Wyniki 1-10 spośród 359 dla zapytania: olejki eteryczne

Olejki eteryczne naturalne substancje antydrobnoustrojowe

Czytaj za darmo! »

Rośliny oraz pozyskiwane z nich ekstrakty i olejki eteryczne towarzyszą człowiekowi od początków rozwoju cywilizacji. Silnie działające na zmysły człowieka olejki eteryczne są powszechnie wykorzystywane w medycynie i kosmetologii, a wprowadzane wraz z przyprawami do żywności poprawiają jej zalety organoleptyczne. Większość surowców, z których otrzymuje się ponad 100 olejków eterycznych stosowanych jako aromaty (np. olejek cytrynowy, bazyliowy czy kardamonowy) to rośliny jadalne, a tylko nieliczne są ekstraktami roślin niejadalnych, np. cedru czy jodły [13]. Olejki eteryczne to wieloskładnikowe mieszaniny wtórnych metabolitów roślin, zawierające od kilkudziesięciu do kilkuset związków, głównie mono- i seskwiterpenowych węglowodorów i ich tlenowych pochodnych [6]. Pozyskiwane s[...]

BIM Kemi TISSUE Technologia produkcji i przetwarzania DOI:


  Bibułka higieniczna jest jednym z najpowszechniej używanych wyrobów przemysłu drzewnego. Wykorzystuje się ją w życiu codziennym, m.in. w toalecie, łazience, kuchni, w pracy, w czasie przerwy na kawę. W opinii naukowców ręczniki papierowe jednorazowego użytku są najbardziej higieniczne. Nie ma wątpliwości jak bardzo ważna jest higiena rąk - cztery na pięć przypadków grypy zostały przeniesione właśnie za pośrednictwem rąk.Najlepszym surowcem do wyrobu materiałów gospodarstwa domowego i higienicznych są włókna drzewne. R ynek w y wiera silną presję na producentów bibułki higienicznej. Dziś społeczeństwo wybiera częściej luksusowe wyroby higieniczne niż ich tańsze zamienniki. W celu sprostania rosnącym oczekiwaniom, procesy wytwarzania bibuł[...]

Ziołowe potpourri, czyli sposób na chandrę, mole i odory

Czytaj za darmo! »

Zioła to prawdziwe dobrodziejstwa przyrody, a fascynacja nimi zostawiła na trwałe ślad w naszej kulturze, literaturze i medycynie. Obecnie na coraz szerszą skalę rośliny lecznicze stosowane są w fitoterapii jako naturalne leki, antyoksydanty i nutraceutyki. Co prawda, działają wolniej niż środki syntetyczne, ale są uważane za bezpieczniejsze. Wiele świeżych lub suszonych ziół stosuje się także do przyprawiania, barwienia, aromatyzowania i garnirowania potraw czy napojów. Ziołowe olejki eteryczne wykorzystywane są w aromaterapii do kąpieli, masażu, inhalacji, kompresów, jak i w kosmetyce do sporządzania wód kwiatowych, balsamów, mydeł czy kremów. Zioła pomagają dostrzec urok polskiej przyrody. Ich uprawa oraz zbiór są okazją do rozmyślania i wypoczywania. Latem rośliny z[...]

AKTYWNOŚĆ OLEJKÓW ETERYCZNYCH WOBEC PLEŚNI ASPERGILLUS NIGER


  Określono aktywność fungistatyczną i fungicydową następujących olejków eterycznych: jodły pospolitej Abies alba, jodły olbrzymiej Abies grandis, jodły koreańskiej Abies koreana, jodły kaukaskiej Abies nordmanniana, jodły Veitcha Abies veitchii; bylicy boże drzewko Artemisia abrotanum, bylicy piołun Artemisia absinthium, bylicy pospolitej Artemisia vulgaris oraz czarnuszki damasceńskiej Nigella damascena i czarnuszki siewnej Nigella sativa, wobec czterech szczepów pleśni Aspergillus niger. Najwyższą aktywność stwierdzono dla dwóch olejków bylicy: Artemisia absinthium i Artemisia abrotanum, co wskazuje na możliwość ich zastosowania jako aktywnego środka hamującego rozwój pleśni. Zróżnicowanie odpowiedzi szczepów A. niger na olejki eteryczne dowodzi konieczności włączenia do badań antydrobnoustrojowych szczepów izolowanych ze środowiska naturalnego. Słowa kluczowe:olejek jodły, olejek bylicy, olejek czarnuszki, aktywność fungistatyczna, Aspergillus niger Activity of essential oils against Aspergillus niger Abstract Fungistatic and fungicidic activity of the following essential oils: fir oils - Abies alba, Abies grandis, Abies koreana, Abies nordmanniana, Abies veitchii; mugworth - Artemisia abrotanum, Artemisia absinthium, Artemisia vulgaris and nutmeg - Nigella damascena, Nigella sativa against four strains of moulds Aspergillus niger was checked. The strongest activity of Artemisia absinthium and Artemisia abrotanum essential oils indicates a possibility of their application as a disinfectant inhibiting this mould development. Observed differences in the strains susceptibility shows the necessity of including strains isolated form natural environments into antimicrobial testing of essential oils. Key words:fir essential oil, mugworth essential oil, nutmeg essential oil, fungistatic activity, Aspergillus niger 1. Wprowadzenie W ostatniej dekadzie notuje się wzmożone zainteresowanie zastosowaniem olejków eterycznych nie tylko jako czynnik[...]

