Wyniki 1-10 spośród 552 dla zapytania: rfid

Technologia identyfikacji radiowej RFID

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach technologia identyfikacji radiowej RFID (ang. Radio Frequency Identification) rozwija się bardzo dynamicznie. Znajduje ona coraz większe zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu i usług, pozwalając na uzyskiwanie informacji o produktach, ludziach i zwierzętach. Kody kreskowe spowodowały rewolucję w systemach automatycznej identyfikacji. Są one wprawdzie bardzo tanie, ale ich podstawową wadą jest możliwość przechowywania jedynie bardzo małej ilości danych. W związku z tym pojawiła się potrzeba nowych rozwiązań. Pod względem technicznym najlepszą opcją gromadzenia informacji są krzemowe struktury półprzewodnikowe. Stanowią one podstawowy element kart inteligentnych. W praktyce stosuje się bezprzewodową formę wymiany między czytnikiem a urządzeniem, na którym[...]

Zastosowania technologii RFID w medycynie

Czytaj za darmo! »

RFID to technologia automatycznej identyfikacji wykorzystująca fale radiowe w celu przekazywania i odbierania danych między identyfikatorem (zwanym również tagiem lub etykietą) a czytnikiem. W niniejszym artykule przedstawiamy możliwości zastosowania technologii RFID w medycynie. Wskazujemy na zagrożenia i sposoby ich ograniczeń. Obecnie sektor medyczny, jak podaje [12], jest drugim co do wielkości rynkiem wdrożeń rozwiązań technologii identyfikacji radiowej. Abstract. Radio frequency identification (RFID) is a wireless communication technology that is useful for precisely identifying object. RFID use radio frequency waves to transfer information between tagged objects and readers. In recent years, RFID technology has become a lively (vibrant) and rapidly expanding area of developmen[...]

System inwentaryzacji urządzeń z wykorzystaniem identyfikacji radiowej RFID

Czytaj za darmo! »

Jednym z zastosowań identyfikacji radiowej RFID jest inwentaryzacja środków trwałych. W niniejszym artykule opisano takiego typu system, wykonany w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym. Omówiono zastosowane etykiety i czytniki RFID. Opisano również drukarkę kodów kreskowych oraz aplikację inwentaryzacyjną. Ponadto, przedstawiono w skrócie prace podejmowane przez ITR w obszarze RFID obecnie i w przyszłości. Abstract. One of the application of Radio Frequency Identification RFID is stock-taking. In this article such a system was described which was implemented in Tele & Radio Research Institute. Applied RFID tags and readers were presented. Also barcode printer and stock-taking program were described. The works taken up in RFID subject area in Tele & Radio Research Institute now and in [...]

Książki PWN objęte patronatem medialnym Przeglądu Elektrotechnicznego DOI:

Czytaj za darmo! »

RFID od koncepcji do wdrożenia. Polska perspektywa Bartłomiej Gładysz, Michał Grabia, Krzysztof Santarek ISBN 978-83-01-18891-7, Data wydania 2016-11-15, Liczba stron 320.Książka poświęcona technologii RFID, napisana przez wybitnych znawców tematu, jest pierwszym na polskim rynku unikalnym, uniwersalnym i praktycznym kompendium wiedzy dotyczącym tej nowoczesnej techniki kodowania. Zawiera kompleksowe omówienie zagadnień technicznych i prezentację licznych studiów przypadków skupio[...]

Technologia RFID i możliwości jej wykorzystania w zarządzaniu produkcją i produktami przemysłu tekstylnego

Czytaj za darmo! »

RFID (Radio Frequency Identification) - Identyfikacja Częstotliwością Radiową to bezprzewodowa technologia komu- nikacji wykorzystywana w fizycznych znacznikach (identyfikatorach RFID) do oznaczania produktów, podobnie jak w technologii kodów kreskowych. Technologia RFID istnieje już od ponad 50 lat. Pierwsze rozwiązania pojawiły się podczas drugiej wojny światowej, gdzie urządzenia radiowe (z[...]

Systemy identyfikacji radiowej RFID

Czytaj za darmo! »

Wprowadzenie kodów kreskowych w latach 70-tych ubiegłego wieku umożliwiło automatyczną identyfikację wyrobów. Nowa technologia identyfikacji radiowej RFID (Radio Frequency Identification), upowszechniana zaledwie od kilku lat rozwija się bardzo szybko, a każdy kolejny dzień przynosi przykłady nowych aplikacji. Technologia RFID wykorzystuje sygnały radiowe małej mocy do przepływu informacj[...]

