Wyniki 1-10 spośród 129 dla zapytania: ARONIA

Wpływ dodatku owoców i warzyw do przecieru aroniowego na zawartość związków polifenolowych i jakość

Czytaj za darmo! »

Słowa kluczowe: aronia, przeciery owocowe i warzywne, związki polifenolowe, aktywność przeciwutleniająca Key words: chokeberry, fruits and vegetables purees, phenolic compounds, antioxidant capacity Influence of fruits and vegetable addition to chokeberry purees on phenolic compounds content and quality The influence of the addition of fruits and vegetables purees on the content of phenolics, chemical composition, antioxidant capacity, viscosity and organoleptic characteristics in chokeberry purees was investigated. Applied were pumpkin, apple, quince, Japanese quince and plums purees. Blending helped to improve the organoleptic characteristics, but mixed purees were characterized by lower content of phenolics and antioxidant capacity than aronia puree. Zbadano wpływ dodatku prz[...]

Nowe produkty z aronii (Aronia melanocarpa) o wysokiej zawartości antocyjanów i innych związków bioaktywnych DOI:


  Prawidłowe odżywianie od zawsze stanowiło istotny element utrzymania właściwej kondycji organizmu i zachowania zdrowia. Obecnie podkreśla się bardzo duży związek pomiędzy niezbilansowaną dietą a zapadalnością na choroby, w tym zwłaszcza te zwane cywilizacyjnymi. Z drugiej strony istnieje możliwość profilaktyki wielu chorób przez wprowadzenie do diety produktów spożywczych o właściwościach prozdrowotnych.Aronia czarnoowocowa (Aronia melanocarpa) jest rośliną o bardzo dużym potencjale leczniczym. Zawarte w niej związki fenolowe, w tym antocyjany, mają silne właściwości antyoksydacyjne. Działanie prozdrowotne związków bioaktywnych aronii i produktów z niej otrzymanych jest obecnie tematem wielu badań żywieniowych i medycznych na świecie. Antocyjany, naturalne barwniki występujące w aronii, reprezentowane są przede wszystkim przez glikozydy cyjanidyny: cyjanidyno-3-galaktozyd, -3-arabinozyd, -3-glukozyd oraz 3-ksylozyd. Wśród związkó[...]

Aronia dobrze wyeksponowana

Czytaj za darmo! »

Aby uatrakcyjnić wprowadzenie na rynek szerokiego asortymentu przedsiębiorstwa Aronia Original Naturprodukte GmbH Lebensmittel - producenta suplementów diety i kosmetyków naturalnych z aronii, Grupa STI rozwinęła całościowe, szyte na miarę rozwiązanie POS: począwszy od opakowań składanych, aż do rozwiązań store-in-store, które znajdą zastosowanie zarówno w punktach handlu artykułami bio, jak i w sklepie interneto[...]

Ocena zawartości związków przeciwutleniających w owocach świdośliwy, aronii czarnoowocowej i czeremchy amerykańskiej DOI:10.151.99/65.2018.10.7


  Żywność pochodzenia roślinnego to bogate źródło substancji biologicznie czynnych. Liczną grupą wchodzącą w skład tych związków są substancje o działaniu przeciwutleniającym. Do przeciwutleniaczy zalicza się wszystkie rodzaje związków, które mają zdolność hamowania reakcji z tlenem bądź ozonem. Do tej grupy związków należą również substancje, które indukują enzymy o charakterze antyoksydacyjnym lub hamują te katalizujące procesy utleniania. Podkreśla się również ich zdolność do neutralizowania rodników ponadtlenkowych, hydroksylowych, nadtlenku wodoru oraz tlenu singletowego. Związki o właściwościach przeciwutleniających są reprezentowane głównie przez: polifenole (antocyjany, flawonoidy, kwasy fenolowe) oraz witaminę C [2]. Żywność bogata w związki przeciwutleniające może mieć istotny wpływ na profilaktykę wielu chorób. Badania naukowe wykazały istotną zależność pomiędzy zachorowalnością na niedokrwienną chorobę serca a spożywaniem produktów bogatych we flawonoidy. Flawonoidy hamują aktywność fosfodiesterazy oraz cyklooksygenazy i dzięki temu obniżają agregację płytek krwi, tym samym mają duże znaczenie w profilaktyce miażdżycy [4]. Owoce są bogatym źródłem substancji o właściwościach antyoksydacyjnych, głównie polifenoli. Na skład ilościowy oraz jakościowy związków polifenolowych ma wpływ nie tylko gatunek, ale także odmiana, stopień dojrzałości owocu oraz warunki przechowywania po zbiorze. Spośród różnych gatunków owoców bardzo dużą koncentracją polifenoli odznaczają się owoce różnych gatunków roślin z rodziny różowatych (aronii czarnoowocowej, świdośliwy, czeremchy amerykańskiej oraz jagody kamczackiej) [2, 4]. Aronia jest krzewem pochodzącym ze wschodniej części Ameryki Północnej. Obecnie największym producentem aronii na świecie jest Polska, której produkcja stanowi ok. 90% światowych zbiorów tych owoców [15]. Roślina należy do rodziny różowatych (Rosaceae) i podrodziny jabłkowatych (Pomoideae). Obejmuje trzy gatun[...]

