Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: bhp

Redakcja Odpowiada

Czytaj za darmo! »

Staż w służbie bhp Czytelniczka pisze: Ukończyłam studia o specjalności bhp, posiadam zatem kwalifikacje starszego inspektora (w myśl § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia RM w sprawie służby bhp), niestety nie mam doświadczenia. Mam możliwość podjęcia pracy w niepełnym wymiarze czasu w firmie zatrudniającej ponad 270 osób w charakterze starszego inspektora w służbie bhp, gdzie zadania tej służby wykonuje pracownik z wieloletnim doświadczeniem (starszy inspektor ds. bhp, ale bez wyższego wykształcenia - więc nie specjalista) i będzie wykonywał je jeszcze do czerwca 2013 r. Czy pracodawca może zatrudniać dwóch równoległych inspektorów, czy musi wyznaczyć kierownika? Czy ust. 3 § 4 trzeba traktować jako wymóg, czy jedynie w przypadku kiedy pracodawca wyznacza kierownika takiej komórki musi brać pod uwagę, by ten spełniał wymagania kwalifikacyjne określone w § 4 ust. 2 pkt 3? Jest to branża, w której można zakres [...]

Ukłon w stronę techników bhp

Czytaj za darmo! »

Marek Nościusz, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, 17 czerwca br. złożył w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej projekt zmian rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Stowarzyszenie proponuje m.in. taką zmianę, która umożliwi technikom bhp z długim stażem pracy uzyskanie tytułu specjalisty do spraw bhp, a więc da im możliwość obsługi firm w charakterze specjalistów spoza zakładu.Gdyby zmiany proponowane przez OSPSBHP zostały wprowadzone, to specjalistą ds. bhp mógłby być także technik bhp, który ma co najmniej dziesięcioletni staż pracy w służbie bhp. W uzasadnieniu do projektu zmian stowarzyszenie zwraca uwagę na "pozbawienie możliwości zarobkowania z[...]

Z życia stowarzyszeń

Czytaj za darmo! »

Wyróżniający się w oddziale lubuskim.Chcemy pokazywać ludzi aktywnie działających w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Pracowników Służby BHP. Dlatego zarządy poszczególnych oddziałów stowarzyszenia prosimy o wskazywanie osób wyróżniających się i pracą w oddziałach, i działalnością behapowską. Poniżej wyróżniający się w oddziale lubuskim. Jan Łuczak - z wykształcenia inżynier mechanik, ukończył[...]

Rozmowa z Eugeniuszem Brzezowskim prezesem oddziału OSPSBHP w Bełchatowie

Czytaj za darmo! »

Robert Kozela: Jak powstawał oddział OSPSBHP w Bełchatowie? Eugeniusz Brzezowski: Na początku 2011 r. nawiązałem kontakt z Markiem Nościuszem, prezesem zarządu głównego OSPSBHP. Potem doszło do kilku spotkań, a zebranie założycielskie z udziałem M. Nościusza odbyło się 15 września 2011 r. Oddział liczy obecnie 19 członków i zasięgiem swojej działalności obejmuje Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Tomaszów Mazowiecki. Należy przypomnieć, że w 1993 roku powstał oddział wojewódzki OSPSBHP w Piotrkowie Trybunalskim, ale w 1998 roku zaprzestał działalności. Co was zachęciło do utworzenia oddziału? Między innymi pu[...]

 Strona 1  Następna strona »