Wyniki 1-10 spośród 175 dla zapytania: probiotyki

Probiotyki szansą dla garbarstwa


  W dniach od 9 do 10 września br. w Licheniu odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja z cyklu Pożyteczne mikroorganizmy dla nowoczesnego rolnictwa. Temat konferencji: Zdrowa gleba, zdrowy ekosystem warunkiem zdrowia ludzi. Mgr inż. Sławomir Gacka mówił o odbywającej się w przyrodzie ciągłej rywalizacji pomiędzy dwoma zasadniczymi grupami mikroorganizmów - probiotykami i patogenami o przejęcie dominacji w danym ekosystemie. Trzecia, najbardziej liczna grupa mikroorganizmów fakultatywnych, dostosowuje się swoim metabolizmem do grupy, która ma pozycję dominującą. Pierwsze dwie grupy rozstrzygają o procesach zachodzących w naturze. Gdy dominują[...]

Probiotyki - czy to tylko moda?


  10/2010 15 Probiotyki - czy to tylko moda? O dowolnej porze dnia wystarczy włączyć telewizję, a z pewno- ścią w bloku reklamowym tra- fi my na entuzjastyczne infor- macje o tym, jak cudownie zadziała picie jogurtu z probiotykami fi rmy X, a w kolej- nym bloku usłyszymy o produktach fi rmy Y lub Z. Jeden zadziała na przemianę ma- terii, inny na odporność naszą i naszych dzieci, kolejny na… prawie wszystko. Reklamy mnożą zalety wyrobów. Oczaro- wany widz kupuje artykuły lansowanych marek w nadziei na natychmiastowe cu- downe efekty. A jak jest naprawdę? Spróbujmy obiektywnie, bazując na danych naukowych, przybliżyć konsu- mentom pojęcie probiotyków i odnieść się do reklamowych rewelacji na temat ich wyśmienitego działania. Co nazywamy probiotykiem? Jeszcze kilkanaście lat temu probioty- ki nie cieszyły się dużym zainteresowa- niem badaczy ani konsumentów. Jednak, według Europejskiej Rady Informacji o Żywności, w ciągu ostatnich kilkunastu lat europejski rynek probiotyków rozwi- nął się bardzo szybko. Czym więc są, tak popularne dziś, pro- biotyki? Pojęcie to pochodzi z dwóch grec- kich słów pro oraz bios, co oznacza "dla ży- cia". Według defi nicji wprowadzonej w 2001 roku przez Światową Organizację Zdrowia probiotyki to żywe mikroorganizmy, które podane człowiekowi w odpowiedniej ilości wywierają korzystny efekt zdrowotny przez zapewnienie właściwej równowagi mikro- fl ory zasiedlającej organizm. Za probiotyk może być uznany tylko szczep, który spełni szereg wymagań oraz przejdzie wiele badań, zarówno in vitro, jak i in vivo. Mikroorganizmami probio- tycznymi są najczęściej bakterie fermen- tacji mlekowej: Lactobacillus oraz Bifi do- bacterium i Lactococcus, ale mogą to być także drożdże z rodzaju Saccharomyces. Można je znaleźć w fermentowanych produkt[...]

Projekt Functional Food NET

Czytaj za darmo! »

Europejski projekt Functional Food Net (FFNet) rozpoczął się w styczniu 2006 r. w ponad dwudziestu krajach europejskich, w ramach 6. Ramowego Programu (EC FP6). Przewidywany termin jego zakończenia został ustalony na grudzień 2007 r., jednak rozważa się przedłużenie go o kolejne trzy lata. Projekt ma polegać na zainicjowaniu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami spożywczymi a jednostkami n[...]

Produkcja mikrokapsułek z probiotykami do środków spożywczych oraz pasz


  Probiotyki są substancjami z mikroflorą bakteryjną, której zadaniem jest, korzystne dla zdrowia, oddziaływanie na organizm ludzki i zwierzęcy. Bakterie te odgrywają istotną rolę w trawieniu pokarmu. Zaleca się spożywanie przez ludzi probiotyków, a także podawanie ich zwierzętom w celu przywrócenia pożądanej flory bakteryjnej układu pokarmowego, przyspieszającej prawidłowy proces trawienia po kuracjach antybiotykowych, biegunkach infekcyjnych itp., jak również w celu wyłącznego wspierania funkcji mikroorganizmów jelitowych. Eliminując częściowo niepożądaną florę bakteryjną w przewodzie pokarmowym umożliwiają one lepsze wykorzystanie paszy czy produktu spożywczego[...]