Dopasowanie impedancyjne w systemach radiowej identyfikacji RFID na przykładzie układu TRF7960

Czytaj za darmo! »

Technika RFID jest metodą automatycznej identyfikacji. System RFID składa się z czytnika i karty bezstykowej. Komunikacja miedzy czytnikiem a kartą (transponderem) odbywa się przy użyciu fal radiowych [6]. Zaletą systemu radiowej identyfikacji jest to, że transponder jest zasilany energią pola magnetycznego wytworzonego przez antenę czytnika (pole bliskie anteny). Jeżeli antena jest dopasowa[...]

RFID technique in remote control system


  RFID transponder advantages in remote control system RFID technique implementations in remote control systems give new opportunities in creating building automation or navigation systems that have potential to be used directly in consumer application [1-5]. In these proposals, RFID transponders can be implemented in non-typical way, as a remote trigger of an action [2, 5]. The two approaches to utilizing transponder intrinsic properties are possible in designing such a system. The first one is based on the typical object identification feature that takes place in a stationary interrogation zone (IZ) of RFID system (e.g. access control systems to a places or resources) [6, 7, 8]. The second approach assumes object identifications in several IZs [3, 4, 9]. It means that the recognized objects have fixed locations whereas the RWD (read/write device) dynamically changes position (the IZ moves in space). Of course, there is a possibility of combining both methods [2]. Authors propose a non-conventional use of the RFID system in smart building automation technology. The solution releases user from necessity to manually trigger actions in control process[...]

Badanie skuteczności odczytu danych z etykiet HF i UHF w systemach RFID DOI:


  Spośród wielu istniejących technik automatycznej identyfikacji obecnie najbardziej popularne są kody kreskowe, inteligentne karty oraz etykiety RFID (ang. Radio Frequency Identification). Ostatnie z nich są podstawowym elementem systemu identyfikacji radiowej. Składają się one z podłoża, anteny nadawczo-odbiorczej o konstrukcji odpowiedniej dla zastosowanej częstotliwości oraz dołączonej do niej struktury półprzewodnikowej (ang. chip). Dodatkowo, w przypadku identyfikacji na powierzchniach metalowych etykieta RFID zawiera warstwę ferrytową, stanowiącą izolację pomiędzy anteną a metalem [1]. Wyróżnia się trzy rodzaje etykiet RFID:  pasywne,  aktywne,  półpasywne. Podziału dokonano na podstawie źródła zasilania. Aktywne etykiety RFID w odróżnieniu od pasywnych posiadają własne elementy zasilające. Natomiast pasywne pobierają energię w polu odczytu z sygnału radiowego odbieranego przez antenę czytnika. Połączeniem obu pierwszych rodzajów etykiet RFID są etykiety półpasywne. Posiadają one baterię, z której energia jest pobierana jedynie dla obsługi struktury półprzewodnikowej, a komunikacja etykieta RFID - czytnik zachodzi przy użyciu energii z pola elektromagnetycznego, które emituje czytnik [2]. Ponadto, w zależności od typu etykiety RFID dane zapisane w strukturze półprzewodnikowej mogą być jedynie odczytywane (typ RO), odczytywane i dodatkowo jednokrotnie zapisywane (typ WORM) i wielokrotnie modyfikowane (typ R/W) [2]. Zapis i odczyt informacji z etykiety RFID zachodzi przy użyciu fal radiowych, co powoduje że skuteczność działania systemów RFID zależy od propagacji tych fal. W konsekwencji w zależności od stosowanego zakresu częstotliwości zmienia się m.in. odległość odczytu etykiet i szybkość transmisji danych. Projektując system RFID należy wziąć pod uwagę niniejsze parametry tak, aby zapewnić maksymalną możliwą skuteczność jego działania. Czynniki wpływające na odczyt etykiet RFID W identyfikacji radiowej RFID [...]

Systemy identyfikacji radiowej - technologiczna globalizacja

Czytaj za darmo! »

Fale radiowe zostały po raz pierwszy wykorzystane do identyfikacji obiektów podczas II Wojny Światowej. Radar miał za zadanie nie tylko wykrywać, ale również identyfikować swoje i obce samoloty. W celu umożliwienia takiej identyfikacji obiekty, które mają być wyróżnione, powinny mieć urządzenia odzewowe. Dzięki temu, pod wpływem impulsu sondującego nie tylko dają one sygnał echa, lecz również nadają odpowiednio zakodowane sygnały identyfikujące, które umożliwiają rozpoznanie wyróżnionego obiektu na podstawie jego zobrazowania na ekranie wskaźnika radarowego. Obecnie miniaturowe, odczytywane za pomocą fal radiowych mikrochipy do identyfikacji obiektów są powszechnie wykorzystywane w życiu codziennym. Znaczniki identyfikacji radiowej RFID (Radio Frequency IDentification) są wyko[...]

 Strona 1  Następna strona »