamiennej. Dzieciństwo i czas wojny spędził z rodziną w mieście rodzinnym. W 1945 r. wstąpił do 1 Skarżyskiej Drużyny Harcerzy. Służbę skończył po rozwiązaniu przez komunistów w 1948 roku ówczesnego ZHP w stopniu podharcmistrza jako szef Referatu Zuchowego Skarżyskiego Hufca Harcerzy. Do służby instruktorskiej wrócił w 2001 roku i został Honorowym Członkiem 1 Skarżyskiej Drużyny Harcerzy "Czarna jedynka". Do czasu choroby był bardzo aktywnym Instruktorem ZHR. W wieku 17 lat zmarł jego ojciec. Po skończeniu szkoły w Skarżysku jako nastoletni chłopak przyjechał do wujostwa do Warszawy, aby podjąć naukę w Technikum Samochodowym przy ul. Hożej. R[...]

Międzynarodowa konferencja chłodnicza pod patronatem Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa

Czytaj za darmo! »

W dniach 15-17 października 2008 r r. w hotelu Mercure w Poznaniu odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pod tytułem "Zintegrowane projektowanie i eksploatacja sys sys- temów chłodniczych i klimatyzacyjnych klimatyzacyjnych". Główną motywacją do zorganizowania tejże konferencji jest przypadająca na przyszły rok setna rocznica powstania Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu[...]

Analiza rynku F-gazów w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem branży chłodniczej


  4 lipca 2011 roku minął termin, do którego kraje członkowskie miały w pełni wprowadzić postanowienia rozporządzenia 842/2006 o fluorowanych gazach cieplarnianych wraz z dziesięcioma aktami wykonawczymi. 4 lipca 2011 roku (zgodnie z Rozporządzeniem komisji WE nr 303/2008) to także ostateczny termin obowiązywania certyfikatów tymczasowych. W artykule znajduje się podsumowanie raportów Komisji Europejskiej o rynku f-gazów na terenie Unii Europejskiej. Artykuł stara się także przedstawić perspektywy dla rynku chłodnictwa i klimatyzacji w przypadku dalszych restrykcji dotyczących f-gazów. 1. Wstęp Do chwili obecnej w Polsce nie doczekaliśmy się żadnej ustawy ani rozporządzenia dotyczącego fluorowanych gazów cieplarnianych, potocznie nazywanych f-gazami. Ministerstwo Środowiska na kolejny (bezterminowy) okres przedłużył ważność certyfikatów tymczasowych [6], pomimo, że Komisja Europejska nie przewiduje takiego rozwiązania. Artykuł 6 Rozporządzenia Komisji WE nr 303/2008 stanowi: Artykuł 6 Tymczasowe certyfikaty dla personelu 1. Państwa członkowskie mogą stosować system tymczasowych certyfikatów w odniesieniu do personelu, o którym mowa w art. 2 ust. 1, zgodnie z przepisami ust. 2 lub 3 lub ust. 2 i 3 niniejszego artykułu. Tymczasowe certyfikaty, o których mowa w ust. 2 i 3, wygasają najpóźniej dnia 4 lipca 2011 r. Komisja Europejska obecnie opracowuje raport na temat wprowadzenia w krajach członkowskich rozporządzenia nr 842/2006 wraz z dziesięcioma aktami wykonawczymi. 2. Rynek f-gazów w Europie Rynek fluorowanych gazów cieplarnianych na terenie Unii Europejskiej od 2007 roku jest dokładne monitorowany, co powoduje, że rok rocznie można przedstawić informacje, jak on faktycznie wygląda. Do chwili obecnej opublikowane zostały dane za rok 2007, 2008 [3] oraz 2009 [4]. Jeśli chodzi o import, to w chwili obecnej nie da się określić tendencji (rys. 2). W 2008 roku zanotowano ogromny wzrost i[...]

Branża wybiera produkt, firmę i reklamę roku 2015 DOI:

Czytaj za darmo! »

Jak pisaliśmy w wydaniu Chłodnictwa 7-8/2015, tegoroczna edycja konferencji Dni Chłodnictwa, która odbędzie się w dn. 24-25 listopada będzie połączona z plebiscytem, w którym specjaliści HVACR wraz z internautami uhonorują najbardziej wartościowe i innowacyjne przedsięwzięcia oraz firmy działające w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej. Konkurs obejmuje trzy kategorie tematyczne:  Produkt Roku branży HVACR  Firma Roku branży HVACR  Reklama Roku produktów i usług HVACR Każde zgłoszenie oceniane będzie przez Komisję według przyjętych kryteriów, odrębnych dla danej kategorii, a o zwycięstwie decydować będą między innymi: jakość (produkt), innowacyjność technologii/formy (produkt[...]

Wszystkie drogi prowadzą do ...Chłodnictwa


  Wywiad z Hermannem Späthem, niemieckim technologiem o międzynarodowej renomie i doświadczeniu, od 15 lat pracującym dla niemieckiej firmy MIWE. Z wykształcenia jest piekarzem-cukiernikiem. Pracę zawodową rozpoczynał jako wykładowca w szkole zawodowej. Jest autorem książki z recepturami i współautorem wielu publikacji. Od kilku lat obserwujemy spadek spożycia pieczywa. W jakim stopniu stabilna, jak dotąd, branża piekarska musi zmienić filozofię pracy? Na rynku piekarskim pojawiła się zupełnie nowa sytuacja. Wcześniej chleb miał sycić głodnego, dzisiaj - ma sytego uczynić głodnym, co oznacza, że nie ma być zwykłym środkiem spożywczym, ale "ucztą dla podniebienia", towarem delikatesowym. Spożycie kawałka chleba najwyższej jakości powinno być "czystą rozkoszą" i pobudzać do sięgania po więcej. Jest to najważniejsza i najbardziej istotna zmiana w piekarstwie. Czy fakt ten ma - i ewentualnie jaki - związek z wprowadzeniem do piekarstwa technik chłodniczych? Na przestrzeni ostatnich 30 lat wszystkie europejskie piekarnie miały podobną strukturę: podstawą funkcjonowania był piec, następnie miesiarka i dzielarka, ewentualnie rogalikarka - ale to już w dobrze wyposażonym zakładzie. Trzonem zakładu były stoły piekarskie i praca ręczna; z czasem pogłębiły się problemy wynikające z braku siły fachowej. Zakłady musiały znaleźć jakieś rozwiązanie. Pierwszym, przełomowym etapem rozwiązywania tego problemu by[...]

 Strona 1  Następna strona »