Wyniki 1-10 spośród 363 dla zapytania: czerwińska

O wyborze gniazd i łączników decyduje głównie elektroinstalator DOI:

Czytaj za darmo! »

Profesjonalista odgrywa istotną rolę podczas wyboru marki gniazd i łączników - wynika z raportu Instytutu Keralla Research, który badał fi rmy elektroinstalacyjne montujące markowy osprzęt.Z badania Keralla Research wynika, że podczas zakupu gniazd i łączników jedynie 9% elektryków bierze pod uwagę opinie klienta. Pozostałe 91% zawodowców polega wyłącznie na swoich preferencjach, szczególnie gdy dotyc[...]

Roczny spis treści miesięcznika "Przegląd Zbożowo-Młynarski" Rocznik LIV – 2010 r.

Czytaj za darmo! »

Ekonomika Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych zaczyna funkcjonować - Jadwiga Rothkaehl 1 17 Ekonomiczne, zdrowotne i prawne aspekty biotechnologii i GMO 2 2 Zmiany w spożyciu przetworów zbożowych - Stanisław Urban 2 9 Badanie rynku w skutecznym marketingu małej firmy (cz. 1) 3 25 Badanie rynku w skutecznym marketingu małej firmy (cz. 2) 4 16 Handel zagraniczny produktami spożywczymi 5 2 Badanie rynku w skutecznym marketingu małej firmy (cz. 3) 5 28 Stan przetwórstwa zbóż w Polsce 7 2 Perspektywy na rynku zbóż w UE w sezonie 2010/2011 7 6 Przemysł zbożowo-młynarski i wtórne przetwórstwo w 2009 r. I po I kwartale 2010 r. 9 3 IER iGŻ: w tym roku zbiory zbóż niższe 0 12-13 proc. 9 5 Marketing i Public Relations w małej firmie (cz. 1) 9 35 Marketing i Public Relations w małej firmie (cz. 2) 10 21 Marketing i Public Relations w małej firmie (cz. 3) 11 33 Stan krajowego rynku i przetwórstwa zbóż 12 2 Promocja mąk i pieczywa całoziarnowego (razowego) w Polsce 12 13 Finansowe wsparcie promocji żywności wysokiej jakości 12 16 Marketing i Public Relations w małej firmie (cz. 4) 12 33 Technika-Technologia Niebezpieczeństwo wybuchu podczas manipulacji oraz transportowania materiałów sypkich 5 14 Profilaktyczna konserwacja maszyn solidną inwestycją 5 16 Konserwacja wag - usługa, która się spłaca 6 27 Informacja o wybranych maszynach do optycznego sortowania zbóż 7 12 Nowoczesne urządzenia dla małych i średniej wielkości młynów 9 6 Maszyny i urządzenia firmy Paglierani 9 7 Proorganika 9 8 Nowoczesne techniki przyjęcia zboża rozwiązania pochodzące z praktyki 9 10 Italpack - włoski producent urządzeń pakujących 9 13 Hodowla roślin Smolice stawia na nowoczesność 9 14 Produkcja skrobi pszennej - Bohdan Achremowicz, Jarosław Korus 10 2 Produkcja skrobi kukurydzianej - Bohdan Achremowicz 11 2 Analiza zużycia energii w zakładach młynarskich podstawą racjonalizacji jej wykorzystania - Jan Kiryluk, Tomasz Pa wlak 11 7 Bühle[...]

Roczny spis treści Miesięcznika "Przegląd Zbożowo-Młynarski" Rocznik LV - 2011 r.