Bakterie probiotyczne w żywności nowe kierunki stosowania DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono istotną grupę prozdrowotnych produktów spożywczych, jaką są przetwory zawierające bakterie probiotyczne. Omówiono gotowe modele, które mają duże szanse, aby znaleźć się na rynku, oraz wybrane produkty już na nim obecne.Scharakteryzowano poszczególne obszary wykorzystania bakterii probiotycznych, tj. rynek przetworów mlecznych, mięsnych i warzywnych. Poruszono również temat wprowadzania mikroorganizmów do produktu i problemy z tym związane.W ostatnich latach obserwuje się stały wzrost spożycia produktów zawierających bakterie probiotyczne. Producenci prześcigają się w tworzeniu nowych produktów i w licznych kampaniach reklamowych podkreślają ich prozdrowotne właściwości - obecnie produkt musi mieć udowodnione badaniami naukowymi właściwości prozdrowotne, żeby można go było reklamować. Mówi się, że probiotyki znalazły już stałe miejsce na półkach sklepowych, dlatego w wielu ośrodkach naukowych trwają intensywne prace nad znalezieniem nowych kierunków zastosowania tych pożytecznych bakterii w produkcji żywności. Artykuły spożywcze tego typu są zaliczane do żywności funkcjonalnej, która ma na celu łagodzić różne dolegliwości lub im zapobiegać [27]. DOBROCZYNNE MIKROORGANIZMY Badania dowodzą, że złożona flora bakteryjna znajdująca się w przewodzie pokarmowym pełni funkcje ochronne, podnosi odporność organizmu. Wiele czynników dietetycznych i środowiskowych wpływa na skład tej ochronnej mikroflory. Funkcją probiotyków jest przywrócenie stanu jak najbardziej zbliżonego do naturalnego, który istniał w organizmie gospodarza, ale został zakłócony przez choroby, nieprawidłowe żywienie czy przez proces leczenia. Aby szczep mógł być uznany za probiotyczny, musi przejść wiele badań i wykazywać udokumentowane klinicznie korzyści zdrowotne. Niestety, nigdy nie ma gwarancji, że dany szczep spełni swoje funkcje u określonego osobnika. Najlepiej, aby dane mikroorganizmy probiotyczne pochodziły od ludzi i zachowywały d[...]

ProBioKap - z myślą o zdrowiu konsumenta

Czytaj za darmo! »

Żywność funkcjonalna to określenie grupy produktów spożywczych, które oprócz podstawowej funkcji odżywczej wykazują dodatkowe działanie prozdrowotne. Produkty takie zawierają znane biologicznie aktywne substancje, które w odpowiednich ilościach mają udokumentowany korzystny wpływ na zdrowie człowieka. Spożycie tego typu żywności ma ogromne znaczenie w prewencji i leczeniu wielu przewlekłych chorób cywilizacyjnych. Do takich produktów spożywczych możemy zaliczyć żywność wzbogaconą w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) oraz probiotyki. Opracowanie innowacyjnego dodatku do żywności funkcjonalnej było celem projektu ProBioKap "Prozdrowotne dodatki do żywności zawierające immobilizowane nienasycone kwasy tłuszczowe oraz bakterie probiotyczne otrzymywane metodą suszenia rozpyłowego", realizowanego przez Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych we współpracy z Katedrą Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej oraz Katedrą Towaroznawstwa i Oceny Jakości na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zadania badawcze prowadzone w projekcie zakończyły się w październiku 2013 opracowaniem składu i technologii wytwarzania prozdrowotnego dodatku do żywności łączącego kwasy omega-3 (NNKT) pochodzące z tranu i bakterie probiotyczne, zamknięte w mikrokapsułkach uzyskiwanych w wyniku procesu suszenia rozpyłowego. Wielonienasycone kwasy omega-3 są od lat stosowane w profilaktyce i leczeniu schorzeń kardiometabolicznych, neurodegeneracyjnych i zapalnych. Stanowią[...]

Prawda o bakteriach - prebiotyki i probiotyki


  Przez lata wierzono, że aby zachować odpowiednią higienę, wszelkie drobnoustroje, między innymi bakterie, powinny zostać wyeliminowane. Obecnie wiemy, że istnieje wiele pożytecznych bakterii i są one niezbędne dla życia na Ziemi. Te przyjazne mają dobroczynny wpływ także na nasze zdrowie i urodę. To probiotyki. Znamy je z jogurtów, serów i suplementów diety. Naturalna ochrona Naturalna fl ora bakteryjna znajdująca się na powierzchni skóry stanowi barierę ochronną przed drobnoustrojami chorobotwórczymi. Świat ludzi i drobnoustrojów związany jest ze sobą od zarania ludzkości. W naszym organizmie, na skórze, błonach śluzowych, w przewodzie pokarmowym, drogach oddechowych występuje ogromna ilość mikroorganizmów. Część z nich to stała fi zjologiczna mikrofl ora, ważna dla prawidłowego funkcjonowania. Jest przyjazna, lojalna wobec nas, a więc dobra. Biolodzy określili ją jako saprofi ty. To mikroorganizmy, które w warunkach normalnych chronią ciało człowieka przed drobnoustrojami chorobotwórczymi. Druga grupa to mikrofl ora przejściowa, niechorobotwórcza, bytująca krótko - godziny, dni, czasem tygodnie. Trzecia jest mikrofl orą chorobotwórczą, pochodzącą z zakażeń lub przebytych chorób. To patogeny - z pewnością mikrofl ora szkodliwa i zła. Czytacie ten tekst, a one pracują Drobnoustroje żyjące na nas i w nas nie znalazły się tu przypadkowo, zwłaszcza te dobre. Ewoluujemy z nimi wspólnie i pewne jest, że bez tych dobrych nasz organizm by nie przeżył. Bakterie są częścią nas samych. Czytacie ten tekst, a one pracują. Czasem, pozostając poza towarzystwem, myślimy, że jesteśmy sami. Nic bardziej mylnego. Nawet gdyby los rzucił nas na bezludną wyspę, to towarzyszyłyby nam nieprzebrane ilości istnień. Jak szacują naukowcy, liczba bakterii związanych z ludzkim ciałem 10-krotnie przewyższa liczbę komórek organizmu, a więc są to przeciwbaktemiliony. To niewidzialny wszechświat, rządzący się swoimi prawami. Zależymy od s[...]

 Strona 1  Następna strona »