Wyniki 1-10 spośród 197 dla zapytania: pasteryzacja

Lodowy uniwersytet

Czytaj za darmo! »

We Włoszech - ojczyźnie lodziarstwa - powstał uniwersytet lodowy: Carpigiani Gelato University. Od dwóch lat działa on również w Polsce, ucząc coraz ciekawszych technik przyrządzania lodowych smakołyków. Szkolenia Carpigiani Gelato Univeristy organizowane są przez firmę Primulator, która ściśle współpracuje z włoską firmą Carpigiani (maszyny i urządzenia do produkcji lodów)[...]

Nowe urządzenie produkcji B&P Engineering Stacja pasteryzacji i filtracji

Czytaj za darmo! »

Po ponad roku intensywnych prac konstruktorów oraz przeprowadzanych testów, B&P Engineering wprowadza na rynek nowość: stacje pasteryzacji i filtracji, system MONA. Jest to niezależne urządzenie do obróbki soków i koncentratów o wydajności do 8 t/h koncentratu lub do 20 t/h soku.Nowe urządzenie jest propozycją dla odbiorców poszukujących koncentratu aseptycznego. Zwykła pasteryzacja nie elimin[...]

Nowe urządzenie produkcji B&P Engineering Stacja pasteryzacji i filtracji

Czytaj za darmo! »

Po ponad roku intensywnych prac konstruktorów oraz testów, B&P Engineering wprowadza na rynek nowość: stacje pasteryzacji i filtracji, system MONA. Jest to niezależne urządzenie do obróbki soków i koncentratów o wydajności do 8 t/h koncentratu lub do 20 t/h soku. Urządzenie jest propozycją dla odbiorców poszukujących koncentratu aseptycznego. Zwykła pasteryzacja nie eliminuje przetrwalników [...]

Skażenie mikrobiologiczne surowców a konieczność pasteryzacji świeżych makaronów


  W artykule przedstawiono wyniki badań mikrobiologicznych wykonanych na 100 próbkach produktów przemiału (z młynów austriackich) używanych do produkcji makaronu oraz opisano proces pasteryzacji świeżych makaronów. oznaczano ogólną liczbę drobnoustrojów tlenowych, liczbę przetrwalników bakterii tlenowych, liczbę drożdży i pleśni, bakterie z grupy coli oraz bakterie: Escherichia coli, enterokokki, Staphylococcus aureus i Salmonella. Do grupy przetrwalnikujących bakterii tlenowych należy m.in. wywołujący zatrucia Bacillus cereus. Bakterie z grupy coli, Escherichia coli i enterokoki wskazują na zanieczyszczenie kałowe, a więc są wskaźnikiem poziomu higieny produkcji. niektóre szczepy Escherichia coli oraz bakterie Staphylococcus aureus i Salmonella wywołują niebezpieczne zatrucia pokarmowe. w tabeli 1 przedstawiono ogólną liczbę drobnoustrojów w badanych produktach przemiału.w 64% próbek stwierdzono obecność przetrwalników bakterii tlenowych (tab. 2). Dla poszczególnych produktów przemiału wskaźnik ten wyniósł odpowiednio: kaszki z pszenicy durum - 61%, mąka typ 405 - 67%, mąka typ 630 - 83% oraz mąka razowa - 75%. Liczba przetrwalników wahała się od 10 do 500 jednostek tworzących kolonie (j.t.k.)/g. najmniejszą ich ilość stwierdzono w kaszce durum (średnio 61 j.t.k./g), natomiast największą w mące razowej (średnio 137 j.t.k./g). razowa mąka [...]

Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności w procesach pasteryzacji i sterylizacji


  Obróbka cieplna jest jedną z najstarszych metod konserwacji żywności. Historia pasteryzacji i sterylizacji w formie zbliżonej do obecnej ma swój początek w latach osiemdziesiątych XIX wieku, z chwilą zastosowania pierwszych urządzeń zamkniętych i ciśnieniowych do ogrzewania żywności. Zasadniczą cechą żywności poddawanej obróbce cieplnej jest jej tzw. zdrowotność mikrobiologiczna oraz ukształtowanie określonych cech sensorycznych, związanych głównie ze zmianą struktury tkanki roślinnej czy też zwierzęcej. W przypadku żywności pochodzenia zwierzęcego mówimy o utracie cech świeżego mięsa na przekroju oraz zróżnicowanym stopniu denaturacji białka.W zależności od technologii stosowanej do obróbki termicznej wyróżniamy następujące rodzaje obróbki cieplnej: 1. Pasteryzacja - obróbka cieplna w temp. do 100°C. Niszczy lub hamuje wzrost wegetatywnych form drobnoustrojów, w tym chorobotwórczych lub ich enzymów przy jednoczesnym zachowaniu charakterystycznego smaku produktów i uniknięciu znacznego obniżenia wartości odżywczych. Proces ten nie niszczy jednak form przetrwalnikowych ani większości wirusów. Może zachodzić w różnych temperaturach: ● pasteryzacja niska, 65-75°C, ● pasteryzacja wysoka, powyżej 75°C 2. Sterylizacja - obróbka cieplna powyżej 100°C. Proces polegający na zniszczeniu wszystkich zarówno wegetatywnych, jak i przetrwalnikowych i zarodnikowych form mikroorganizmów. 3. Tyndalizacja, pasteryzacja frakcjonowana - obróbka cieplna w temp. do 100°C, powtarzana trzykrotnie w odstępach co 24 godziny. Termin wywodzi się od nazwiska irlandzkiego uczonego Johna Tyndalla. Mechanizm działania: ● pierwsza pasteryzacja zabija głównie formy wegetatywne, nie zabija niektórych form przetrwalnikujących, ● po upływie doby, pod wpływem impulsu termicznego z przetrwalników rozwijają się kolejne formy wegetatywne bakterii, które giną po drugiej pasteryzacji, ● trzecia pasteryzacja działa podobnie jak druga, z[...]