  Ekonomika Słaba opłacalność produkcji mąki pogrąża małe młyny - Tomasz Kodłu bański 3 40 Stan i prognoza krajowego rynku zbóż i ich przetworów 7 2 Marketing w małej firmie 7 23 Promocja przetworów zbożowych - Henryk Mruk 9 3 Grupa Pavan utrzymuje dwucyfrowy wzrost 9 34 Obecne i przyszłe kierunki zmian w młynarstwie - Roman Jurga 9 46 Technika-Technologia Przetwory z kukurydzy uzyskane metodą ekstruzji 2 7 Zastosowanie unowocześnionych technik czyszczenia i sortowania ziarna pszenicy zapewnia jakość przetworów zgodną z normami UE - Roman Jurga 2 33 Biorafinerie - systemy i przykłady realizacji w Europie - Joanna Harasym 4 8 Badania nad optymalizacją obróbki powierzchniowej ziarna przed przemiałem 3 39 Prawie wszystko o stosowaniu wialni kaszkowych 4 35 Zasady optymalnej eksploatacji wialni kaszkowych 4 35 Rosyjskie propozycje przemiału żyta na mąki jasne o podwyższonym wyciągu 5 31 Tworzenie mieszanek mącznych poszerza możliwości młyna - Roman Jurga 7 30 Maszyny i urządzenia firmy Paglierani 9 5 Proorganika 9 6 Italpack s.r.l. - włoski producent urządzeń pakujących 9 9 Jakość Ocena podstawowych cech technologicznych ziarna pszenicy ze Zbiorów 2010 roku - Jadwiga Roth kaehl 1 2 IJHARS skontrolowało jakość handlową przetworów zbożowych 1 6 Komentarz do artykułu w nr 11/2010 "Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego" pt. "Pieczywo Graham" - Roman Jurga 1 7 Aktualne problemy ze znakowaniem produktów zbożowych w Niemczech 1 8 Przetwory z kukurydzy - rodzaje, charakterystyka, wykorzystanie - Dorota Czerwińska 1 9 Wybrane wskaźniki jakości mąki pszennej - Roman Jurga 1 30 Skrobia owsiana i możliwości jej wykorzystania - Witor Berski, Bohdan Ach remowicz 2 2 Wartość odżywcza i wykorzystanie mąki ryżowej - Dorota Czerwińska 2 5 Amarantus - zbożowy skarb Indian 2 6 Metodyka oceny wartości przemiałowej ziarna na podstawie wyników przemiału laboratoryjnego - Tomasz Sitkowski 2 35 Prawie wszystko o produkcji mąk całoziarnow[...]

Roczny spis treści miesięcznika "Przegląd Zbożowo-Młynarski" Rocznik LVII - 2013 r.


  Ekonomika Przedsiębiorstwa zbożowo-młynarskie i paszowe w rankingach firm przemysłowych - Jadwiga Drożdż 4 2 Skuteczny marketing w małej firmie 4 14 Stan i prognoza rozwoju przemysłu zbożowo-młynarskiego i wtórnego przetwórstwa zbóż w Polsce 9 2 Konsumpcja pieczywa i produktów zbożowych w gospodarstwach domowych - Marlena Pieku t 11 2 Sytuacja w krajowym przetwórstwie zbóż 12 2 Technika-Technologia Samoczyszczące kompletne przenośniki łańcuchowe (redlery) 4 13 Znaczenie mieszanek przemiałowych pszenicy dla optymalnej pracy młyna i minimalizacji kosztów surowcowych 5 18 Większy popyt na urządzenia odpylające 6 16 Wilgotność i twardość ziarna ważnym wyróżnikiem mieszanki przemiałowej - Roman Jurga 7 5 Igła w stogu siana 7 6 Możliwości chemicznej ochrony kukurydzy w Polsce - Ewa Matyjaszczyk 7 30 Sposób pasteryzacji zbóż i produkcji pasteryzowanych Produktów zbożowych - Olgierd Lossman 9 22 Inteligentna optymalizacja procesów w przemiale za pomocą Pomiaru online wielkości cząstek 9 23 Możliwości chemicznej ochrony rzepaku w Polsce - Ewa Matyjaszczyk 9 33 Suszenie płatków zbożowych - Olgierd Lossman 10 8 Suszenie biomasy - Olgierd Lossman 11 12 Zagadnienie czystości mikrobiologicznej w młynie 11 14 Technika ekstruzji Ekstruzja w przetwórstwie rolno-spożywczym (cz. 1) Produkcja chrupek i wielosmakowych przekąsek zbożowych - Leszek Mościcki 1 2 Ekstruzja w przetwórstwie rolno-spożywczym (cz. 2) Surowce stosowane w produkcji wyrobów ekstradowanych - Leszek Mościcki 2 6 Ekstruzja w przetwórstwie rolno-spożywczym (cz. 3) Ekstrudery - Leszek Mościcki 3 12 Ekstruzja w przetwórstwie rolno-spożywczym (cz. 4) Przepływ masy i rozkład temperatury w ekstruderze jednoślimakowym - Leszek Mościcki, Marcin Mikrus 4 5 Ekstruzja w przetwórstwie rolno-spożywczym (cz. 5) Przepływ masy i rozkład temperatury w ekstruderze dwuślimakowym - Leszek Mościcki, Marcin Mikrus 5 28 Ekstruzja w przetwórstwie rolno-spożywczym (cz. 6) Produkcja zbożow[...]

Roczny spis treści miesięcznika "Przegląd Zbożowo-Młynarski" Rocznik LVII - 2013 r.

