Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE

Rozstrzygnięcie XLIII Konkursu im. prof. Mieczysława Pożaryskiego na najlepsze artykuły opublikowane w czasopismach - organach SEP za rok 2018 DOI:

Czytaj za darmo! »

Jury w składzie: prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk - przewodniczący, prof. dr hab. inż. Andrzej Kapłon, prof. dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. dr inż. Tadeusz Pałko, prof. dr hab. Aleksandra Rakowska, dr hab. inż. Marcin Hołub, rozpatrzyło 17 wniosków zgłoszonych przez siedem redakcji czas[...]

Ukazujemy się już 80 lat

Czytaj za darmo! »

W styczniu 1933 r. ukazał się pierwszy zeszyt miesięcznika Wiadomości Elektrotechniczne pod naczelną redakcją prof. Mieczysława Pożaryskiego. Redaktorem wydania był inż. elektryk Włodzimierz Kotelewski, wydawcą - Wydawnictwo czasopisma "PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY" Sp. z ogr. odp. w Warszawie. Zeszyt liczył 26 stron i cieszył się dużym powodzeniem wśród producentów urządzeń elektrycznych, przewodów, kabli, osprzętu i zakładów instalatorskich, którzy licznie zamieścili w nim materiały reklamowe. W oryginalnej nocie Od Redakcji czytamy: Brak specjalnego fachowego pisma, poświęconego całkowicie zagadnieniom z dziedziny praktyki elektrotechnicznej, skłania nas do podjęcia wydawania miesięcznika p.n. "Wiadomości Elektrotechniczne". Na łamach nowego czasopisma znajdzie każdy fachowiec elektryk omówienie pożytecznych dla siebie wiadomości, podanych w sposób jaknajbardziej przystępny, nie wymagający pr[...]

XXXIV edycja Konkursu im. prof. Mieczysława Pożaryskiego

Czytaj za darmo! »

Został rozstrzygnięty Konkurs im. prof. Mieczysława Pożaryskiego na najlepsze prace opublikowane w czasopismach naukowo- technicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich w 2009 roku. Celem tego konkursu jest podkreślenie potrzeby rozwijania twórczości wydawniczej elektryków, propagowanie osiągnięć naukowych i technicznych oraz upamiętnienie działalności autorskiej i wydawniczej prof. Mieczysława Pożaryskiego - wieloletniego redaktora naczelnego Przeglądu Elektrotechnicznego i Wiadomo[...]

Konkurs imienia Profesora Mieczysława Pożaryskiego - 2010

Czytaj za darmo! »

Został rozstrzygnięty konkurs im. profesora Mieczysława Pożaryskiego na najlepsze prace opublikowane w czasopismach naukowo-technicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich w 2009 r. Celem tego konkursu jest podkreślenie potrzeby rozwijania twórczości wydawniczej elektryków, propagowanie osiągnięć naukowych i technicznych oraz upamiętnienie działalności autorskiej i wydawniczej prof. Mieczysława Pożaryskiego - wieloletniego redaktora naczelnego "Przeglądu Elektrotechnicznego" i "Wiadomości Elektrotechnicznych", autor[...]

Działalność szkoleniowa Stowarzyszenia Elektryków Polskich w okresie międzywojennym (1919-1939)

Czytaj za darmo! »

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku wyzwoliło szereg działań i inicjatyw społecznych, wśród których znalazło się również powołanie organizacji skupiającej elektryków z trzech byłych zaborów. Z taką inicjatywą wystąpiły ośrodki w Warszawie, Łodzi i Sosnowcu z dawnego zaboru rosyjskiego, Lwowa i Krakowa z byłego zaboru austriackiego i Poznania z zaboru pruskiego, w których działały już organizacje elektryków. Zjazd założycielski zorganizowano w Warszawie w dniach 7-9 czerwca 1919 roku. W statucie powołanego Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich zapisano, że jednym z celów działalności statutowej jest: krzewienie wiedzy elektrotechnicznej, popieranie uczelni technicznych, urządzanie odczytów, wycieczek i wystaw technicznych. Znamienne jest, że w pierwszym dniu z[...]

XXXV edycja Konkursu im. prof. Mieczysława Pożaryskiego

Czytaj za darmo! »

Został rozstrzygnięty Konkurs im. prof. Mieczysława Pożaryskiego na najlepsze prace opublikowane w czasopismach naukowo-technicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich w 2010 roku. Celem tego konkursu jest podkreślenie potrzeby rozwijania twórczości wydawniczej elektryków, propagowanie osiągnięć naukowych i technicznych oraz upamiętnienie działalności autorskiej i wydawniczej prof. Mieczysława Pożaryskiego - wieloletniego redaktora naczelnego Przeglądu Elektrotechnicznego i Wiadomości Elektrotechnicznych, au[...]

 Strona 1  Następna strona »