Wyniki 1-10 spośród 1415 dla zapytania: kompozyty

Kompozyty metalowowęglowe


  Kompozyty metalowo-węglowe powstają metodami metalurgii proszków przez wypełnianie matrycy metalowej różnymi postaciami węgla. W Oddziale Materiałów Spiekanych i Kompozytów drezdeńskiego Instytutu Fraunhofera Technik Wytwarzania i Stosowanych Badań Materiałowych są prowadzone prace nad kompozytami zawierającymi węgiel w postaci diamentu, grafitu, nanorurek węglowych, grafemu i fulerenu. Tak jak radykalnie różne są właściwości poszczególnych postaci fizycznych węgla, tak niezwykle zróżnicowane są właściwości otrzymywanych z nich kompozytów. A nie należy zapominać o drugim składniku kompozytów - metalach, których wpływ na właściwości [...]

NOWE KSIĄŻKI

Czytaj za darmo! »

Publikacja prof. Katarzyny Konopki zatytułowana "Wzorce z Natury w technice i inżynierii materiałowej" w sposób syntetyczny omawia stosowane w technice rozwiązania konstrukcyjne, będące analogią do występujących w przyrodzie, jak i nowy nurt poszukiwań materiałowych i technologicznych w ramach biomimetyki - nauki, której inspiracją [...]

Kompozyty z matrycą ceramiczną

Czytaj za darmo! »

Kompozyty z matrycą ceramiczną (CMC - Ceramic Matrix Composite) są wysokotemperaturowymi materiałami technicznymi złożonymi z typowej ceramiki tlenkowej, np. tlenku glinu (Al2O3), krzemu (SiO2) lub itru (materiał 8YSZ) jako matrycy, zbrojonej następnie włóknami ceramicznymi (np. Nextel™ 610 firmy 3 M). Kompozyty służą głównie do wytwarzania cienkościennych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne i szoki termiczne części i elementów zdolnych do ciągłej pracy w temperaturach do 1300°C w środowisku utleniającym lub redukującym. Proces wytwarzania wyrobów z kompozytów ceramicznych jest zbliżony do procesu wytwarzania kompozytów polimerowych i składa się z nawijania włókien, prasowania laminatów, obróbki w autoklawach i wykańczania powierzchni. Kompozyty z matrycą cera[...]

Wytwarzanie kompozytów polimerowych z włóknem szklanym metodą RTM i badanie ich właściwości termomechanicznych


  Otrzymano i zbadano podstawowe właściwości polimerowych kompozytów z włóknem szklanym wytworzonych metodą RTM (resin transfer molding). Jako osnowę stosowano nienasyconą żywicę poliestrową, żywicę winyloestrową oraz żywicę epoksydową. Kompozyty otrzymane z żywicy winyloestrowej charakteryzowały się znacznie lepszymi właściwościami niż kompozyty otrzymywane metodą kontaktową. Z kompozycji epoksydowej otrzymano kompozyty o podobnych właściwościach, ale o mniejszym skurczu liniowym i niższej temperaturze zeszklenia. Metoda RTM jest nowoczesną metodą produkcji wysokiej jakości kompozytów. W Polsce jest ona jeszcze mało stosowana ze względu na duży koszt instalacji. Three com. unsatd. resins were used as matrices for prodn. of glass fabrics and nonwovens-reinforced composites by resin transfer molding. After curing, the composites showed good mech. properties, low linear shrinkage, and water absorption. The epoxy resin composites showed glass transition temp. 44-68°C, while unsatd. polyester resin composites 115-127°C. Materiały kompozytowe wypierają stopniowo inne tradycyjne materiały stosowane w technice i życiu codziennym. Postęp w stosoaInstytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń; bFirma "Opticup", Bielsko-Biała Lidia Kurzejaa, *, Jerzy Miśkówb, Stefan Kubicaa Wytwarzanie kompozytów polimerowych z włóknem szklanym metodą RTM i badanie ich właściwości termomechanicznych Preparation of the polymer composites with glass fibers by resin transfer molding and examination of their thermomechanical properties Mgr inż. Jerzy MIŚKÓW w roku 1977 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej. Od 1978 do 1989 r. pracował w Zakładach Chemicznych w Blachowni Śląskiej. W 1989 r. założył własną firmę produkcyjnoszkoleniową OPTICUP. Firma zajmuje się produkcją kompozytów i jachtów regatowych oraz prowadzi szkolenia w zakresie wytwarzania kompozytów. Specjalność - technologia produkcji kompozytów. In[...]

Kompozyty FRP do wzmacniania konstrukcji

Czytaj za darmo! »

WXX w. nastąpił bardzo dynamiczny rozwój kompozytów włóknistych (FRP - Fibre Reinforced Polymers). Składają się one z elementu nośnego (włókna w ilości 45 - 70% objętości kompozytu) oraz matrycy (spoiwa scalającego włókna). Matryca przekazuje obciążenia zewnętrzne na włókna oraz ochrania je przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. Obecnie rolę elementu nośnego pełnią nowoczesne [...]

Kompozyty poliestrowo-szklane w budownictwie


  Materiał kompozytowy zbudowany jest z co najmniej dwóch różnych składników, przy czym ich połączenie zachodzi na poziomie makroskopowym. Najbardziej popularnymtego typumateriałemstosowanym w budownictwie jest żelbet. W latach czterdziestych minionego wieku, kiedy wprowadzono włókna szklane, potem węglowe, grafitowe i aramidowe, materiały kompozytowe z ich użyciem na bazie żywic epoksydowych, poliuretanowych, fenolowych, poliwęglanowych, polietylenowych znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie. Tego typu kompozyty mają doskonałe właściwości mechaniczne oraz są odporne na wiele czynników zewnętrznych, w tym korozję, oddziaływanie chemiczne. Wybrane parametry profili z żywic wzmacnianych włóknami szklanymi zamieszczono w tabeli. Obecnie kompozyty - żywice zbrojone włóknem powszechnie stosowane są w USA, coraz częściej w Europie, w tym także w Polsce.Jest wiele metod wytwarzania produktów kompozytowych, m.in.: kontaktowa; natryskowa; przeciągania (ang. pultrusion); nawijania włókien. Dobór metody zależy od finalnego kształtu produktu. W każdym przypadku musi być matryca (osnowa), którą jest żywica termoplastyczna lub term[...]

KONFERENCJE, NARADY, WYSTAWY

Czytaj za darmo! »

III Krajowa Konferencja "Nowe materiały węglowe '96 - postępy w otrzymywaniu, badaniu i zastosowaniu" Od 21 do 23 listopada 1996 r. w Ustroniu- -Jaszowcu odbyła się III Krajowa Konferencja pt. "Nowe materiały węglowe '96-postępy w otrzymywaniu, badaniu i zastosowaniu ". Organizatorami Konferencji były: Zakład Karbochemii PAN w Gliwicach, Zakłady Chemiczne "Carbochem" w Gliwicach oraz SITPC[...]

 Strona 1  Następna strona »