Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: opakowania

Opakowania aktywne i inteligentne - w badaniach i w praktyce przemysłu spożywczego

Czytaj za darmo! »

Terminem "opakowania aktywne" (czasem nazywane też funkcjonalnymi), określa się opakowania, które oprócz tradycyjnej funkcji izolowania produktu spożywczego od środowiska zewnętrznego, dodatkowo aktywnie oddziałują z produktem lub atmosferą wewnątrz opakowania, wpływając na poprawę jakości lub przedłużając czas bezpiecznego przechowywania. Natomiast opakowania inteligentne są defi niowane jako [...]

Optymalizacja wykorzystania objętości opakowań transportowych z tektury falistej na podstawie kształtu opakowania jednostkowego. Część II

Czytaj za darmo! »

Ocena wpływu kształtu opakowania jednostkowego na sposób ułożenia w opakowaniu transportowym oraz oszacowanie ilości materiału niezbędnego do produkcji opakowań transportowych wymagają wykonania szczegółowych obliczeń. Przykładowe obliczenia wykonano dla opakowań jednostkowych występujących na rynku dóbr spożywczych. Z bogatej palety kształtów opakowań jednostkowych wybrano opakowania o pięciu różnych przekrojach. 1. Opakowanie w postaci bryły o przekroju eliptycznym Masa netto: 125 g Objętość opakowania: V = π · a · b · H V = 258 cm3 a, b - półosie elipsy H - wysokość bryły (głębokość opakowania) 2. Opakowanie w postaci bryły o przekroju koła Masa netto: 120 g Objętość opakowania V= π · r2 · H V = 252 cm3 r - promień podstawy br[...]

Po targach Emballage DOI:

Czytaj za darmo! »

Niemal 100 tysięcy osób odwiedziło Emballage & Manutention w Paryżu (17-20 listopada 2014). Targi sektora opakowań to połączenie dwóch niezależnych dotychczas imprez, które wspólnie stworzyły salon prezentacji dla branży opakowań i logistyki wewnętrznej. W targach uczestniczyło 1570 wystawców, połowa z nich to przedsiębiorstwa spoza Francji. Odwiedzający przestrzeni[...]

Opakowania w roli głównej DOI:


  Opakowanie (przede wszystkim papierowe) - nieodłączny towarzysz codziennego życia, integralny element, zabezpieczenie i ochrona oferowanego produktu, środek reklamy i informacji, istotny czynnik strategii sprzedaży i decyzji zakupowych - było bohaterem kilku niedawnych, istotnych spotkań branżowych.O przyszłości pudełek składanych dyskutowano we francuskim Antibes/Juan-les-Pins na kongresie stow[...]

Opakowania aktywne i inteligentne

Czytaj za darmo! »

Opakowania stanowią całość środków opakowaniowych i pomocniczych spełniających funkcje: - ochrony pakowanego produktu przed zmniejszeniem jego wartości użytkowej, - ułatwienia manipulacji produktem przy składowaniu, transporcie, sprzedaży i użytkowaniu, - nośnika informacji o właściwościach produktu i sposobie jego użycia, - promowania produktu. Na rynku znajdują się opakowania tradycyjne, aktywne i inteligentne. Samodzielne wytwory papierowe znajdują zastosowanie jedynie w opakowaniach tradycyjnych. W opakowaniach aktywnych i inteligentnych stanowić mogą składnik tworzyw kombinowanych z tworzywami sztucznymi i folią aluminiową. Firma NanoMarkets przewiduje, że globalny rynek opakowań inteligentnych osiągnie w 2011 r. wartość 4,8 mld USD, a w 2012 r. przekroczy 14 mld USD. Aktywne i inteligentne opakowania są przeznaczone do pakowania żywności i środków farmaceutycznych, toteż w świetle wymagań przepisów prawnych Unii Europejskiej (rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 oraz (WE) nr 450/2009) muszą być produkowane zgodnie z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej, obowiązuje je system traceability i składanie deklaracji zgodności. Opakowania tradycyjne Opakowania tradycyjne zachowują kształt, kolor i smak produktu, ochraniają produkt przed dostaniem się do niego zanieczyszczeń mechanicznych, mikrobiologicznych, fizycznych i chemicznych, zapobiegają utracie przez produkt składników lub dostawaniu się do produktu ni[...]

 Strona 1  Następna strona »