Substancje pochodzenia naturalnego w konserwacji żywności DOI:10.15199/65.2015.9.6


  Olejki eteryczne, ekstrakty roślinne i hydrolaty mogą stanowić cenny składnik żywności nie tylko ze względu na właściwości organoleptyczne, ale także aktywność przeciwdrobnoustrojową. Substancje pozyskiwane z roślin zielarskich i przyprawowych hamują rozwój i działają bójczo na mikroorganizmy saprofityczne oraz większość patogenów przenoszonych z żywnością. W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania substancji pochodzenia roślinnego do stabilizacji mikrobiologicznej i konserwacji mięsa, owoców, warzyw, ich przetworów oraz produktów mlecznych. Omówiono ograniczenia ich stosowania i wskazano perspektywy użycia do stabilizacji produktów spożywczych.Wykorzystanie ziół do przygotowania posiłków związane jest zwykle ze zwiększeniem atrakcyjności żywności. Powszechny w kuchniach wszystkich narodów dodatek świeżych ziół lub suszy zielarskich pozwala na przygotowanie dań o cechach organoleptycznych charakterystycznych dla poszczególnych regionów. Chociaż zastosowanie przypraw ziołowych w masowej produkcji żywności miało przede wszystkim na celu zachowanie tradycji kulinarnej, to obecnie zioła i substancje z nich pozyskiwane uznawane są za składniki przyczyniające się do stabilizacji mikrobiologicznej produktów. Coraz większą akceptację konsumentów zdobywają produkty o niskim stopniu przetworzenia, pozbawione substancji konserwujących pochodzenia syntetycznego, a obecność ziół i ich pochodnych jest dodatkową zaletą. Substancje pochodzenia roślinnego takie jak olejki eteryczne, ekstrakty roślinne czy hydrolaty w żywności mogą jednocześnie pełnić funkcje aromatów i naturalnych konserwantów. Olejki eteryczne i ekstrakty roślinne stosowane do aromatyzowania żywności mają status GRAS (Generally Recognized as Safe), ze względu na historycznie długi okres uznawania ich za składniki diety. Brak działania toksycznego tych substancji w żywności to wynik limitowania ich stężenia, uwarunkowany akceptacją organoleptyczną produktu. Pona[...]

Tam, gdzie pieprz rośnie

Czytaj za darmo! »

Pieprz — jedna z najbardziej popularnych przypraw w kuchni. Jego zastosowanie kulinarne jest nieograniczone, dodawany jest do większości potraw. Co warto wiedzieć stosując tę wyjątkową przyprawę? Rodzajów pieprzu jest mnóstwo. Dostępny jest m.in. pieprz: czarny, biały, czerwony, zielony, cytrynowy, czosnkowy, kolorowy, kajeński, w postaci ziaren, grubych mieszanek oraz mielony. Pieprz [...]

Aromaty naturalne wyizolowane z surowców roślinnych

Czytaj za darmo! »

Aromaty są substancjami użytymi lub przeznaczonymi do użycia w środkach spożywczych lub na nich w celu nadania im zapachu lub smaku. Aromat naturalny to substancja aromatyczna otrzymana w wyniku zastosowania odpowiednich procesów fizycznych, enzymatycznych lub mikrobiologicznych z surowców roślinnych. Zalicza się do nich naturalne olejki eteryczne i składniki (tzw. izolaty) otrzymane (wyizolowane) z surowców roślinnych [1-3]. Do grupy substancji aromatycznych należą także olejki eteryczne identyczne z naturalnymi, otrzymane przy zastosowaniu procesów chemicznych oraz olejki syntetyczne, o składzie niespotykanym w surowcach roślinnych [4]. Badania prowadzone w krajach wysoko rozwiniętych pokazują, że wśród cech odpowiadających za jakość produktu spożywczego konsumenci za najwa[...]

