Wyniki 1-10 spośród 396 dla zapytania: BRC

BRC - dobrowolna certyfikacja czy konieczność rynkowa?

Czytaj za darmo! »

BRC - dobrowolna certyfikacja czy konieczność rynkowa? - na to pytanie starali się odpowiedzieć podczas konferencji, która odbyła się w marcu w Warszawie, eksperci z Bureau Veritas oraz zaproszeni goście - przedstawiciele firm spożywczych, które wdrożyły ten system. Specjaliści z Grupy Bureau Veritas, będącej międzynarodowym liderem specjalizującym się m.in. w certyfikacji systemu BRC, omówi[...]

HACCP i BRC porównanie systemów DOI:


  W Unii Europejskiej spotyka się kilka standardów zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktów spożywczych. Najczęściej stosowane standardy to: system HACCP, BRC, IFS i system oparty na normie ISO 22000. W artykule porównano dwa standardy bezpieczeństwa żywności - omówiono system HACCP (Hazard Analisys i Critical Control Point) oraz standard BRC (British Retail Consortium). Wskazano różnice i cechy wspólne. Ponadto omówiono najczęściej występujące problemy, jakie pojawiają się podczas wdrażania tych systemów.Polskie przedsiębiorstwa, w tym coraz częściej małe i rodzinne, podejmują próbę sprzedaży swoich wyrobów zagranicą. Natrafiają przy tym na trudne i uciążliwe wymagania związane z istnieniem innych standardów bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. W Europie obowiązuje system IFS. W Polsce standard HACCP a w Wielkiej Brytanii - BRC. W artykule omówiono wymagania systemu HACCP i systemu BRC. Zwrócono uwagę na różnice i podobieństwa w obu systemach. Wskazano najczęściej występujące trudności występujące podczas wdrożenia systemu BRC. SYSTEM HACCP HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli) postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń pod względem wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością [10]. Zasadniczym zadaniem tego systemu jest eliminacja lub ograniczanie zagrożeń bezpieczeństwa żywności oraz ustalenie działań korygujących. Kolejnym zadaniem systemu HACCP jest identyfikacja i oszacowanie skali zagrożeń pod względem bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas wszystkich etapów produkcji i dystrybucji. HACCP ma na celu określenie sposobów ograniczania tych zagrożeń. Jego prawidłowe wdrożenie świadczy o tym, że zakład wykonał wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu w [...]

Systemowe podejście do bezpieczeństwa DOI:

Czytaj za darmo! »

Żywność produkowana w Polsce jest ceniona na całym świecie, co wyraża się w wysokich wskaźnikach eksportowych. Wyroby rolno-spożywcze bronią się ceną i walorami smakowymi, a marka "polskiej żywności" zdecydowanie jest budowana na najwyższej jakości. Dzięki coraz większej świadomości konsumentów, a także konieczności spełnienia wymagań sieci handlowych rośnie liczba certyfikatów zgodności z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000 czy FSSC 22000, a także certyfikatów zgodności z wymaganiami standardów BRC Food i IFS Food, wydanymi przez TÜV SÜD Po[...]

Bezpieczeństwo żywności wg nowej wersji standardu BRC

Czytaj za darmo! »

W nowej wersji standardu BRC znajduje się wiele powiązań z normą ISO 22000. Krótka historia Standard BRC jest dokumentem normatywnym opracowanym przez British Retail Consortium (BRC) będącym zbiorem wymagań w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności dla produktów spożywczych sprzedawanych do sieci handlowych pod marką własną. Standard nie jest obligatoryjny i wprowadzają go jedynie zakł[...]

Polski zakład Plastique z certyfikatem BRC/IoP


  Podpoznańska fabryka należąca do firmy Plastique - jednego z czołowych europejskich producentów opakowań formowanych termicznie - otrzymała niedawno certyfikat BRC/IoP w zakresie opakowań spożywczych i innych materiałów opakowaniowych, który pozwala jej na produkcję opakowań także dla branży spożywczej do bezpośredniego kontaktu z żywnością.Zakład o powierzchni 3 tys. m2, który mieści się w Dąbrowie niedaleko Poznania, zyskał tym samym kategorię "A", przyznawaną firmom spełniającym najsurowsze normy bezpieczeństwa. Plastique nakreślił również dalsze plany dotyczące poznańskiego przedsiębiorstwa, które obsługuje klientów z Europy Ś[...]

 Strona 1  Następna strona »