Wyniki 1-10 spośród 1230 dla zapytania: znakowanie

Inteligentne znakowanie


  Firma TECHNOMARK? skonstruowała pierwsze urządzenie do inteligentnego znakowania. Ta zupełnie nowa koncepcja opiera się na innowacyjnym sterowaniu elektromagnesem, ktόry zapewnia doskonałą jakość znakowania i gwarantuje jego powtarzalność niezależnie od kształtu znakowanego przedmiotu, stanu jego powierzchni i rodzaju materiału. Do urządzeń opracowano też oprogramowanie IDI? dostępne w dwóch różnych trybach. IDI umożliwia inteligentne sterowanie znakowaniem dzięki zastosowaniu całkowi[...]

Znakowanie opakowań transportowych


  Znakowanie opakowań transportowych powoduje sprawny obrót towarów. Nie zaadresowane lub zaadresowane niewłaściwie opakowania nie trafią do prawidłowego odbiorcy. Jeżeli na opakowaniu nie określono za pomocą odpowiednich znaków sposobu manipulacji tego opakowania to wyroby w opakowaniu podczas transportu lub przeładunków mogą być uszkodzone. Wiele towarów, takich jak np. materiały wybuchowe, kwasy lub materiały łatwopalne wymagają podczas transportu specjalnej troski i uwagi, co powinno być odpowiednio zaznaczone. Nieumieszczenie znaków ostrzegawczych na opakowaniu do towarów niebezpiecznych stwarza poważne zagrożenie. Istotne jest nie tylko umieszczenie znaków na opakowaniu, ale także właściwe ich rozmieszczenie oraz zgodność znaków z wyrobami przewożonymi i certyfikatami. Znaki umieszczone na płaszczyznach bocznych lub na wieku opakowania to dodatkowe właściwe informacje. Znaki te informują o sposobie dokonania bezpiecznych manipulacji prz[...]

Znakowanie żywności - świadomość zakupowa przeciętnego konsumenta część I


  Dla konsumentów znakowanie produktów spożywczych na opakowaniu jest ważnym źródłem informacji. Informacje podane na etykiecie mogą przyczynić się do podejmowania świadomych decyzji o sposobie żywienia. W celu zapobiegania nieuczciwym praktykom handlowym stosuje się różnorodne systemy rejestracji i znakowania żywności o szczególnych walorach zdrowotnych. Chroni to konsumentów przed możliwością popełnienia pomyłki i ułatwia dokonanie świadomego wyboru podczas zakupów. We współczesnym świecie, gdzie następuje szybki i zdecydowany rozwój gospodarki rynkowej, bardzo istotną rolę odgrywa właściwe oznakowanie opakowań znajdujących się w obrocie towarowym. Szczególne znaczenie mają oznakowania opakowań przeznaczonych do pakowania żywności. Obowiązkowym znakowaniem objęte są wszystkie środki spożywcze i dozwolone substancje dodatkowe przeznaczone do obrotu zarówno w opakowaniach jednostkowych, zbiorczych, jak i bez opakowań. Zatem odpowiednio znakowane muszą być opakowania jednostkowe trafiające bezpośrednio do klienta, a także opakowania transportowe i jed[...]

Jakość wyrobów czekoladowych nie najlepsza

Czytaj za darmo! »

Po raz pierwszy Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno- -Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości wyrobów czekoladowych, uwzględniając badania w kierunku zawartości tłuszczów obcych.Przeprowadzona w końcu ub.r. kontrola jakości handlowej czekolady, czekolady mlecznej, nadziewanej i białej oraz pralin wykazała, że miały one właściwe cechy organoleptyczne, ale w 28 proc. skontrolowanyc[...]

Znakowanie żywności - nowe przepisy

Czytaj za darmo! »

Nowe rozporządzenie w sprawie przekazywania konsumentom informacji nt. żywności przyjęte przez Parlament Europejski 6 lipca 2011 r., po trzech latach prac, wprowadza duże zmiany w znakowaniu żywności. Od opublikowania przepisów w Dz. Urz. UE przedsiębiorcy będą mieli jednak trzy lata na dostosowanie się do nowych zasad. W przypadku informacji o wartości odżywczej produktu termin wprowadzenia zostanie przedłużony o kolejne dwa lata. Jednak w przypadku producentów, którzy już umieszczają informacje o wartości odżywczej na swoich produktach, okres dostosowania formy tej informacji [...]

 Strona 1  Następna strona »