Wyniki 1-10 spośród 240 dla zapytania: fotowoltaika

Od ściany do ściany

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach namnożyło nam się ekspertów od energetyki. Duża w tym zasługa organizatorów kampanii o nazwie "ocieplenie klimatu". Niedawno musiałem wysłuchiwać gorzkich słów pod adresem środowiska dziennikarskiego, które w tych kwestiach - zdaniem pewnego ekologicznego gremium - zachowuje się obojętnie. Pomińmy milczeniem fakt, że za oknem, mimo kwietniowej daty, leżał śnieg, to patrząc na życiorysy członków krytycznego gremium wydawało mi się, że każda z tych osób ma inny pogląd na sposoby walki z tym "ociepleniem". Walczyć z oc[...]

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do oświetlenia parkingu DOI:10.15199/74.2017.10.3


  Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej jest powszechnie dziś stosowaną metodą zasilania wielu odbiorników. Metoda wymaga z reguły przekształcenia i dopasowania parametrów. Założono, że układ elektryczny będzie układem hybrydowym zawierającym panele fotowoltaiczne i turbinę wiatrową jako źródła energii, lampy LED jako źródła światła oraz akumulatory jako magazyny energii. Praca została podzielona na etapy. Pierwszy to projekt układu świetlnego w programie DIALux, pozwalający na określenie liczby oraz rodzaju opraw. W drugiej dokonano doboru odpowiednich elementów, aby możliwe było zasilanie lamp za pomocą systemu hybrydowego. Końcowa część pracy to analiza kosztów inwestycyjnych oraz porównanie ich z kosztami oświetlania parkingu za pomocą energii elektrycznej z sieci w klasycznym rozwiązaniu. Projekt oświetlenia Do realizacji projektu wykorzystano zdjęcie satelitarne, prezentowane na rys. 2, na którym naniesiono wymiary placu i elementy dodatkowe, jak: krawężniki, drzewka, kosze na śmieci, znaki drogowe itp. Do realizacji projektu wybrano lampy LED. Kierując się zasadami przyjętymi w technice oświetleniowej, za pomocą programu DIALux, została określona lic[...]

Polacy coraz chętniej inwestują w kolektory słoneczne

Czytaj za darmo! »

Choć Słońce to tylko jedna z miliardów gwiazd na niebie, to dla ludzkości jest najważniejsza, bo położona w najbliższej odległości od naszej planety. Wysyłane przez nią promieniowanie stanowi główne źródło energii wszystkich istot żyjących na ziemskim globie. Ilość energii, jaka dociera ze Słońca do powierzchni Ziemi może 10 000 razy pokryć obecne zapotrzebowanie naszej populacji w tym zakresie. W obliczu wyczerpujących się złóż kopalnych, energia słoneczna i metody jej zamiany na inne formy energii nabierają coraz większego znaczenia. Najpopularniejszym i najtańszym sposobem przetwarzania energii solarnej są kolektory słoneczne, wykorzystywane najczęściej w rolnictwie i w budynkach jednorodzinnych. Takie systemy fotowoltaiczne to wydajna metoda pozwalająca w ekologiczny i ekonomiczny sposób ogrzewać domy i podgrzewać wodę do celów gospodarczych. Poprawnie zaprojektowana i wykonana instalacja solarna działająca w pol[...]

Fotowoltaika DOI:

Czytaj za darmo! »

Za odkrywcę zjawiska fotoelektrycznego uznaje się francuskiego uczonego Antoniego Cezara Becquerela. Zaobserwowane w 1839 roku przez niego zjawisko wyjaśnił dopiero w 1921 roku Albert Einstein. W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku fotowoltaikę wykorzystywano w kosmonautyce. Pierwsza elektrownia fotowoltaiczna o mocy przekraczającej 1 MW powstała w latach osiemdziesiątych w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii. Jednak dopiero na przełomie XX i XXI wieku pojawiły się pierwsze komercyjne instalacje fotowoltaiczne, zasilające budynki. Dziś przemysł fotowoltaiczny jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów globalnej gospodarki. Od tysięcy lat nasza planeta korzysta z promieni słonecznych, choć ich źródło znajduje się 150 milionów kilometrów od Ziemi. Według obliczeń naukowców, w ciągu pół roku do Ziemi dociera tyle energii słonecznej, ile zawierają łącznie wszystkie złoża węgla, ropy, gazu i uranu. Stąd wniosek, iż odpowiednio wykorzystana energia słon[...]

