Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: szkło i ceramika

Wykaz certyfikatów wyrobów ze szkła i ceramiki wydanych przez Zakład Certyfikacji Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie


  Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe - kuloodporne w klasie: BR1S, BR2S, BR4S, BR5S 1487-CPD-74/10 Ligęza Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 139a 42-580 Wojkowice 01-04-2010 bezterminowo Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe Termicznie hartowane emaliowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe B/03/75/10 N-76/10 B/03/77/10 N-78/10 Ligęza Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 139a 42-580 Wojkowice 01-04-2010 26-10-2014 01-04-2010 26-10-2014 Izolacyjne szyby zespolone U-100/10 U-101/10 Właściciel: AGC Polska Flat Glass Polska Sp.z o.o., ul. Bysławska 73 04-993 Warszawa Producent: - AGC Warszawa S.A. ul. Bysławska 73, 04-993 Warszawa, - AGC Gdańsk Sp. z o.o. ul. Podmiejska 5, 83-000 Pruszcz Gdański, 01-04-2010 23-04-2012 - AGC Opatów ul. Ćmielowska 3, 27-500 Opatów - AGC Silesia Sp. z o.o., ul. Jachimowicza 11, 58-306 Wałbrzych Legenda: - certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu dobrowolnym znakiem bezpieczeństwa B - certyfikat zgodności z normą N - certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem "ISiC-Q" KG - certyfikat zakładowej kontroli produkcji ZKP - certyfikat zakładowej kontroli produkcji w systemie 1 CPD - certyfikat szyb o podwyższonej izolacyjności termicznej U 42 Szkło i Ceramika ROCZNIK 61 (2010) Lustra ze szkła float z ochronną powłoką EKOLAK (MNGE) N-102/10 Właściciel: AGC Polska Flat Glass Polska Sp.z o.o. ul. Bysławska 73 04-993 Warszawa Producent: AGC Flat Glass Czech a.s. člen AGC Group Sklařska 450, 41 674 Teplice, zavod Kryry, Tovarni, 43 981 Kryry 0[...]

Materiały szkło-ceramika na bazie InF


  Materiały typu szkło-ceramika łączą w sobie zalety ośrodka szklistego oraz cechy ośrodka krystalicznego. W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu opracowanie na bazie InF3 materiałów typu szkłoceramika, zawierających w ich fazach krystalicznych pierwiastki aktywne (Pr+3 i Tm+3) o właściwościach pozwalających na użycie tych nowych produktów do budowy elementów optoelektronicznych. Określono technologiczne warunki tworzenia się faz krystalicznych, a także wyznaczono luminescencyjne charakterystyki powstałych materiałów. Słowa kluczowe: szkło-ceramika, kontrolowana krystalizacja, jony ziem rzadkich.Ciągły wzrost zastosowań optyki, a w szczególności techniki światłowodowej skłania do poszukiwania nowych materiałów spełniających wynikające z tych aplikacji nowe wymagania stawiane materiałom optycznym. Obok znanych już i stosowanych w optoelektronice szkieł fluorkowych i fluorocyrkonowych, w ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem cieszą się szkła fluoroindowe. Z racji ich wewnętrznej struktury, mogą one być doskonałymi matrycami akceptującymi znaczne w porównaniu z dotąd znanymi szkłami ilości pierwiastków ziem rzadkich. Szkła te charakteryzują się bowiem dobrą stabilnością mechaniczną i chemiczną. Charakteryzują się również szerszym zakresem przepuszczalności w podczerwieni [1, 2]. Wyżej wymienione cechy szkieł fluoroindowych predysponują je jako materiały do budowy światłowodów włóknistych [3]. Charakteryzują się one też lepszą stabilnością w stosunku do innych szkieł fluorkowych. Trudności w wytwarzaniu szkieł fluorkowych, a w szczególności fluoroindowych, wiążą się między innymi z ich specyficznym składem chemicznym, który sprawia, że obszary szkłotwórcze tych szkieł w porównaniu ze szkłami tlenkowymi są znacznie ograniczone [4]. Także technologia tych szkieł, ze względu na ich skłonność do krystalizacji wymaga wielu zabiegów, co sprawia, że otrzymywanie szkieł fluoroindowych jest nieporównywalnie[...]

Czy szkło to ceramika

Czytaj za darmo! »

W ostatnim okresie, w niektórych kręgach specjalistów zajmujących się problemami związanymi z nazewnictwem dotyczącym dwóch ważnych tworzyw, rozwinęła się dyskusja na temat "czy szkło to ceramika". W związku z tym wypada uświadomić uczestnikom takich "dyskusji" kilka oczywistych informacji z tym związanych. Szkło i ceramika od ich początków po dzień dzisiejszy traktowane są jako odrębne dzi[...]

Monety NBP związane z historią polskiego hutnictwa szklarskiego w USA

Czytaj za darmo! »

Jako aktywny członek Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego i "nestor" przemysłu szklarskiego, z satysfakcją przyjąłem fakt emisji monet przez Narodowy Bank Polski związanych z 400. rocznicą polskiego osadnictwa w Ameryce Północnej, ze szczególnym wyróżnieniem polskiego hutnika szkła. Istnieją dowody pisane i wizualne, że pierwszą hutę szkła w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w Jamestown Wirginia wybudowali w 1612 roku Polacy. Według pomiarów na odkopanym terenie, huta mieściła się w budynku o wymiarach 37 × 50 stóp, tzn. 11,2 × 15,2 m. Budynek był drewniany ze słomianym dachem. Huta miała 4 piece zbudowane z piaskowca na zaprawie z gliny. Piece zbudowane były z kamieni okrągłych o średnicy ok. 15 cm. i kamieni podłużnych ok. 60 cm. Najmniejszy z pieców topliwych miał[...]

11 Konferencja i Wystawa Europejskiego Towarzystwa Ceramicznego (ECERS 2009) Krakó­w, 21-25.06.2009

Czytaj za darmo! »

W imieniu Polskiego Towarzystwa i swoim chciałbym serdecznie zaprosić czytelnikó­w i sympatykó­w "Szkła i Ceramiki" na 11 Konferencję i Wystawę Europejskiego Towarzystwa Ceramicznego, któ­ra odbędzie się w Krakowie w dniach 21-25.06.2009 w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Międzynarodowa Konferencja Europejskiego Towarzystwa Ceramicznego tradycyjnie organizowana jest prz[...]

 Strona 1  Następna strona »