Kawowe laboratorium


  Gdzie powstaje smak naszej ulubionej kawy? Na plantacji, w palarni, a może na stole do cuppingu w trakcie tworzenia mieszanki? Smak kawy zależy oczywiście od wielu czynników związanych z różnymi etapami jej powstawania, ale jest jedno miejsce, w którym wszystkie one się spotykają. To w tym miejscu rodzi się konkretny smak i to tam kawę można poznać najlepiej. To miejsce to laboratorium.Gdy po zakupie pierwszego pieca do wypalania kawy odwiedziliśmy fi rmę Probat, by nauczyć się techniki wypalania, zaskoczyło nas i oczarowało miejsce pracy kawowych specjalistów. Kawowe laboratorium to na wpół szalona kuchnia pełna naczyń i słoiczków, na wpół laboratorium chemika ze specjalistycznymi ur[...]

Przydatność przypraw w produkcji wyrobów mięsnych DOI:


  Przetwarzanie mięsa ma na celu przede wszystkim utrwalenie jego cech naturalnych, a zarazem ich modyfikowanie w wyrobach poprzez zastosowanie przypraw. Pozytywnym efektem stosowania przypraw jest także przedłużenie trwałości przerobowego mięsa oraz wytwarzanych wyrobów mięsnych. Przyprawy stają się więc naturalnymi dodatkami pozwalającymi na uzyskanie założonych rezultatów technologicznych.Przyprawy nadają produktom charakterystyczne cechy sensoryczne (smak, zapach). Wiele z nich wnosi ze sobą wartość odżywczą oraz niektóre wykazują właściwości przeciwutleniające i konserwujące. Obecność w przyprawach bioaktywnych substancji decyduje o specyficznym ich oddziaływaniu na organizm człowieka (procesy fizjologiczne, biochemiczne). Dodawanie przypraw do przetwarzanego mięsa, poza znaczeniem technologicznym, ma charakter zdrowotny, co należy uwzględnić przy ich doborze i dozowaniu. Dobór przypraw w przetwórstwie mięsa jest w dużym stopniu determinowany rodzajem produkowanego wyrobu, przyzwyczajeniem regionalnym i kulturowym oraz zwyczajami żywieniowymi. Bioaktywne substancje występujące w przyprawach W przetwórstwie mięsnym jako przyprawy stosuje się najczęściej wysuszone części roślin: korzenie, kory, liście, kwiaty, pączki kwiatowe, owoce, nasiona, kłącza oraz cebule o charakterystycznym, aromatycznym zapachu i smaku. Niektóre z roślin przyprawowych wykazują pożądane cechy barwiące. Charakterystyczne i technologicznie pożądane właściwości przypraw zależą od rodzaju substancji czynnych, jakie w nich występują oraz od ich aktywności. Substancje te są często jednak mało stabilne, a ich zawartość oraz skład chemiczny ulegają różnym wahaniom. Wpływa na to m.in. wiek rośliny, czynniki środowiskowe (temperatura, promienie słoneczne, wilgotność), czynniki genetyczne oraz warunki wzrostu i wegetacji. Do substancji biologicznie czynnych występujących w przyprawach należą m.in. alkaloidy, glikozydy, garbniki, fenole, olejki eterycz[...]

Oddziaływanie bakterii na folie oksy-degradowalne zawierające olejki eteryczne oraz nanocząstki srebra i miedzi DOI:10.15199/62.2018.2.21


  Polietylen (PE) od blisko pięćdziesięciu lat jest jedną z najczęściej produkowanych i stosowanych poliolefin na świecie. Jest on również odporny na działanie warunków atmosferycznych1-4) w przeciwieństwie do oksy-degradowalnego PE, który po kilku tygodniach może zostać rozłożony w środowisku naturalnym przez mikroorganizmy. Stosując aktywowane kompatybilne dodatki lub jednostki strukturalne można uzyskać oksy-degradowalne poliolefiny, których czas użytkowania podlega regulacji. Niewątpliwą zaletą takich materiałów jest możliwość ich rozkładu bez wydzielenia ditlenku węgla5-8) oraz sposobność modyfikowania ich substancjami bakteriobójczymi. Materiały polimerowe bakteriobójcze to takie, które powstają w wyniku połączenia tradycyjnego tworzywa polimerowego z dodatkiem antybakteryjnym, który hamuje wzrost i rozprzestrzenianie się bakterii. Otrzymywanie tego typu materiałów zwiększa ich możliwości wdrożeniowe4-9). Warunkiem uzyskania odpowiedniej odporności materiałów polimerowych na działanie mikroorganizmów jest zdolność dyfuzji aktywnego składnika, np. olejkueterycznego roślinnego na powierzchnię wyrobu. Należy pamiętać, że olejki mają zmienny skład ilościowy, który ściśle uzależniony jest od gatunku rośliny oraz warunków abiotycznych, w których roślina wegetuje10). Olejki eteryczne i nanozwiązki spotkały się z zainteresowaniem ośrodków naukowych, w których prowadzone są prace dotyczące oznaczania właściwości biologicznych nowopowstałych materiałów polimerowych z ich udziałem. Dodatki bakteriobójcze w postaci związków organicznych i nieorganicznych mają na celu zmienić właści[...]

 Strona 1  Następna strona »