Wpływ dodatku soku z rabarbaru i aronii czarnoowocowej na stabilność antocyjanów i barwę nektarów truskawkowych


  Celem pracy było zbadanie wpływu dodatku soku z rabarbaru lub aronii czarnoowocowej na stabilność antocyjanów i barwę nektarów truskawkowych. Po 4 miesiącach przechowywania nektarów w temp. 20 °C nie stwierdzono korzystnego wpływu 2% dodatku soku z rabarbaru lub soku z aronii czarnoowocowej na badane wyróżniki. We wszystkich rodzajach nektarów pozostało 48% ogólnej zawartości związków polifenolowych i jedynie 4-5% początkowej zawartości antocyjanów, a ich indeks degradacji wzrósł 2-krotnie. Stwierdzono pociemnienie barwy wszystkich nektarów przy jednoczesnym spadku wartości parametrów barwy a* i b* blisko o połowę, a całkowita różnica barw (DE) po 4 miesiącach przechowywania wyniosła średnio 44.Rynek nektarów i napojów owocowych należy do najlepiej rozwijającego się sektora branży owocowo-warzywnej. Według danych IERiGŻ w 2012 r. produkcja napojów wyniosła 870 mln l, produkcja soków pitnych 421 mln l, a nektarów 165 mln l [1]. Dominująca pozycja napojów wynika m.in. z ich konkurencyjnej ceny, jak również szerokiej możliwości stosowania dodatków, które pozwalają rozszerzyć ofertę produktów. Z drugiej strony produkty te zawierają najmniejszy udział składnika owocowego. Ciekawą alternatywę dla napojów stanowią nektary z dodatkiem soków z surowców o wysokiej kwasowości i mniej atrakcyjnych oraz mniej akceptowalnych przez konsumentów cechach sensorycznych, czego przykładem jest rabarbar i aronia czarnoowocowa. Aronia czarnoowocowa charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością związków polifenolowych, w tym antocyjanów, dzięki czemu znalazła się w kręgu zainteresowań przemysłu. Ponadto nie akumuluje metali ciężkich oraz wykazuje wysoką tolerancję na choroby i szkodniki, co pozwala na ograniczenie w jej uprawie stosowania środków ochrony roślin [2, 3]. Istotną zaletą aronii jest wysoka trwałość owoców podczas przechowywania, co wiąże się z wysoką zawartością związków 22 PRZEMYSŁ FERMENTACYJNY I OWOCOWO-WARZYWNY  9/2013 sokownictwo [...]

Prosto z ogrodu

Czytaj za darmo! »

Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego VITAPOL zlokalizowany jest 30 km na południe od Warszawy, w malowniczej Podkowie Leśnej. Położenie tej miejscowości - z dala od wielkiego przemysłu i w otoczeniu mazowieckich lasów - sprawia, że nazywana jest ona Miastem Ogrodem.T u właśnie, już od 24 lat działa firma VITAPOL, specjalizująca się w produkcji przetworów owocowo-warzywnych na bazie tradycyjnych receptur. Właściciele Przedsiębiorstwa mają fachowe wykształcenie oraz biznesowe, zarówno w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, jak i jego finansami. W zależności od sezonu, Firm[...]

Owoce krajowe cennym surowcem winiarskim

Czytaj za darmo! »

The fruit wines are consumed not only in countries where due to climatic conditions cultivation of grapes is limited, but also in traditional wine-merchant places. Fruit wines are produced e.g. in Germany or Finland. In Poland the main raw materials are: apples, cherries, black currant and aronia. The main aim of review was emphasis of value both sensoric and antioxidant properties of local f[...]

Związki odpowiedzialne za aromat w owocach krajowych i w produkowanych z nich napojach alkoholowych. Cz. 2 DOI:10.15199/64.2016.10.2


  Volatile Compounds Responsible for the Aroma of National Fruits and Alcoholic Beverages produced with their Usage. Part II Słowa kluczowe: wiśnie, wiśniówka, gruszka, gruszkówka, czarna porzeczka, smorodinówka, aronia, aroniówka, terpeny, estry, alkohole fuzlowe Keywords: cherry, cherry brandy, pear, pear brandy, black currant, black currant brandy, chokeberry, chokeberry brandy, terpenes, esters, fusel alcohols Different fruits aroma composition influence the profile of alcoholic beverages volatile compounds. The ones characteristic for cherry and cherry brandies are eugenol and linalool. Aroma compounds profile in pears is created by hexyl acetate and eugenol, while pear brandy aroma is created by caryophyllene, limonene, ethyl benzoate and ethyl hexanoate. Characteristic black currant volatile compounds are methyl butanoate, ethyl butanoate, limonene, α-pinene and β-pinene, while brandies produced from them contain 1-propanol, 1-heksanol, α-pinene and linalool. The main aroma compounds in chokeberry are nonanal, linalool and limonene, spirits received from them contain ethyl kaprylate and acetate decanoate. Skład aromatu występującego w różnych odmianach owoców istotnie wpływa na profil związków lotnych w napojach alkoholowych. W wiśniach i wiśniówkach charakterystyczne są linalool i eugenol. Profil aromatyczny gruszek tworzą głównie octan heksylu i eugenol, a destylatów z nich produkowanych: kariofilen, limonen, benzoesan etylu i heksanian etylu. Charakterystycznymi związkami lotnymi czarnej porzeczki są butanian metylu, butanian etylu, limonen, α-pinen i β-pinen, a produkowanych z nich destylatów porzeczkowych: 1-propanol, 1-heksanol, α-pinen i linalool. Głównymi związkami aromatu aronii są nonanal, linalool i limonen, a otrzymanych z nich destylatów - kaprylan i kaprynian etylu. Aromat wiśni i produkowanych z nich napojów alkoholowych Wiśnia (Cerasus sp.) należy do rodziny różowatych (Roseaceae[...]

 Strona 1  Następna strona »