Czytaj za darmo! »

Ekonomika Przedsiębiorstwa zbożowo-młynarskie i paszowe w rankingach firm przemysłowych - Jadwiga Drożdż 4 2 Skuteczny marketing w małej firmie 4 14 Stan i prognoza rozwoju przemysłu zbożowo-młynarskiego i wtórnego przetwórstwa zbóż w Polsce 9 2 Konsumpcja pieczywa i produktów zbożowych w gospodarstwach domowych - Marlena Piekut 11 2 Technika-Technologia Samoczyszczące kompletne przenośniki łańcuchowe (redlery) 4 13 Znaczenie mieszanek przemiałowych pszenicy dla optymalnej pracy młyna i minimalizacji kosztów surowcowych 5 18 Większy popyt na urządzenia odpylające 6 16 Wilgotność i twardość ziarna ważnym wyróżnikiem mieszanki przemiałowej - Roman Jurga 7 5 Igła w stogu siana 7 6 Możliwości chemicznej ochrony kukurydzy w Polsce - Ewa Matyjaszczyk 7 30 Sposób pasteryzacji zbóż i produkcji pasteryzowanych produktów zbożowych - Olgierd Lossman 9 22 Inteligentna optymalizacja procesów w przemiale za pomocą pomiaru online wielkości cząstek 9 23 Możliwości chemicznej ochrony rzepaku w Polsce - Ewa Matyjaszczyk 9 33 Suszenie płatków zbożowych - Olgierd Lossman 10 8 Suszenie biomasy - Olgierd Lossman 11 12 Zagadnienie czystości mikrobiologicznej w młynie 11 14 Technika ekstruzji Ekstruzja w przetwórstwie rolno-spożywczym (cz. 1) Produkcja chrupek i wielosmakowych przekąsek zbożowych - Leszek Mościcki 1 2 Ekstruzja w przetwórstwie rolno-spożywczym (cz. 2) Surowce stosowane w produkcji wyrobów ekstradowanych - Leszek Mościcki 2 6 Ekstruzja w przetwórstwie rolno-spożywczym (cz. 3) Ekstrudery - Leszek Mościcki 3 12 Ekstruzja w przetwórstwie rolno-spożywczym (cz. 4) Przepływ masy i rozkład temperatury w ekstruderze jednoślimakowym - Leszek Mościcki, Marcin Mikrus 4 5 Ekstruzja w przetwórstwie rolno-spożywczym (cz. 5) Przepływ masy i rozkład temperatury w ekstruderze dwuślimakowym - Leszek Mościcki, Marcin Mikrus 5 28 Ekstruzja w przetwórstwie rolno-spożywczym (cz. 6) Produkcja zbożowej galanterii śniadaniowej - Leszek Mościcki [...]

Zaproszenie na grilla DOI:


  Grillowanie, to rodzaj obróbki termicznej mięsa, drobiu i ryb, a także warzyw, owoców oraz serów, polegającej na opiekaniu ich na specjalnym ruszcie lub płycie. Źródło ciepła umieszczone jest bezpośrednio pod rusztem. Produkty grillowane poddawane są działaniu temperatury 160-220oC, przy użyciu promieniowania cieplnego, podczerwonego lub ciepła kontaktowego [4, 8].Grillowanie należy w Polsce do popularnych sposobów przygotowywania mięsa, szczególnie wieprzowiny oraz kurczaków. Najczęściej grilluje się wieprzową karkówkę, żeberka i schab oraz skrzydełka, uda i podudzia kurczaków. Mięso przeznaczone do grillowania poddaje się wstępnie marynowaniu. Proces ten nadaje mięsu specyficzne właściwości sensoryczne. Marynowanie ma na celu wniknięcie do mięsa smaku i aromatu przypraw oraz innych dodatków. Dodaje też mięsu kruchości, zwiększa wodochłonność, a potrawy po obróbce cieplnej czyni delikatnymi i soczystymi oraz aromatycznymi i smakowitymi. Do marynowania mięsa przeznaczonego do grillowania stosuje się marynaty suche, składające się z mieszanki przypraw, ziół i soli oraz marynaty płynne, zawierające oliwę, wino, ocet, sok z cytryny, maślankę lub jogurt oraz różne przyprawy. Dopełnieniem smaku grillowanego mięsa mogą być różnego rodzaju sosy, z którymi serwuje się gotowe potrawy z grilla. W zależności od rodzaju i ilości składników zawartych w marynatach i sosach powstaje unikalny smak, zapach oraz tekstura potraw z grilla. Odpowiedni dobór rodzaju mięsa do grillowania, składu użytej marynaty oraz zastosowanych dodatków (w tym sosów) jest gwarancją sukcesu grillowego przyjęcia. Słowa kluczowe: grillowanie, mięso, marynowanie, marynaty, smak, zapach, tekstura, sosy do grilla, grillowane półprodukty.Grillowanie należy w Polsce do najpopularniejszych sposobów spędzania wolnego czasu w okresie wiosenno-letnim. Zapach grillowanej żywności niezmiennie kojarzy się z odpoczynkiem i relaksem, a potrawy przygotowywane w ten sposób mają u nas licz[...]

 Strona 1  Następna strona »