XV Krajowa Konferencja Elektroniki DOI:

Czytaj za darmo! »

XV Krajowa Konferencja Elektroniki odbyła się w dniach 6-10.06.2016r. w Darłówku Wschodnim. Na Konferencji podobnie jak w poprzednich latach odbyły się sesje plenarne z referatami zaproszonymi oraz sesje regularne z prezentacjami w formie ustnej lub plakatowej, a także sesje specjalne i prezentacje zaproszonych firm. Referaty w sesjach regularnych mieszczą się w tradycyjnych grupach tematycznych: Materiały i technologie elektroniczne; Elementy elektroniczne; Układy analogowe; Układy cyfrowe; Energoelektronika; Optoelektronika; Szumy, zakłócenia, ograniczenia cieplne i niezawodność; Zastosowanie układów elektronicznych, Mechatronika. Oprócz tego zorganizowano osiem Sesji Specjalnych wyszczególnione poniżej. 1.Interfejsy człowiek - komputer. Organizator: Prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski - Politechnika Poznańska - Wydział Informatyki - PUEiPS 2. Nowe konstrukcje laserów kaskadowych i detektorów[...]

Recenzja DOI:

Czytaj za darmo! »

Fotowoltaika. Urządzenia, instalacje fotowoltaiczne i elektryczne W 1839 roku francuski badacz Antoni Cezar Becquerel zaobserwował zjawisko fotoelektryczne, jednak dopiero Albert Einstein w 1921 roku zdołał je wyjaśnić. Ale nasza planeta od tysięcy lat korzysta z promieni słonecznych, choć ich źródło znajduje się 150 milionów kilometrów od Ziemi. Według obliczeń naukowców, w ciągu pół roku do Ziemi dociera tyle energii słonecznej, ile zawierają łącznie wszystkie złoża węgla, ropy, gazu i uranu. Obliczono nawet, że odpowiednio wykorzystana energia słoneczna, docierająca do nas w ciągu minuty, pokryłaby roczne zapotrzebowanie na energię całej planety. Często spotykane techniki wykorzystania tej energii to ogniwa słoneczne (fotowoltaika), które umożliwiają przekształcenie energii słonecznej w energię elektryczną przy wykorzystaniu specjalnych baterii słonecznych. Przemiana światła słonecznego na energię elektryczną następuje w ogniwach fotowoltai[...]

Parki fotowoltaiczne szansą dla rozwoju polskiej energetyki - aspekty geograficzne, prawne, technologiczne oraz ideowe


  Poprzednie lata oznaczały dla Polski złoty okres pod względem rozwoju energetyki odnawialnej, nawet jeśli wciąż nie należymy pod tym względem do czołówki państw europejskich. Energetyka wiatrowa zdominowała nasz rynek energii ze źródeł niekonwencjonalnych, pozostawiając inne, obecnie mniej opłacalne, rozwiązania na marginesie. Rok 2012 przyniósł jednak ogólnokrajowe rozważania na temat budowy farm fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych. Dziś wydaje się, że właśnie w tę stronę zmierzać może polska energetyka, zwłaszcza w kontekście przepisów regulujących energetykę niekonwencjonalną, warunków geograficznych panujących w naszym kraju oraz zapisów pojawiających się w kolejnych propozycjach nieuchwalonej dotychczas nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii. Warto zatem rozważyć, co tak naprawdę energia solarna oznacza dla inwestorów i energetyków, z jakimi technologiami mamy do czynienia w tym obszarze na świecie oraz czy Słońce jest rzeczywiście odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Warunki globalne Ziemia otrzymuje obecnie ok. 174 PW mocy z promieniowania słonecznego, z czego ok. 28% zostaje odbite lub rozproszone, a reszta jest absorbowana przez biosferę. Energia, która zostaje do wykorzystania, przekracza zapotrzebowanie na energię elektryczną ponad 10 tys. razy i wynosi więcej niż zsumowany potencjał wszystkich odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii. Na świecie do końca 2012 r. zainstalowano ponad 100 GW p mocy z energii słonecznej w technologii fotowoltaicznej, a w samych tylko Niemczech, będących światowym liderem energetyki solarnej, wartość ta wynosi 32 GW p. Powyższe fakty pokazują, że w pozyskiwaniu energii z elektrowni fotowoltaicznych drzemie olbrzymi potencjał, który regulowany jest jedynie normami prawnymi i ekonomiką inwestycji [...]