Sposób pasteryzacji zbóż i produkcji pasteryzowanych produktów zbożowych

Czytaj za darmo! »

Ostatnio zaobserwowano zwiększone zainteresowanie produktami zbożowymi oraz zbożem o dobrej jakości mikrobiologicznej. Spasteryzowane zboże może być stosowane do produkcji pasz dla zwierząt młodych bądź chorych, produkty zbożowe natomiast do produkcji żywności typu instant. Takie zboża jak żyto czy pszenica są bardzo silnie skażone pod względem mikrobiologicznym, więc produkty powstałe w wyniku ich przemiału będą również skażone. Liczba drobnoustrojów w 1 g zboża sięga kilku milionów. Liczba drobnoustrojów w 1 g mąki waha się w granicach kilkaset tysięcy. Pasteryzacja skuteczna jest wówczas, gdy w wyniku procesu następuje redukcja liczby drobnoustrojów o >niż 99% Pasteryzację - sterylizację produktów można przeprowadzić [...]

Pasteryzacja soków DOI:10.15199/65.2016.7.6


  W wyniku wtórnej pasteryzacji soku uzyskuje się produkt komercyjnie sterylny, tzn. pozbawiony mikroorganizmów zdolnych do namnażania w warunkach otoczenia podczas produkcji, dystrybucji i przechowywania. Proces pasteryzacji powinien być tak zaprojektowany, aby możliwe było osiągnięcie określonej temperatury wewnątrz fazy stałej produktu (cząstek owoców) przy jednoczesnym uniknięciu przegrzania fazy ciekłej (soku). Równie ważne pod względem technologicznym jest zapewnienie jednorodnej dystrybucji cząstek owoców w całej objętości produktu oraz ochrona cząstek przed zniszczeniem ich struktury (utratą ich integralności) w procesie produkcji soku. Wymagania te mogą być spełnione przez odpowiednie zaprojektowanie linii produkcyjnej.Pasteryzacja jest ściśle związana z tzw. komercyjną sterylnością produktu spożywczego. Pojęcie to, zgodnie z międzynarodowymi standardami, oznacza brak w produkcie mikroorganizmów zdolnych do namnażania w warunkach otoczenia podczas produkcji, dystrybucji i przechowywania (Codex Alimentarius) [7]. Jednym z podstawowych sposobów deaktywacji mikroorganizmów w produkcie spożywczym jest oddziaływanie cieplne. Dobór temperatury i czasu jej oddziaływania zależy od rodzaju mikroorganizmów obecnych w produkcie, a także od innych parametrów, takich jak:  kompozycja produktu i jego formuła,  poziom i rodzaj zastosowanego konserwantu (jeśli występuje),  stopień kwasowości pH,  temperatura przechowywania produktu. Soki owocowe podlegają pasteryzacji przynajmniej dwukrotnie. Proces pasteryzacji pierwotnej jest przeprowadzany zaraz po ekstrakcji soku z owoców. Jego celem, oprócz eliminacji mikroorganizmów, jest przede wszystkim deaktywacja obecnych w soku enzymów. Ich obecność może przełożyć się na utratę mętności (separacja) w soku świeżym lub wywołać efekt żelowania podczas przechowywania soku zagęszczonego. W wyniku pierwotnej pasteryzacji otrzymany sok lub zagęszczony sok[...]

Optymalny termin przydatności do spożycia soków NFC DOI:

Czytaj za darmo! »

Rosnąca popularność soków mętnych, a także coraz większa świadomość konsumentów w zakresie zdrowego odżywiania się, stawiają producentów przed wyzwaniem - jak zapewnić odpowiednią trwałość naturalnych soków, a równocześnie dostarczyć konsumentom produkty najwyższej jakości, bez użycia konserwantów. Na czym polega problem? Sama pasteryzacja nie wystarczy,[...]

 Strona 1  Następna strona »