Wyniki 1-10 spośród 317 dla zapytania: nanotechnologia

NANOTECHNOLOGIA zaprawy do spoinowania

Czytaj za darmo! »

Producenci materiałów budowlanych szukają innowacyjnych rozwiązań, aby klient otrzymał produkt wysokiej jakości o poszukiwanych właściwościach. Najnowszym trendem jest nanotechnologia, która ingeruje w strukturę molekularną materiałów na poziomie atomów. Dzięki temu na bazie istniejących już materiałów możemy uzyskać nowe produkty o nowych, lepszych właściwościach, np. uzyskać idealną szczelność fugi.Zaprawy do spoinowania narażone są na działanie wielu [...]

Czy nanotechnologia to przyszłość betonu?

Czytaj za darmo! »

W "Materiałach Budowlanych" nr 12/2006, w artykule mojego autorstwa "Przyszłość betonu w warunkach zrównoważonego rozwoju", została opublikowana uogólniona krzywa rozwoju betonu (rysunek 1). Krzywa ta była wcześniej prezentowana w ramach ogólnopolskiej dyskusji "Dlaczego beton ma przyszłość?" (Budownictwo, architektura, technologie, 3/2003) oraz publikowana lub przytaczana w wydawnictwach z[...]

Nanotechnologia w towaroznawstwie żywności

Czytaj za darmo! »

Nanotechnologia jest szybko rozwijającą się dziedziną nauki, łączącą w sobie osiągnięcia chemii, mechaniki, biologii, fizyki oraz informatyki. Wyniki licznych badań i doświadczeń dowiodły, że staje się ona kluczem do osiągnięcia sukcesów w różnych gałęziach przemysłu. W przemyśle spożywczym nanotechnologia może spowodować rewolucję w zachowaniu bezpieczeństwa żywności, tworzeniu nowych materia[...]

INFORMACJE - NOWOŚCI - INFORMACJE

Czytaj za darmo! »

Przegląd zagrożonych gatunków morskich podczas spotkania grupy HELCOM HABITAT W Rydze (Łotwa) odbyło się doroczne spotkanie grupy HELCOM HABITAT (14-17 maja 2013 r.) zajmującej się ochroną przyrody i bioróżnorodności w ramach Konwencji Helsińskiej. Podczas spotkania dokonano przeglądu czteroletniego projektu HELCOM Red List - Czerwonej Listy zagrożonych gatunków i siedlisk Morza Bałtyckiego, prowadzonego przez wszystkie kraje nadbałtyckie z udziałem ok. 70 ekspertów. Wyniki projektu wskazują, że co najmniej 4% spośród ocenianych 1752 bałtyckich organizmów morskich, które są widoczne gołym okiem, są zagrożone wyginięciem. Istnieje 2730 znanych makrogatunków Morza Bałtyckiego, ale ponad 800 z nich nie było ocenianych z powodu braku danych. Na liście zagrożonych gatunków odnotowano: dwa z trzech bałtyckich gatunków morskich fok - obrączkowana i pospolita, morświna, 22 gatunki ptaków morskich, 14 gatunków ryb, 7 makrofitów i 19 bezkręgowców. Zebrani omawiali liczne zagrożenia, które oddziałują na gatunki. Jednym z czynników wpływającym na dużą skalę na cały obszar Morza Bałtyckiego, z wyją[...]

Nano nie dla nas?

Czytaj za darmo! »

W połowie 2006 r. interdyscyplinarny zespół uczonych przedstawił opracowany na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego raport "Nanonauka i nanotechnologia - narodowa strategia dla Polski". Dokument ten nie wywołał większego echa, a szkoda, sygnalizuje on, bez żadnej przesady, nadejście zupełnie nowej epoki technologicznej. Osiągnięcia badawcze ostatnich lat pozwoliły na postawienie[...]

Nanocząstki srebra w materiałach budowlanych DOI:

Czytaj za darmo! »

Nanotechnologia jest sztuką finezyjnego budowania: atom po atomie - stwierdził Richard Smalley - laureat Nagrody Nobla, który zwrócił też uwagę na fakt, że nanotechnologia nie jest tworzeniem nowego materiału, lecz dodawaniem nowych właściwości istniejącymzwiązkom. Dzięki niejmożemy wykorzystać dostępne materiały, jak np. srebro, w kompletnie inny sposób. Nanotechnologia umożliwia poprawę parametrów najważniejszych materiałówbudowlanych - betonu, stali, a także materiałów wykończeniowych. Nanocząstki, o jednymz trzech przestrzennych wymiarów w zakresie 1 ÷ 100 nm, mają różne zastosowanie. Dzięki nim można modyfikow[...]

 Strona 1  Następna strona »