Fotowoltaika w warunkach polskich DOI:10.15199/74.2015.12.1


  Artykuł został napisany z myślą o przełamaniu fałszywego przekonania, że odnawialne źródła energii, a zwłaszcza fotowoltaika, stanowią zagrożenie dla energetyki klasycznej, opartej na źródłach nieodnawialnych. Wieloletnie zaniedbania we wprowadzaniu tej technologii pozostawiają Polskę w tyle poza głównym nurtem rozwoju tego sektora. Istnieje błędne przekonanie, że nas nie stać, że jest to drogie. Wielokrotnie w życiu jest tak, że zaniechania słusznych działań prowadzą do jeszcze większych kosztów w przyszłości. Obecnie na świecie żyje ok. 7 mld ludzi, a z roku na rok populacja wzrasta średnio o 80 mln. Cywilizacja techniczna, kultura i sposób życia obracają się wokół: wytwarzania, rozprowadzania i konsumpcji energii. Z każdym rokiem, wraz ze wzrostem rozwoju gospodarczego, potrzeby energetyczne świata wzrastają, gdyż człowiek potrzebuje jej do prowadzenia produkcji przemysłowej i rolnej, a także: transportu, edukacji, kultury i rozrywki. Praktycznie każda dziedzina życia wykorzystuje energię. W ujęciu globalnym klasyczne, konwencjonalne źródła energii pokrywają aż 86% zapotrzebowania ludzkości na energię, przy czym dominuje: ropa naftowa (34,8%), węgiel (23,5%) oraz gaz ziemny (21,1%). Udział odnawialnych źródeł energii sięga ok. 14%. Wyczerpywanie się na Ziemi naturalnych surowców (zwłaszcza energetycznych), po raz pierwszy na szeroką skalę objawiło się w latach 70. Od tamtej pory wiele środowisk eksperckich i naukowych zauważyło, że stały wzrost zapotrzebowania na wszystkie rodzaje energii, a zwłaszcza energię elektryczną, powoduje przyspieszone wyczerpywanie się nieodnawialnych źródeł surowców energetycznych. Od wielu dekad panuje przeświadczenie, zakodowane w świadomości człowieka, że Ziemia jest dla ludzkości trwałym fundamentem. Niemniej jednak działania oparte na maksymalnym wykorzystaniu zasobów i sił przyrody dla swego rozwoju, przyczyniają się do uświadamiania, że trwałość fundamentalnej pozycji globu ziemskiego jes[...]

WYDAWNICTWA


  Optyka. Eugene Hecht: Optyka. Tłum. z jęz. ang. - Michał Makowski, Agnieszka Siemion, Andrzej Siemion. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012."Optyka" Eugene Hechta jest jednym z najpopularniejszych na całym świecie podręczników z tej dziedziny. Podręcznik oprócz części teoretycznej ma także część praktyczną - zadania do samodzielnego rozwiązania. Kompleksowe rozwiązania większości problemów znajdują się na końcu książki i stanowią nieocenioną pomoc dla studentów. Książka adresowana jest do wykładowców i studentów fizyki, fizyki technicznej, inżynierii materiałowej, mechatroniki oraz elektroniki (specjalność optoelektronika), a także innych dyscyplin, w których stosowane są metody optyczne.W książce prezentowane są następujące zagadnienia: Historia w skrócie - optyka w XVII-XX w., Ruch falowy - fale jednowymiarowe i harmoniczne, faza i prędkość fazowa, zasada superpozycji, postać zespolona, wskazy i dodawanie fal, fale płaskie, trójwymiarowe różniczkowe równanie falowe, fale sferyczne i cylindryczne, Teoria elektromagnetyzmu, fotony i światło - podstawowe prawa teorii elektromagnetycznej, fale elektromagnetyczne, energia i pęd, promieniowanie, światło w grubym ośrodku, widmo elektromagnetyczne fotonu, kwantowa teoria pola, Propagacja światła - rozproszenie Rayleigha, odbicie, załamanie, zasada Fermata, podejście elektromagnetyczne, całkowite wewnętrzne odbicie, właściwości optyczne metali, dobrze znane przejawy oddziaływania światła na materię, podejście Stokesa do odbicia i załamania, fotony, fale i prawdopodobieństwo, Optyka geometryczna - soczewki, przysłony, zwierciadła, pryzmaty, optyka światłowodowa, układy optyczne, ksz[...]

Forum Termomodernizacja 2012

Czytaj za darmo! »

W marcu br. odbyło się w Warszawie FORUM TERMOMODERNIZACJA 2012 - impreza corocznie organizowana przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych. Honorowy Patronat nad Forum objęło Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W spotkaniu wzięło udział ok. 170 osób, głównie audytorzy energetyczni, certyfikowani projektanci, zarządcy nieruchomości. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał Janusz Żbik, Podsekretarz Stanu wMinisterstwie Transport[...]

 Strona 1  Następna strona »